Revija SRP 113/114

Matej Krajnc

Dokument 1

mailto:krajnc@revijasrp.si

i.a. http://www.revijasrp.si

 

SVOBODA, RESNICA, POGUM

 

Revija SRP je z oktobrom 2012 zakljuchila svoj dvajsetletni program izhajanja; tako je v zadnji redni shtevilki 111/112 (2012) zapisal tudi odgovorni urednik Rajko Shushtarshich. Nadaljnja usoda revije je bila tisti hip she neznana, vendar je ves chas obstajala mozhnost, da bo she naprej izhajala tako ali drugache – z novim urednishtvom, morda samo spletno, morda kot obchasnik.

Revija je v dvajsetih letih izhajanja svoj program vech kot izpolnila; ignoranco drzhavnih pip je izkoristila v svoj prid, postala in ostala je namrech edina zares neodvisna literarno-druzhbena revija pri nas, kar pomeni, da si je lahko privoshchila objavljati tudi prispevke, ki bi bili drugje nezazheleni, morda she do tajnic urednishtev ne bi prishli. Privoshchila si je gojiti satiro, pisati o zgodovini satire, o nashem zgodovinskem spominu, o zgodovinskih tabujih, skratka o temah, ki bodisi tishchijo bodisi bolijo; kar je tudi naloga vsake prave literarno-druzhbene revije. Med njenimi platnicami je v pravem pomenu te besede zhivel pluralizem, obchechloveshki, ki je tudi najpomembnejshi, ki se ga navsezadnje tudi najbolj izrablja in iz njega sestavlja »medijske«, »politichne« in druge pluralizme, ki na koncu zhal vsi bolj ali manj postanejo mlatenje praznih slam.

Urednishtvo revije SRP se je z leti modificiralo in se zadnja leta nekako ustalilo pri petih do shestih imenih, prihajala so in odhajala, jedro pa je ostajalo isto, vrhunsko in preverjeno z imeni, kot so Jolka Milich, Ivo Antich, Lev Detela in Damir Globochnik. Prvi urednishki koncept je pisno leta 1993 v prvi shtevilki zastavil pokojni Franci Zagorichnik, odgovorni urednik Rajko Shushtarshich, gonilna sila revije, pa je z izpolnjenim programom jeseni 2012 prostovoljno in nepreklicno konchal svoje urednikovanje.

Revija SRP s shtevilko, ki jo drzhite v rokah, zachenja (in hkrati nadaljuje) kot obchasnik. Kaj to pomeni, pravzaprav she ne vemo, razen seveda tega, da bo revija (vsaj za zdaj) izhajala obchasno. Novo urednishtvo she nastaja, prav tako se obnavlja krog sodelavcev, kot tisti, ki je iz rok dosedanjega dolgoletnega urednika prevzel urednishke vajeti, pa sem vesel, da v obeh ostajajo nekateri dolgoletni sodelavci, prihajajo pa tudi novi. Posebej smo veseli mladih ustvarjalcev, ki jim ni vseeno, kaj in kako pishejo. V reviji ostajajo nekatere stalne rubrike, cheprav smo jim nekje morda malce prikrojili imena in jih na svezhe razdelili, morda nastanejo nekatere nove, jedro pa sta she vedno literatura (s prevodi vred) in zgodovinski spomin – narodova Ahilova peta.

Revija SRP tudi z novim urednikom ohranja svojo osnovno, pred dvajsetimi leti zachrtano smer, ki jo zapishemo tudi na koncu vsake shtevilke: Svoboda, Resnica in Pogum so vrline, ki v dandanashnjih chasih na sploshno kaj malo veljajo, zato je revija SRP za sploshnokulturnishko srenjo pri nas videti kot nekakshen anahronistichni ostanek humanistichnega idealizma, nekaj prezhivetega, a she dobro, da je tako. Na tak nachin lahko ostane to, kar je bila: neodvisna revija, ki jo krojijo sodelavci, in ji ni treba polagati rachunov nikomur, she najmanj pa aparatchikom in ministrstvom te ali one politichne opcije.

Urednik seveda skrivaj upam, da SRP nadaljuje v naslednjih dvajset let; da nam bo nov vdih uspel in bosta na leto izshli vsaj dve shtevilki hkrati z vsaj dvema shtevilkama slovensko-angleshke revije Lives Journal, ki kot dvojezichna sopotnica SRP-a izhaja od januarja 2010. V teh chasih je sicer dobro biti velikopotezen s skrajno previdnostjo, zato bo najbolje, ako svoj prvi urednishki zapis koncham takole: veselimo se vsake nove shtevilke revije SRP in zlasti she prispevkov sodelavcev, ki verjamejo, da (stare) vrline lahko prezhivijo tudi v sodobnem svetu. V tej maniri vas z de la Boétijem, ki je nosilec programskih misli revije, najlepshe pozdravljava in upava, da bo nash skupni samohod obrodil dobre sadove!

 

Odgovorni urednik

Matej Krajnc, maj 2013