Vsebina Revije SRP 113/114
 
 
 
 
Revija SRP
/Svoboda, Resnica, Pogum/
 
 
Letnik 21, junij 2013
shtevilka 113/114
 
 
 
 

 
 
Izdajatelj revije
 
 
REVIJA SRP
Zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture in umetnosti,
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/, Ljubljana
m.sh.1339427, d.sh.71461965
i.a: http://www.revijasrp.si
e.m: urednishtvo@revijasrp.si
utemeljitev chrkopisa glej Zbornik Bohorichica I/II/III
Naslovnica
Janez Hafner: Rdecha, 2008
Izbor likovnih del
Damir Globochnik
Tisk
NTD d.o.o., Ljubljana
Urednishtvo
Revija SRP, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
Urednishki odbor
Matej Krajnc odg.urednik
Ivo Antich
Lev Detela
Damir Globochnik
 
Narochila, prodaja
Knjigarna KONZORCIJ, Zalozhba Mladinska knjiga,
Slovenska 29, 1000 Ljubljana
Izposoja na dom
Slovanska knjizhnica, Einspielerjeva 1
p.p. 2670, 1001 Ljubljana
Revijo financirajo
sodelavci
ISSN 1580-6499