Revija SRP 11/12

Dokument 3

RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA
TELEVIZIJA SLOVENIJA
Sluzhba za raziskave programov
Kolodvorska 2, Ljubljana
Tel. 111333 / 22-63
Rajko Shushtarshich

 

SVETU RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA
 
Sposhtovani gospod Vojko Stopar
preds. Sveta Radiotelevizije Slovenija
preds. komisije za pripravo predloga gradiv za obravnavo na Svetu RTVS

 

JAVNI ZAVOD RTVS - DILEME IN PERSPEKTIVE

PRIHODNOST JAVNE TV V SLOVENIJI

 

Zadeva: Prispevek k temi: Prihodnost javne TV v Sloveniji (Prispevek k razmishljanju o prihodnosti javne RTV v Sloveniji, pogojena iz strukturnih problemov medija v sedanjosti in njegove preteklosti)

Kot predsedniku komisije za pripravo predloga gradiv za obravnavo na Svetu RTVS, Vam poshiljam Prispevek k razmishljanju o prihodnosti javne RTV v Sloveniji, pogojena iz strukturnih problemov medija v sedanjosti in njegove preteklosti na razpisano tematiko Javni zavod RTV Slovenija - dileme in perspektive, tochko 5. Prihodnost javne TV v Sloveniji. Obenem Vas prosim, da ga posredujete chlanom komisije Sveta RTVS: dr. Bruno Cvikl, Alfred Killer, dr. Igor Lukshich, dr. Rajko Shugman.

Prispevek je neke vrste povzetek pogledov iz raziskovalnega projekta Katalog problemov medija RTVL/S, ki so bili vechinoma objavljeni v prejshnjih zvezkih Revije SRP. Tudi ta prispevek je pisan za objavo v reviji, verjetno, oz. morda v naslednjem zvezku Revije SRP 11/12. Eksplikacija je torej strokovno literarna oz. literarno strokovna, vendar mislim, da stil izrazhanja, ki je koncentriran in mestoma simbolichen, raziskovalnemu porochilu nichesar ne odvzema, mu kvechjemu dodaja she en povedni vidik. Che pa bo chlane komisije takshen izrazni nachin le prevech motil, se lahko posebej dogovorimo za ochishcheno oz. suhoparnejshe strokovno porochilo in njemu primeren hipotetichno razpravni vidik izrazhanja. Tako porochilo bo seveda dosti obsezhnejshe in domnevam, da tudi za branje manj zanimivo.

S sposhtovanjem
Rajko Shushtarshich

Ljubljana, 10 avgusta 1995