Revija SRP 111/112

Rado Kragelj

 

KURIR ANDREJ

/iz stripa/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________

Ljubljanski dnevnik, 22. 12. 1965 

 

Rado Kragelj je psevdonim Milosha Mikelna (op. ur.)