Revija SRP 109/110

Ivo Antich

 

POPARE

(Posthistorichne parabole)

 

VIDOVA LOZA

 

V mitropski gluhi lozi,

v zahojeni luknji

in strgani suknji,

v neokapitalski

(n)evropsihozi

kot provincialski

globalni psitakozi

in starobutalski

nekrobiozi

(s)lepi Vid se vozi

v svetovljanski pozi

(kot da Vidov ples

sega do nebes)

z avtom v avtohipnozi ...

 

 

 

 

MIT (K)ROPA

(g/astro-meteoroloshki pojem)

 

Zgornji Balkan,

spodnja Evropa

zvez(d)na Mitropa

kot krop neslan.

 

(V)mesna juha,

ki v njej se kopa

suha muha

ozrachje ropa.

 

V sebi se kuha

kot mit kropa

gluha muha

oblakov kpa.

 

 

 

 

JV NEDOLZHNICE

 

Razvoj jugovzhodnih

negodno nerodnih

nedolzhnic:

 

od fevdalistichnih

podlozhnic

 

prek socialistichnih

brezbozhnic

 

in kapitalistichnih

polozhnic

 

do fevdalistichnih

ubozhnic.

 

 

 

 

AMFISBENA

(mitoloshka dvoglava kacha)

 

Od nekdaj je prava

le desna glava,

od nekdaj je leva

prava kriva vera.

 

Leva kriva vera

je huda namera,

ki se uresnichi,

ko desno stran pichi.

 

Le desna je resna

preporodna vesna,

ki se uresnichi,

ko levo stran pichi.

 

Ta kacha peresna

je zazhrta vase

in kakor zmaj besna

v sebi sama nase.