Revija SRP 119/120

Damir Globochnik

 

HUMORISTICHNO-SATIRICHNI LIST CIK-CAK (1939)

 

Humoristichno-satirichni list Cik-Cak je zachel izhajati 1. maja 1939 v Ljubljani. Uprava »lista za razvedrilo in zabavo« Cik-Cak je bila na Sv. Petra nasipu sht. 53. List naj bi predvidoma izhajal trikrat na mesec. Cena posamezne shtevilke je bila 1,50 din. Chetrtletna narochnina (za 12 shtevilk) je znashala 12 dinarjev, polletna 22 dinarjev. Izdajateljica Cik-Caka je bila Vilma Tomazhich, odgovorni urednik pa knjizhevnik in publicist Ivan Albreht (1893–1955). Natisnila ga je ljubljanska tiskarna Merkur d. d. Naprodaj je bil v vseh trafikah in pri kolporterjih. Na voljo je bil tudi v restavracijah, kavarnah, brivnicah in na ljubljanskem velesejmu, kjer se je s predstavnikom izdajatelja bilo mogoche dogovoriti tudi glede dopisov ipd.1

Cik-Cak je poudaril, da v dopisni rubriki osebnih napadov ne bo objavljal, ker noche povzrochati »zdrazhbe, ampak le z dobro voljo pomagati vsem in vsakomur iz teh tezhkih chasov.« »Smeh je pol zdravja, pravijo zdravniki. Po tem navodilu se ravnajte, pa bodo vsi dopisi lahko objavljeni.«2

Ne glede na veliko pozornost, ki jo je Cik-Cak namenjal politichnim dogodkom, naj bi bil list »strogo nadstrankarski«.3 List naj bi »nepristransko sluzhil razvedrilu in zabavi ter pomagal na veder nachin chistiti ozrachje«.4

Na naslovni strani je bila poleg vinjete z imenom lista vselej objavljena velika politichna karikatura. List je obsegal osem strani, na katerih so se izmenjavale karikature in krajshi humoristichni in satirichni prispevki. Priblizhno polovica karikatur je komentirala aktualne, zlasti zunanjepolitichne dogodke.

Vechino karikatur za prvo shtevilko je prispeval karikaturist, ki je karikature podpisal s chrko »P.«. Z listom sta sodelovala tudi Maksim Gaspari (karikatura Riharda Jakopicha ob njegovi sedemdesetletnici, 2. sht.) in Ivan Chargo (3. sht.).

V 5. sht. je urednishtvo objavilo pojasnilo, da je vse karikature v tej shtevilki izdelal »Rom.«, ki je tudi sodelavec mariborskega Totega lista.5 »Rom.« oziroma Ivan Romih je poskrbel tudi za novo naslovno vinjeto (ime lista se konchuje s peresom, zabodenim v zemeljski globus, zemlja joka). Ivan Romih je bil rojen leta 1913 v Lokvah pri Brestanici. Deloval je kot scenograf in karikaturist. Umrl je v Ljubljani leta 1966.

Toti list, v katerem je objavljal tudi Ivan Albreht, je v 7. shtevilki objavil obvestilo, da njegovi sodelavci s Cik-Cakom ne sodelujejo. Izdajateljsko in urednishtvo Cik-Caka je poudarilo, da je zhe mesec dni pred njegovim izhajanjem, izjavilo, da ni v nobeni zvezi s Totim listom.6

Uprava Cik-Caka je prvi dve shtevilki poslala na ogled morebitnim narochnikom s proshnjo, naj na list opozorijo tudi znance in prijatelje. Kdor pridobi vsaj pet narochnikov, bo list prejemal brezplachno.7 Tretji shtevilki so bile prilozhene polozhnice. Kdor lista ni nameraval narochiti, je moral to shtevilko vrniti, ker bi ga sicer shteli med narochnike. S peto shtevilko so vsi narochniki prejeli poshtne polozhnice. »Ker nismo podruzhnica nobene stranke in tudi ne nobene financhne skupine, vljudno prosimo, da narochniki chim prej izvrshe svojo dolzhnost.«8 Cik-Cak, ki je zhelel nove kupce pridobiti z nagradnimi ugankami in celo z brezplachno grafoloshko analizo rokopisov bralcev,9 je s 6. shtevilko (20. junij 1939) najbrzh prenehal izhajati.

 

 

 

__________________

1 Po: »Na ljubljanskem velesejmu …«, Kmetski list, 1939, sht. 22.

2 Po: »Dopisnikom«, Cik-Cak, 1939, sht. 3.

3 Po: »Cik-Cak«, Kmetski list, 1939, sht. 21.

4 Po: »Cik-Caka 5. shtevilko«, Slovenski narod, 1939, sht. 135a.

5 Po: Cik-Cak, 1939, sht. 5.

6 Po: »Chitateljem in vsej javnosti!«, Cik-Cak, 1939, sht. 4.

7 Cik-Cak, 1939, sht. 2.

8 Po: »Opozorilo!«, Cik-Cak, 1939, sht. 6.

9 Po: »Brezplachno grafoloshko analizo …«, Slovenski narod, 1939, sht. 141.

 

 

 

 

 

Ivan Romih, karikatura Stalina, Mussolinija in Chamberlaina na naslovnici 5. shtevilke