Revija SRP 119/120

Damir Globochnik

 

GRADITELJ PRETEHTANEGA LIKOVNEGA SVETA

 

Marjan Kukec je za enakovredna sredstva likovnega izraza izbral razlichne likovne pristope, s katerimi lahko zajame pester izbor motivov. Dela na papirju, izdelana v meshani tehniki, risbe, akvarele, grafike, slike in fotografije povezuje avtorjeva naklonjenost do belezhenja mikavnosti naravnega okolja, v katerem so njegovo pozornost pritegnili tudi nenavadni motivi ali drobni detajli, ki se lahko izmuznejo ochem povrshnega opazovalca. Pri tem Marjan Kukec naklonjenost do prikazovanja konkretne motivike vselej nadgradi s shtudijskim in raziskovalnim razumevanjem lastnega likovnega delovanja.

Ena od stalnic Kukchevega likovnega izraza je povezana s tehniko sitotiska, kateri se likovnik kontinuirano posvecha vech desetletij. Velja poudariti, da je Marjan Kukec v sklopu te sodobne grafichne tehnike razvil prepoznaven likovni izraz. Zanimajo ga barvno-kompozicijski uchinki, ki jih omogocha nanashanje gostih, prekrivnih, chistih barv in barvnih odtenkov. Preudarno se loteva iskanja novih barvnih skladij, s katerimi lahko obogati realistichni motiv. Zato upodobljeni motivi nimajo dokumentarnega znachaja; na njih prevladuje likovno-izpovedna komponenta. Racionalno opazovanje je vselej povezano s chustvenim odnosom do naravnega okolja. Pogosti so lirichni poudarki v okviru pestrih barvnih kombinacij. Tehnika sitotiska omogocha visoke naklade grafichnih listov, vendar Marjan Kukec svoje kompozicije odtisne vselej samo v nekaj odtisih zadoshchata mu zabelezhenje in likovna interpretacija izbranega motiva, ki lahko postane izhodishche za iskanje novih motivnih izzivov.

Motivi na Kukchevih delih na papirju pejsazhi, vedute, kamni, oljke, korenine, naplavine, listi, cvetje, fosili, ptice, detajli idr. so vselej veshche in preudarno upodobljeni. V ospredju ni bezhen vtis o ujetih trenutkih v naravi ali predstavljanje hipno zanimivih motivov, temvech njihova preudarna likovna, osebnoizpovedna in razpolozhenjska interpretacija. Ta vchasih temelji na pajchevinasto nezhni, drobni chrno-beli ali barvni liniji. Eksaktna risba je izhodishche za iskanje motivnega, kompozicijskega in barvnega ravnovesja. Marjan Kukec v naravi ali urbanem ambientu izbere motivne komponente ter jih z obchutkom za barvno skladje in urejenost kompozicije pogosto lahko povezhe v novo celoto. Iz motivov, ki jih je morda sprva zabelezhil s fotografskim aparatom kot nadomestilom za skiciranje v naravi, lahko oblikuje lasten likovni svet, v katerem se v celoto zlijeta motivna vzpodbuda in njegova tehtna in razpolozhenjsko obchutena likovna nadgradnja. Poleg obchutka za barvno sozvochje je mogoche zaslediti tudi tezhjo po avtonomnem jeziku barve, o chemer prichajo barvne sence, barvni poudarki in pri grafiki odtisi istega motiva v razlichnih barvnih interpretacijah. Dinamichni preplet motivnih podrobnosti likovnik lahko omeji s premishljeno razporejenimi polji beline. Vrvenje motivnih delchkov, na primer cvetja na travniku, je vselej povezano v usklajeno celoto.

Likovna dela nam Marjana Kukca predstavijo v vlogi graditelja pretehtanega likovnega sveta. Likovnik ne prestopa limitov videnega v neposrednem okolju, vendar s poudarjanjem barvne lestvice, razlichnimi barvnimi sosledji in kontrasti, ritmichno razporejenimi barvnimi akcenti ali spreminjanjem barvnih lastnosti motivike in pretehtanimi kompozicijskimi izrezi lahko oblikuje razgibane celote, ki nas spominjajo na abstraktne podobe. Zanimivo je, da hkratni pozornosti za realistichno belezhenje motivike in abstrakcijo lahko v Kukchevem likovnem delovanju sledimo od konca shestdesetih let in zachetka sedemdesetih let preteklega stoletja. Danes pot v abstrakcijo nakazujejo dela, ki so nastala na podlagi sestavljanja istorodnih motivov v novo kompozicijsko celoto, kot na primer chipkam podobni odtisi listov. Grafike, na katerih so v shahovnici podobni shemi nanizani motivi, lahko neposredno povezhemo s Kukchevimi aktualnimi barvnimi fotografijami in starejshimi abstraktnimi kolazhi oziroma lepljenkami. Tudi abstraktne zdruzhbe medsebojno prepletenih raznobarvnih in igrivih likovnih elementov na grafichnih listih so nastale na podlagi likovnikovega pozornega opazovanja neposrednega okolja.

Marjan Kukec v naravi, ki jo pojmuje v najshirshem pomenu tega pojma, vselej ishche harmonichno ravnotezhje. Likovna urejenost, ki je v primeru fotografij drobnih pejsazhev, lahko tudi posledica likovnikovega posega v naravno okolje, pri katerem je razporedil drobne naravne ali umetne likovne elemente v razgibano kompozicijo, je osrednji pogoj izbire motivike, prav tako pa tudi ena stalnic Kukchevega likovnega nagovora, ki v logichno celoto povezuje razlichne likovne pristope. Izkushnje, ki si jih je umetnik pridobil pri posamezni likovni tehniki ali nachinu interpretacije motivike, lahko s pridom uporablja pri novih likovnih izzivih.