Revija SRP 11/12

Dokument 2

RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA
TELEVIZIJA SLOVENIJA
Sluzhba za raziskave programov
Kolodvorska 2, Ljubljana
Tel. 111333 / 22-63
Rajko Shushtarshich

 

SVETU RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA

Sposhtovani prof. dr. Bruno Cvikl - chlan Sveta Radiotelevizije Slovenija

 

Zadeva: Prispevek k pripravi predloga za raziskavo O interakciji druzhbe in zavoda RTV Slovenija

Kot predstavnika univerz v svetu, chlana sveta in chlana komisije (za "raziskave medijev"), ki se je doslej najbolj zavzel za Revijo SRP, za raziskovalni projekt SRP in tudi shirshe raziskave medija in medijev (v smislu, kot jih Carigrajska deklaracija priporocha javnim TV ustanovam), Vas prosim, da chlanom komisije Sveta RTVS (Vojko Stopar, Alfred Killer , dr. Igor Lukshich, dr. Rajko Shugman), posredujete nash (oziroma za sedaj le moj stenografski) prispevek k pripravi predloga za raziskavo O interakciji druzhbe in zavoda RTV Slovenija.

- Mogoche sodelovanje raziskovalcev SRP RTVS z Univerzo in raziskovalci iz drugih raziskovalnih institucij na tem raziskovalnem problemu v letu 1995 bi bilo oz. bo dobrodoshlo!

- Naslov naloge ali projekta bi morda lahko fleksibilneje razshirili, dodali she druge mogoche naslove ali podnaslove. Sam predlagam she podnaslov raziskave Vloga medija v sistemu (RTVS v RS).

- Predlagam, da komisija imenuje oziroma izbere raziskovalni team, ki bo sodeloval v vseh fazah raziskave, vkljuchno z definiranjem raziskovalnega problema (vkljuchujoch naslove podtem ali pa ene same osrednje teme). Prav tako bi se raziskovalci zhe v samem zachetku lahko dogovorili o nachinu prezentiranja rezultatov bodisi v individualnih porochilih bodisi v skupnem porochilu z morebitnimi lochenimi individualnimi mnenji (interpretacijami) v posebnih dodatkih o tistih bistvenih problemih medija in druzhbe oz. sistema, v katerih se morda posamezni raziskovalci bistveno razlikujemo.

_______
Opomba: S problemi medija v druzhbi in druzhbe v mediju RTVL/S (vlogi M.M. v sistemu) se ukvarjam zhe od leta 1979) in nikakor ne mislim, da imam zato (v tem raziskovalnem problemu) kakrshnokoli prednost, morda prej velja nasprotno, da sem v tem raziskovalnem prizadevanju v slepi ali stranski ulici, prav gotovo pa v osami. Zelo podoben, che ne to, pa vsaj soroden raziskovalni problem je bil nash (nesojeni) raziskovalni projekt SRP - Katalog problemov medija. Aktualne probleme medija v sistemu smo sproti objavljali v Reviji SRP. Povzetek zelo spornega in na RTVS nedvomno neuspeshnega in nezhelenega predloga raziskovalne naloge in nekaterih sprotnih razglabljanj o mediju pa vseeno prilagam v vpogled. Morda bo izbranemu raziskovalnemu teamu koristil, vsaj za osvetlitev mogochih problemov v raziskovanju mochnega medija ali vsaj kot osvetlitev obchutljivih personalnih interakcij (kje, kako in zakaj so nastali nepomirljivo razlikujochi se pogledi med raziskovalcem, raziskovalci in vsakokratnim menagementom institucije M.M.) prav pri tem kochljivem pogledu na "interakcijo druzhbe in M.M. RTVL/S" oz. o vlogi medija v sistemu.
S sposhtovanjem
Rajko Shushtarshich

Ljubljana, 10 julija 1995