Revija SRP 117/118

Rajko Shushtarshich

Dokument 1

e.m. urednishtvo@revijasrp.si

i.a. http://www.revijasrp.si

 

UREDNISHKE ZADEVE 2013 (II) 1

»KDO BO KOGA?«

 

Kje in kako se je pravzaprav zachela tezhava v Matejevem urednikovanju Revije SRP ?

In kako se je konchala?

Zdaj je zadeva zhe toliko za nami, da si jo lahko poskusham razjasniti z nekoliko distance.

 

V Dokumentu 1 z naslovom Svoboda, Resnica, Pogum je Matej Krajnc zapisal:

»Urednik seveda skrivaj upam, da SRP nadaljuje v naslednjih dvajset let; da nam bo nov vdih uspel in bosta na leto izshli vsaj dve shtevilki hkrati z vsaj dvema shtevilkama slovensko-angleshke revije Lives Journal, ki kot dvojezichna sopotnica SRP-a izhaja od januarja 2010.

Odgovorni urednik

Matej Krajnc, maj 2013, obj.: Revija SRP 113/114, junij 2013.«

 

(To naj bi pomenilo: Za naslednjih dvajset let bi nek neimenovan mecen moral zagotoviti vsaj minimalne donacije, potrebne za letno izhajanje neodvisnih revij: dveh SRPov in dveh Lives Journalov letno ter predvsem navdih, ki je opredeljen v samem naslovu (Svoboda, Resnica, Pogum).

Seveda sem ga vprashal, ali ve, da si je s tem stavkom nalozhil veliko breme in kaj bo, che se zadeva ne bo izshla?

Njegov odgovor: »Bomo pach napisali nekaj drugega.«)

(moje mnenje o tem): Lahkomiselno in neodgovorno. Tak naj bi bil program ali vizija SRPa za naslednjih dvajset let?

 

 

Vrednotne orientacije SRPa (zavoda, obeh revij in edicije Pogum), ki je kot stalnica navedena in natisnjena tudi na koncu vsake revije, Matej ni dojel. Samo v Urednishki zadevi junija 2013 jo Matej dosledno napachno navaja kot: »vrednostni koncept Zavoda Revije Srp, vrednostne orientacije revije, vrednostnemu sistemu Zavoda Revija Srp in revije Lives, vrednostni sistem revije.« Skratka, Matej vrednote dosledno zamenja z vrednostmi. To seveda ni malenkost – lapsus, gre namrech za temeljno opredelitev Revije SRP (zavoda in obeh revij) – njeno posebnost, njeno neodvisnost! Revija ni blago, ne nastopa na trgu blaga in storitev, nima cene in ni naprodaj! (Z izjemo dveh izvodov, ki sta v prodaji v Konzorciju MK, redkih prodanih izvodov revij pa nikdar ne obrachunamo!). Le tako si Revije SRP lahko zagotovi in ohrani svojo neodvisnost: Ne udinja se socialno veljavnemu vrednostnemu sistemu. Zato tudi njene vrednote niso vrednosti!

 

 

Praktichna tezhava Revije SRP (Matejevega urednikovanja – in s tem nadaljevanja »zhivljenja neodvisne Revije SRP«) – pa je bila predvsem ta, da za revijo ni imel dovolj chasa, da ni sprevidel razlike med urednikovanjem in urejanjem revije. Konkretno: ni skusil koliko dela je potrebno, da se vzdrzhuje Revija SRP kot elektronski medij, tudi ne koliko dela je potrebno, da se revija postavi v obliko za tisk. Ni sprevidel niti tega, da tudi Revije SRP 113/114 ni uredil sam.

 

Matej je pisal: »Drugache pa te bom prosil she za eno oblikovalsko in internetno seanso glede postavljanja, da dokonchno zapopadem vse mape in datoteke, kontakte pa tudi imam – te bom v prihodnje res razbremenil komuniciranja z zamudniki. Urednikovanje sem prevzel tudi zato, da tebi zmanjsham tovrstni stres. LPM«

 

Moja opomba: V eni seansi bi (tudi samo tehnichno) tezhko zapopadel strukturo elektronskega medija Revija SRP (vse mape in datoteke, povezave), skratka, vse to, kar ga doslej ni zanimalo, kar dela neimenovani tehnichni urednik – tudi postavljalec tekstov za tisk in za internet zhe kar dvajset let.

 

Komuniciranja s svojimi avtorji pa me je Matej res razbremenil, drugache recheno, odrezal mi je mozhnost komunikacije z njimi. Lahko bi hudomushno rekel, da me je predchasno upokojil. Kasneje se je to pokazalo kot preuranjeno, tudi kot nemajhen problem pri avtorizaciji prispevkov in tudi distribuciji avtorskih izvodov. Matej je bil lahkomiseln (neodgovoren) tudi pri zbiranju in obveshchanju sodelavcev. (Glej primer zapleta s Katjo Gorechan, Dne 2.10.2013) 2

 

Matej je predlagal: »da gremo naprej z novo shtevilko revije – Srp 115/116, ki se zhe lepo polni. Sodelavcem Livesa pa bo, che bo treba, kot urednik pojasnil, da se je zataknilo pri osnovnih nachelih, ako seveda ne najdemo druge reshitve. Upam pa, da jo bomo, in da bo Lives 7 tudi izshel.«

 

Moja opomba: Lives Journal 7 je bil zhe bil v fazi zadnjih korektur, t.j. tik pred oddajo v tisk. Pri osnovnih nachelih, t.j. vrednotnih orientacijah revije se namrech ni nich zataknilo, le njegov avtoritativni pristop v urednikovanju je mochno strigel s temi vrednotami.

 

Matej pishe: (v Ur. zadevi): »Glede Srpa: urednika sta po novem tudi Mario Batelich in Andrej Pleterski (bila sta potrjena in zapisana), poleg njiju pa jaz, po novem spet ti, Damir in Ivo Antich.

Samovoljni sklepi treh brez drugih treh so v nasprotju z (dosedanjo) demokratichno usmeritvijo obeh revij.«

 

Moja opomba: Mario Batelich in Andrej Pleterski sta nastopala samo v osnutkih – SRPa 115/116 in Lives Journala 7 (v revijah v pripravi). Za potrditev v urednishtvo namrech ne zadostuje en prevod ali ena redakcija. 

Nesprejemljivost Matejevega urednikovanja se je pokazala v njegovem pismu Branku Hribovshku. Morda bi se komu zdela kot manjsha kaprica – problematiziranje “treh narekovajev” in domnevne “nedopustne ironizacije”. Seveda ni shlo zgolj za tri narekovaje, she manj za nedopustno ironijo v avtorjevem izrazhanju (to je v SRPu vedno dopustno). S takimi toni v pismih bi prej ali slej uzhalil Branka Hribovshka in she marsikaterega avtorja.

Prispevk Branka Hribovshka v Livesu 7, O imenu Slovani, II / Concerning the name Slovani, II, pa je zhe bil pripravljen za tisk.

To pismo je bilo kaplja chez rob. Vendar »Urednishka havarija« bi se vseeno zgodila, prej ali slej, razhajanje med nami je bilo preochitno.

Matej je zachel posegati v Hribovshkov tekst v Lives Journalu 7, cheprav je bil ta v celoti objavljen zhe v Reviji SRP: Branko J. Hribovshek O imenu Slovani I, Revija SRP 79/80; II. del Revija SRP 81/82. Prvi del tega chlanka: O imenu Slovani, I / About the name Slovani, I pa v Lives Journalu 6.

 

Ali naj po tem problematiziramo tudi objavo naslednjih Hribovshkovih prispevkov: Branko Hribovshek, »Najbolj nevarna knjiga« (Tacitova Germanija od Rimskega imperija do Tretjega rajha) I, pa je bil tudi v SRPu, oktober 2013, shtevilka v pripravi 115/116. Oba dela I in II v ang. »A most dangerous book« /Tacitus's Germania from the Roman Empire to the Third Reich – C.B. Krebs/ I, II;

Oba sta dostopna v Lives Journalu 8 in 9 (v revijah v pripravi) – to je tudi na internetu. Branko je vechletni nepogreshljivi sodelavec SRPa in Livesa v rubrikah Zg. spomin.

 

Matej je o tem pisal tudi takole: »Zhe od prejshnjega petka mi dajesh vedeti (vsaj tako je razvidno iz tvoje komunikacije), da gre pri mojih urednishkih pripombah glede Hribovshkovega teksta in opomb za nekakshne pristranske kaprice, chetudi sem ti te pripombe vechkrat zelo nepristransko utemeljil, a moje utemeljitve te, si zapisal, niso preprichale (kot da bi jih pisal kak neuk smrkavec). Zaradi tega sicer nisem uzhaljen, kot si verjetno mislish, le sit sem vechnega pojasnjevanja in tega, da ljudje moja iskrena prizadevanja sprevrachajo v nekaj chisto drugega. Pod moj drobnogled bi namrech lahko prishel Hribovshek ali pa kdo drug, razlike bi ne bilo.«

 

Takole sem to Urednishko zadevo – nekoliko poenostavljeno – skushal pojasniti Jolki:

 

Draga Jolka,

 

lepo od tebe, da si prebrala chreva z naslovom Urednishke zadeve. Ako te bo zanimala kaka konkretna podrobnost, ti jo bom rade volje skushal pojasniti.

Ko sva se z Ivom pogovarjala o tem, kako bo ta dokument vechinoma razumljen, sva oba ugotovila, da bo nekako tako: Stari samodrzhec r.sh. se ni mogel sprijazniti, da bo moral spustiti krmilo iz rok, drugache recheno, si je premislil, pa je neusmiljeno odstranil nadarjenega naslednika.

Naj bo tako, zaradi mene, bi dejal. Chemu bi se zagovarjal ali izgovarjal. Dobro bi bilo slishati ali zaslishati she kakega drugega soudelezhenca, vsaj Iva in Damirja.

Tebi pa v svoj zagovor povem, da sem imel z Revijo SRP 113/114 – v kateri je Matej Krajnc naveden kot glavni in odgovorni urednik – veliko vech dela, kot s katerokoli revijo doslej. Revijo je namrech treba she urediti: postaviti za tisk in posebej she na internet, ker Revija SRP funkcionira predvsem kot elektronski medij. Matej pa tega ne zna in za to nima chasa. Matej je reviji urednikoval, moja malenkost pa je vse te nebodijihtreba samo delala, kot recheno, vech kot prej, ko je bil Matej samo chlan urednishtva.

Predvsem zato sem si oddahnil, zdaj imam lazhje delo. Reviji bosta obchasnika, izshli  bosta, ko bosta in bosta, dokler bosta.

To bo toliko, kolikor bo – predvsem stara garda – nabrala prispevkov za objavo in morebiti she kakega novega sodelavca pesnika ali pisca.

Nate seveda rachunamo – v polni pari –, tudi Ivo in Damir.

 

Lepo te pozdravljam, rajko

 

Moj ochitek Mateju, glede njegovega urednikovanja, izrechen 19. julija 2013 navajam zato, ker ga je Matej iz pisma v pismo fantazijsko nadgradil. Bil pa je tak:

»Ako bi se skushal modro odzvati na tvojo avtoritativno urednishko mnenje, bi moral rechi samo: v redu, bo zhe kako. A tako, kot je, je povsem v nasprotju z dosedanjo prakso, s takim nachinom urednikovanja bi revija ne uchakala 20 let izhajanja.«

(Glej pismi o tem): 3,4

 

Pomembno se mi zdi opozoriti le she na svojo ponudbo Mateju, da bi se o zadevi pogovorila.5 Preslishal jo je.

 

Seveda sem se zavedal, da so besede, napisane v izmenjanih el. pismih »Urednishke zadeve, julij 2013«, kochljiva zadeva, udelezhence zadevajo in prizadenejo tudi osebno. V Reviji SRP 115/116, Dokument 1-2 sem jih zato zabelezhil – kar in kolikor sem mogel na kratko – takole:

 

»INTERMEZZO

V letu 2013 smo sodelavci starejshe generacije poskushali prepustiti obe reviji (Revija SRP in Lives Journal) mlajshim. Izkazalo se je, da to ne gre. Poskus predaje obeh revij na mlajsho generacijo – se pach ni izshel.«

 

 

Popularne razlage o spopadu dveh osebnosti in tudi druge so seveda tudi mozhne. Npr. razlaga: Ali ali?

 

Ali bi Matej upokojil neimenovaega urednika iz ozadja (Shushtarshicha) ali pa bi ta odstranil Krajnca?

 

Vseeno pa zdaj po razmisleku mislim, da je zadevo treba obelodaniti in razjasniti, predvsem z vidika: kaj bo to pomenilo za nadaljevanje neodvisne Revije SRP kot celote, za njen nadaljnji obstoj. Morebitnim nadaljevalcem bo ta izkushnja lahko pomagala pri prebroditvi podobnih tezhav, v katerih se bodo skoraj zagotovo znashli. Za nas taka izkushnja krize obstoja ni bila prva. Doslej smo jih prebrodili kakih pet. Zanesljivo pa bi bilo bolje, ko bi tako refleksijo naredil kdo drug, zagotovo bi jo naredil bolje – bolj nepristransko – od obeh protagonistov v zadevi.

 

Samo, ko bi se to komu dalo.

 

 

V Ljubljani, oktobra 2013

Rajko Shushrshich

 

 

 

 

_________________

1 »Dokument 1-2, Rajko Shushtarshich, Urednishke zadeve 2013; Revija SRP 115/116, 174

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp115/dokum115/1-2dok115.htm

 

2 »Urednishke zadeve: Katja Gorechan«:(oktober 2013 - tik pred tiskom Revije SRP 115/116)

Dne 1.10.2013 2:33, pishe Katja Gorechan:

Pozdravljeni,

zhelela bi izvedeti, zakaj me ni nihche iz urednishtva kontaktiral in obvestil ter vprashal za dovoljenje o objavi mojih pesmi v reviji SRP?

Katja Gorechan

 

Dne 01. oktober 2013 05:41 je Rajko Shushtarshich <rsured@revijasrp.si> napisal/-a:

Sposhtovana Katja Gorechan,

obzhalujem in se opravichujem, kolikor se to sploh da.

Uvrstitev v Revijo SRP 115/116 je she oz. zhe iz poletja 2013, ko je she bil odg. uredik Matej Kranjc.

Ako zhelite in zheljo sporochite takoj, vas lahko she izpustimo iz revije, revija je namrech danes she (revija v pripravi).

pozdrav, rajko

 

Dne 2.10.2013 3:04, pishe Katja Gorechan:

Super, najlepsha hvala, gospod Rajko. Che she obstaja mozhnost, me izpustite iz revije. Lep pozdrav, Katja

 

Dne 02. oktober 2013 10:54. Rajko Shushtarshich

Sposhtovana Katja, zadeva je urejena.

pozdrav, rajko

 

(Moj komntar: ta zadeva seveda ni bila malenkostna. V primeru objave – zhe chez kak dan – bi to pomenilo, da Revija SRP samovoljno objavlja prispevke – brez vednosti avtorjev!)

 

3 (Pismo v celoti):

From: Rajko Shushtarshich [mailto:rsured@revijasrp.si]

Sent: Friday, July 19, 2013 9:53 PM

To: Matej Krajnc – Revija Srp

Subject: Re: AW: Ime Slovani II Lenka Karantanec popravki (na 5 majlov 19. jul. zvecher)

 

»Matej, ne hiti.

Ako bi se skushal modro odzvati na tvojo avtoritativno urednishko mnenje, bi moral rechi samo: v redu, bo zhe kako.

A tako kot je, je povsem v nasprotju z dosedanjo prakso, s takim nachinom urednikovanja, bi revija ne uchakala 20 let izhajanja.

Nikoli nisem nikogar prosil, ali od njega zahteval, da kaj vsebinskega spremi.

Branko je pomemben prispevek za zg. spomin O Imenu Slovani objavil v celoti (I, II.) zhe v SRPu, I. del pa v Livesu 6.

Zavrnitev nadaljevanja objave, bi bila tudi v nasprotju z nashim dogovorom o nadaljevanju Livesa.

Lahko ti povem, tudi iz izkushenj na ISF pri UL, da znanstveniki na veliko ironizirajo in imajo nasploh zelo razlichna mnenja.

Morda se bodo mnenja pri SRPu in Livesu tudi nekolikanj unesla, morda ne.

Za zdaj je gotovo to: da se vsaj za Lives 7 nich vech ne mudi. Na internetu bo z dodatkom (sht. v pripravi), mesec ...

Dajmo ta nesrechni Lives v mirovanje; ko bo pa bo, morda pa sploh ne bo. A nekako bo to treba pojasniti tudi sodelavcem.

pozdrav, rajko«

 

4 22. julija sem ga le ponovil v nekoliko drugachni obliki:

»Bistveno v tej urednishki zadevi je: da rabimo vech sodelovanja celotnega urednishtva in malo manj avtoritativnih motenj.«

(Pismo v celoti):

»Matej, to je malo neprijetna zadeva, pa she ob nepravem chasu je.

Dolzhan sem ti namrech she odgovor na tvojih sedem sporochil, ki se nanashajo na urednishke zadeve zavoda SRP:

– urejanja el. medija Revija SRP

– urejanja obeh revij: Livesa in SRPa.

Odgovarjam po premisleku.

Bistveno v tej urednishki zadevi je: da rabimo vech sodelovanja celotnega urednishtva in malo manj avtoritativnih motenj.

Za zachetek samo to: zhelim biti naveden kot chlan urednishtva v SRPu in Lives Journalu. Verjemi mi, da nerad, a mislim, da je to neizogibno.

To mi po statutu vsekakor pripada, a vseeno zhelim soglasje aktivnega preostalega starega jedra SRPa, t.j. Ivovo in Damirjevo.

(dokumentiran odgovor – v prilogi)

pozdrav, rajko

V Ljubljani, 22. julija 2013«

 

5 22. jul. 2013-10-21

»Matej, lahko bova razchistila to kasneje, vsako besedo posebej, lahko ustno; samo lepo te prosim, dovoli mi da zdaj koncham popravke v Livesu 7 za tisk.

p.r.«

 

 

 

______________

Celotni dokument Urednishke zadeve, 30. julija 2013 (ki obsega kar precej posameznih dokumentov – izmenjane el. poshte) ni namenjen za objavo v Revoji SRP, je predvsem za arhiv aktov zavoda [in. za tiste sodelavce ter morebitne nadaljevalce revije, ki bi jih to posebej zanimalo].

(Op. R.Sh.)