revijasrp.si
 
 
 
Revija SRP
 
 
Letnik III oktober 1995
shtevilka 11 - 12
 
 
 
 
 
Revija SRP
1995 11/12
 
 
Vsebina Revije SRP 11/12
 
         
 
Franci Zagorichnik
Ta pankrt, uvodnik (od-vodnik)
4
 
 
Ksenja Zmagaj
Ujetnik vizije
7
 
 
Kristjan Muck
Apokrifi in apologije
17
 
 
Lev Detela
Iz literarne ropotarnice univerzalne ponudbe
24
 
 
Branimir Boshnjak
Franci Zagorichnik
prev.: Franci Zagorichnik
Klina za nedolzhne /pesmi/
27
 
 
Iztok Alidich
Vlak - okno
34
 
 
Ivo Antich
Gromeo in Grulija; Gobinson/stripa/
44
 
 
Ivo Antich
Umrl je Hugo Pratt
47
 
 
Hugo Pratt
Corto Maltese /str. iz stripa/
46
 
 
Ivo Antich
Filmske belezhke
48
 
 
Matjazh Hanzhek
Pesmi o drugachnosti - Nekaj besed o kaseti Na Polju bolnica stoji
53
 
 
Ciril Gale
Zagotovljeni temelji nacionalne filmske produkcije; intervju: Marcel Buh
57
 
 
Taras Kermauner
O druzhini, Bratih in posamezni osebi- Pripombe in opombe k tretjemu delu razprave; iz cikla Od bratovstva k bratomoru II
64
 
 
Rajko Shushtarshich
Endofazija
92
 
 
Jozhe Spacal
Semafor B /grafika, barvni sistotisk 1974/
nsl.
 
Za osvezhitev zgodovinskega spomina institucije RTVL/S
         
 
Rajko Shushtarshich
Medij noche vedeti
Propad mastodontka ali le kriza nacionalnega medija
Prispevek k raznishljanju o usodi medija RTVS ali nekaj malega iz zgodovine medija, njegovih sedanjih poglavitnih tezhevah in mogochi bridki usodi javne TV v Sloveniji
Drugi premislek: Medij noche vedeti
118
 
 
 
 
119
 
 
Rajko Shushtarshich
Skica mogoche krize M.M. televizije in slovenske nacionalke she posebej - Strukturne znachilnosti institucije v spreminjajochem se sistemu
124
 
 
Rajko Shushtarshich
Drama reorganizacije in 10 Njegovih zapovedi
Gurujsko navdahnjeni predlog reorganizacije _
Upravljanje RTV Slovenija v obdobju do leta 2000: Prestrukturiranje RTVS - Komentar k Njegovim desetim zapovedim
She nekaj zakljuchnih propagandnih opomb iz zakladnice zgodovinskega spomina o raziskovanju medija
131
 
 
 
 
139
 
Dokumenti
         
 
Dokument 1
Justin Dukes
Londonski dokument: Predlog za strateshki pregled
Justina Dukes za Rudija Sheligo
Opomba redakcije: slovarchek slonovoreka - anglonovoreka
 
142
 
 
Dokument 2
Rajko Shushtarshich
O interakciji druzhbe in zavoda RTVS /prispevek k pripravi predloga za raziskavo/
147
 
 
Dokument 3
Rajko Shushtarshich
Javni zavod RTVS - dileme in perspektive, Prihodnost javne TV v Sloveniji
149