Revija SRP 121/122

Dokument 1

Rajko Shushtarshich

e.m. urednishtvo@revijasrp.si

i.a. http://www.revijasrp.si

e.m. editors@livesjournal.eu

i.a. http://www.livesjournal.eu

 

PROGRAM RESNICHNO NEODVISNE REVIJE SRP (2013-2022)

 

Program Revije SRP za desetletje 2013-2022 obsega: 20 dvojnih shtevilk Revije SRP (4 dvojne sht. so zhe izshle, 1 je v pripravi); in 10 shtevilk revije LiVeS Journal (dve sht. sta zhe izshli, 1 je v pripravi).

 

To je le predvideni program (v dolochenem smislu: anti-program ali ne-program) za naslednje, tj. tretje desetletje v neupogljivo vztrajnem kulturnem delovanju zavoda Revija SRP. Dejansko pa bosta obe reviji v svojem tretjem desetletju izhajali kot »obchasnika« (po ena oz. dve dvojni shtevilki letno, kako leto lahko tudi nobena). Drugache recheno: reviji sta nacheloma obchasnika; izshli bosta, ko bosta; in bosta, dokler bosta. To bo toliko, kolikor bo – predvsem »stara garda« – nabrala prispevkov za objavo in morebiti pridobila she kakega novega sodelavca pesnika ali pisca. Glej dokumenta:

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp115/dokum115/1-2dok115.htm

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp117/dokum117/1dok117.htm

 

Glede vsebine oz. vrednotnega razmerja do sistema glej npr. dokumenta:

Rajko Shushtarshich, Nashe razmerje s sistemom – Neodvisni SRP, Revija SRP 103/104, 142

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp103/rajsh103/razme103.htm

Matjazh Jarc, Pravica ostati zunaj, Revija SRP 119/120, 68

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp119/matja119/pravi119.htm

 

Vse od ustanovitve Revije SRP na Radioteleviziji Slovenija, tj. leta 1993, je (oblastnishki) sistem revijo ukinjal. Najprej jo je ukinjala institucija Radiotelevizija Slovenija, potem pa je ukinjanje prevzelo Ministrstvo za kulturo RS. Na javnem razpisu v letu 2003 jo je Ministrstvo za kulturo RS zavrglo (»utemeljitev«: nepopolnost prijave). S pravnomochno sodbo v imenu ljudstva, septembra 2009, je to potrdilo Vrhovno sodishche RS.

Za sistem nas torej ni vech, smo zavrzheni – ukinjeni. Za zgodovinski spomin pa vseeno smo!

 

S to obsodbo smo lahko postali resnichno neodvisna revija!

 

 

_______________________

(Glej: Dokumenti urednishtva v Revijah SRP: http://www.revijasrp.si/knrevsrp/avtkaz/z_dokumenti.htm

Elektronska knjiga: Zhigosana ustvarjalnost; Rajko Shushtarshich, Franci Zagorichnik, Matjazh Hanzhek: http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/zhigo.htm

Sodba v imenu ljudstva: http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/VSRSsodba.htm

Opombe urednika k sodbi v imenu ljudstva VS RS:

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/VSRS_op_ur.htm )

Ponudba Ministrstva za kultudo, v letu 2007:

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp87/dokum87/2dok87.htm

 

Potrebno je torej she enkrat strnjeno pojasniti: kaj pomeni Program resnichno neodvisne revije. To smo sicer zhe velikokrat pojasnjevali v dokumentih in drugih prispevkih v reviji (tudi v zgoraj navedenih), predvsem pa v omenjeni e-knjigi Zhigosana ustvarjalnost.

A pomembno je le eno: namrech to, kar smo, kolikor smo, do zdaj zhe v 23-tih letih (tj. od oktobra leta 1993) v svojih prispevkih v obeh nashih revijah (Revija SRP in kasneje dodana dvojezichna – slov. in angl. – Lives Journal) pokazali, dokazali. Toda kdo le naj bi se nashel, ki bi bil za ustrezen odgovor pripravljen pregledati toliko objavljenih shtevilk revij? Gotovo nihche, zato je moja naloga, da skusham strnjeno predstaviti: kaj je za nas resnichno neodvisna revija. Morda bi se moral she bolj omejiti in rechi: kaj je resnichno neodvisna revija zame, ker v Reviji SRP se ne prichakuje isto-miselnost v pomembnih recheh. Gre vendarle za revijo individuumov.

 

Morda bom zbudil nekaj zanimanja s trditvijo: da je to – kolikor je meni znano – za zdaj edina resnichno neodvisna revija pri nas (Revija SRP – poleg Lives Journala – edina tudi v shirshi okolici).

Sprva, ko smo zacheli (recimo v prvem desetletju izhajanja), nam polna neodvisnost ni bila povsem dosegljiva, cheprav smo jo zheleli od vsega zachetka. Resnichno neodvisnost smo lahko dosegli shele, ko nas je zavrgel sistem. Lahko bi kdo rekel, da smo to pravzaprav sami hoteli – sami sprovocirali. Morda … A mi smo hoteli dosechi predvsem svojo resnichno neodvisnost. In smo jo!

 

In kako je to mogoche dosechi?

 

Najprej tako, da se dosezhe financhna neodvisnost. Povej mi, kdo te financira, in povem ti, od koga si odvisen!

Neodvisna revija nima sponzorjev ne drugih pokroviteljev. Neodvisno revijo lahko torej financirajo samo sodelavci (to pishe zhe na prvi strani Revije SRP – v kolofonu), tako je odvisna le sama od sebe – to bi lahko bila definicija neodvisnosti. Pri tem se razume, da ne objavlja reklam, da nikogar ne propagira. A to je she najlazhje dosechi.

Ponudbo Ministrstva za kultudo, v letu 2007 (MzK, Direktorat za medije, gen. dir. g. Igor Prodnik), da se lahko prijavimo na razpis za odvisne medije, smo gladko zavrnili: »Tega seveda ne bomo storili, raje smo she naprej neodvisni medij.« (Op. ur.: Ljubljana, 19. maja 2008).

 

Taka revija ne more biti odvisna niti od bralcev. Ker revija ni blago, ne nastopa na trgu blaga in storitev! Tudi kot internetni medij revija ne tezhi k chim vechjemu shtevilu bralcev ali obiskovalcev strani. Prej ravno nasprotno: manj ko je bralcev, manj bo nesporazumov! Zazheleno pa je, da so ti redki bralci – kritichni bralci.

Po vrednotni orientaciji je Revija SRP/LJ svojska (ta svojskot je izrecno navedena v opombi na koncu vsake shtevilke).

Revija ima izrazito slovensko identiteto, pisana je v izvirnem slovenskem chrkopisu (tj. v posodobljeni bohorichici). Utemeljitev chrkopisa je objavljena v treh, posebej izdanih tematskih Zbornikih:

BOHORICHICA I – Zbornik Revije SRP 2001; BOHORICHICA II – Zbornik Revije SRP 2003; BOHORICHICA III – Zbornik Revije SRP 2006.

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/zbornik1/bohor1.htm ; http://www.revijasrp.si/knrevsrp/zbornik2/bohor2.htm

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/zbornik3/bohor3.htm

 

Druga pomembna svojskost tako Revije SRP kot Lives Journala je njuna maksimalna dostopnost. Dostopni sta na internetu – na dveh lastnih domenah: revijasrp.si in livesjournal.eu. Njuna celotna vsebinska knjizhnica je dostopna tudi na USB kljuchih (poprej na CD-jih). Prav tako sta natisnjeni v knjizhni obliki. Vsaka shtevilka obeh je poslana Narodni in univerzitetni knjizhnici v Ljubljani (16 »obveznih« izvodov, NUK pa potem posreduje 12 izvodov v osrednje knjizhnice v Sloveniji), s Slovansko knjizhnico imamo dogovor o izposoji revij na dom, v prodaji sta v Mladinski knjigi Konzorcij (morebitnih prodanih izvodov ne obrachunavamo). Z NUK imamo tudi dogovor o vkljuchitvi Revije SRP in Lives Journal v t. i. Digitalno knjizhnico Slovenije.

 

Zato bom zopet smelo trdil: da sta Revija SRP in Lives Journal – kolikor je meni znano – najbolj dostopni reviji pri nas (in tudi v shirshi okolici).

 

Nashe dosedanje ustvarjalno delo je, vsaj zdi se tako, dokaj dobro zavarovano zoper morebitni izbris s strani sistema. Vendar to she vedno ni dovolj. Najpomembneje je, da bi zagotovili trajanje obeh revij – da bi se ohranili za nash zgodovinski spomin. Za slovenski rod, dokler bo ta obstajal, in morda she za koga, ki bi ga zanimalo, kaj je o sistemu imela rechi neka resnichno neodvisna revija.

Papir razpade, tisk zbledi; stavimo na svobodni internet. Je pa she vprashanje, ki ostaja brez odgovora: Kako zagotoviti trajnost nashih dveh domen?

 

Vsaj zdaj vse tako kazhe, da ima pri tem zadnjo besedo vendarle sistem, vendar ne nash, slovenski, ampak globalni suprasistem.

 

 

 

 

V Ljubljani, oktobra 2014

Rajko Shushrshich