Vsebina Revije SRP 121/122
 
 
 
Revija SRP
/Svoboda, Resnica, Pogum/
 
 
Letnik 23, februar 2015
shtevilka 121/122
 
 
 
 
 

 
 
Izdajatelj revije
 
 
REVIJA SRP
Zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture in umetnosti,
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/, Ljubljana
m.sh.1339427, d.sh.71461965
i.a: http://www.revijasrp.si
e.m: urednishtvo@revijasrp.si
utemeljitev chrkopisa glej Zbornik Bohorichica I/II/III
Naslovnica
Stane Jagodich, Astronavta, asemblazh, 2012
Izbor likovnih del
Damir Globochnik
Tisk
NTD, Ljubljana 
Urednishtvo
Revija SRP, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
Urednishki odbor
Ivo Antich
Lev Detela
Damir Globochnik
Matjazh Jarc
Jolka Milich
Rajko Shushtarshich
Narochila, prodaja
Knjigarna KONZORCIJ, Zalozhba Mladinska knjiga,
Slovenska 29, 1000 Ljubljana
Izposoja na dom
Slovanska knjizhnica, Einspielerjeva 1
p.p. 2670, 1001 Ljubljana
Revijo financirajo
sodelavci
ISSN 1580-6499