Revija SRP 109/110

Dokument 1

 

Revija SRP

Prazhakova 13, 1000 Ljubljana

m.sh.1339427, d.sh.71461965,

e.m. urednishtvo@revijasrp.si

i.a. http://www.revijasrp.si

Ljubljana, junija 2012

 

 

ODPRTO ZAPRTO PISMO:

SLOVENSKIM KNJIZHNICAM II

 

 

Sposhtovani!

Dvajsetletni program zavoda REVIJA SRP se nekako izteka – z izpolnitvijo dvakratnega desetletnega programa izhajanja Revije SRP (to je od leta 1993 do vkljuchno leta 2012).

To je oziroma naj bi bilo dosezheno v celoti z izidom oktobrskega SRP-a 111-112/2012 in julijskega Lives Journala 6/2012. S tem poteche tudi nasha zaveza knjizhnicam, dana v letu 2001.1

Naravnost recheno, to bodo lahko zadnje shtevilke nashega revialno-publicistichnega prizadevanja, namerjenega bolj za prihodnost kot za sedanjost. Morda pa te shtevilke ne bodo chisto zares zadnje, mogoche bosta reviji she izhajali kot »obchasnika« (letno ali kako leto tudi nobena); vsekakor pa bo v prihodnje njuno izhajanje bolj spontano – brez rokov in rokovnikov.

Zato je po nashem mnenju smiselno, da reviji narochijo le tiste knjizhnice, ki ju zhelijo trajneje hraniti, seveda che imajo za to prostorsko mozhnost. Morebitne zhelene izvode pa lahko knjizhnicam, che nam zheljo sporochijo, ponovno poshljemo, seveda brezplachno, le glede dostave bi se she morali dogovoriti.

 

»Sporochamo, da revija vseeno ali vsemu navkljub she obstaja, in je v dvajsetem letu svojega izhajanja. Prilagajamo se novim in novim premenam v vrednotenju kulture na eni in diktatu nove tehnologije na drugi strani. Nikomur pa ne bi radi revije vsiljevali, ne knjizhnicam ne bralcem niti kupcem. Sedaj je v ekskluzivni prodaji le v Ljubljani, v knjigarni zalozhbe Mladinska knjiga – Konzorcij. Nash resnichni interes je nadaljevati z brezplachno distribucijo revije, vendar le tistim knjizhnicam, ki to sploh she zhelijo.

 

 

ZATO VAS PROSIMO, DA SVOJO PRIPRAVLJENOST OZ. ZHELJO

POTRDITE NA NASLOV UREDNISHTVA ALI PO e-m: urednishtvo@revijasrp.si

 

 

Opravichujemo se za nam neljube spremembe v nashi distribuciji Revije SRP, in to ravno pred slovenskim kulturnim praznikom. Za Vashe razumevanje polozhaja tako v slovenskem knjizhnicharstvu kot zalozhnishtvu, za veliko mero potrpljenja s sistemom, ki nas omogocha predvsem takrat, ko nas ne onemogocha, skratka, za razumevanje nashih skupnih, sploshnih in posebnih tezhav pa se she posebej priporochamo in zahvaljujemo.« 2

 

Knjizhnicam, ki bodo ponovno sporochile zheljo oz. bodo potrdile svojo pripravljenost na tovrstno nadaljevanje pisno po e. m. ali po navadni poshti, bomo Revijo SRP in Lives Journal rade volje she naprej brezplachno poshiljali.

 

 

_________

1 Prvo pismo Slovenskim knjizhnicam iz leta 2001, objavljeno tudi v Reviji SRP, junij 2001, sht. 43/44.

2 Prichujoche, drugo pismo Slovenskim knjizhnicam je torej aktualizirano pismo iz leta 2001, z njim zhelimo le azhurirati seznam prejemnikov revij.

 

(Osip promocijske distribucije je nastajal postopno, nekatere knjizhnice so zavrachale brezplachne izvode revij. Javno pismo Slovenskim knjizhnicam II naslavljamo tudi tistim knjizhnicam, ki bodo za nashe pismo morda izvedele posredno ali po internetu. Nash seznam prejemnikov revij namrech ni azhuren. Osrednje knjizhnice pa dobivajo izvode obeh nashih revij iz dostavljenih 16-ih obveznih izvodov za NUK.

Mladinski knjigi – Konzorcij ne obrachunavamo tam prodanih izvodov; po dva prodaji namenjena izvoda sicer povsem zadoshchata povprashevanju po obeh revijah.)

 

 

S sposhtovanjem

za zavod: Revija SRP

Rajko Shushtarshich