Vsebina Revije SRP 109/110
 
 
 
 
Revija SRP
/Svoboda, Resnica, Pogum/
 
 

Letnik 20, junij 2012
shtevilka 109/110
 
 
 
 

 
 
Izdajatelj revije
 
 
REVIJA SRP
Zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture in umetnosti,
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/, Ljubljana
m.sh.1339427, d.sh.71461965
i.a: http://www.revijasrp.si
e.m: urednishtvo@revijasrp.si
utemeljitev chrkopisa glej Zbornik Bohorichica I/II/III
Naslovnica
Karel Zelenko: Kozel, 2008
Izbor likovnih del
Damir Globochnik
Tisk
NTD d.o.o., Ljubljana
Urednishtvo
Revija SRP, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
Urednishki odbor
Rajko Shushtarshich odg.urednik
Ivo Antich lektor in korektor
Lev Detela neprevedene knjige
Damir Globochnik likovna priloga
Jolka Milich poezija
Franko Bushich
Matej Krajnc
Narochila, prodaja
Knjigarna KONZORCIJ, Zalozhba Mladinska knjiga,
Slovenska 29, 1000 Ljubljana
Izposoja na dom
Slovanska knjizhnica, Einspielerjeva 1
p.p. 2670, 1001 Ljubljana
Revijo financirajo
sodelavci
ISSN 1580-6499