Vsebina Revije SRP 115/116
 
 
 
Revija SRP
/Svoboda, Resnica, Pogum/
 
 
 
Letnik 21, oktober 2013
shtevilka 115/116
 
 
 
 

 
 
Izdajatelj revije
 
 
REVIJA SRP
Zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture in umetnosti,
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/, Ljubljana
m.sh.1339427, d.sh.71461965
i.a: http://www.revijasrp.si
e.m: urednishtvo@revijasrp.si
utemeljitev chrkopisa glej Zbornik Bohorichica I/II/III
Naslovnica
Karol Kuhar: Kaos in Kozmos, 2010
Izbor likovnih del
Damir Globochnik
Tisk
NTD d.o.o., Ljubljana 
Urednishtvo
Revija SRP, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
Urednishki odbor
Ivo Antich
Damir Globochnik
Rajko Shushtarshich
Narochila, prodaja
Knjigarna KONZORCIJ, Zalozhba Mladinska knjiga,
Slovenska 29, 1000 Ljubljana
Izposoja na dom
Slovanska knjizhnica, Einspielerjeva 1
p.p. 2670, 1001 Ljubljana
Revijo financirajo
sodelavci
ISSN 1580-6499