revijasrp.si

 
 
 
Revija SRP
/Svoboda, Resnica, Pogum/
 
 
 
Letnik 20, februar 2012
shtevilka 107/108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Revija SRP
februar 2012 shtevilka 107/108
 
 

Vsebina Revije SRP

         
 
Peter Podreka
Slovenija in njena hcherka na Beneshkem
107/108, 4
 
 
Milenko Strashek
Tujstvo
107/108, 8
 
 
Matej Krajnc
Skoporiti majordomi 107/108, 14  
 
Dani Bedrach
Past 107/108, 20  
 
Franko Bushich
prev.: Ivan Dobnik
Vrtne impresije (IV) 107/108, 24  
 
 
Tomas Tranströmer
prev.: Ivo Antich
Balkon
 
107/108, 25
 
 
 
 
Umberto Mangani
prev.: Jolka Milich
Polarna zvezda
 
107/108, 26
 
 
 
Iztok Vrhovec
Afrodita; Kalkuta/dve zgodbi/
107/108, 34
 
  Ivo Antich Shchurki
107/108, 43
 
  Matej Krajnc Prodajalka vijolic
107/108, 48
 
 
Matej Krajnc
Esihflajsh /odlomek/
107/108, 55
 
 
Lev Detela
Zapleti v vijugah chasa, III
107/108, 65
 
 
Lev Detela
Literarna popotovanja, XIII /Berlin/
107/108, 78
 
 
Damir Globochnik
Nenavadna soochenja med podobami
107/108, 86
 
 
Urosh Weinberger
Likovna dela
107/108,88
 
  Damir Globochnik Satirichni list Shkrat (1903–1906)
107/108, 97
 
  Ivo Antich »Tujec« med pionirji stripa
107/108, 100
 
  Jozhe Beranek Quo vadis/iz stripa/
107/108, 101
 
  Ivo Antich Janez & Jovan /strip – karikatura/
107/108, 102
 
 
Aleksander Cepush
Baterije brezchasja 107/108, 103  
 
Matej Krajnc
Zajtrk na pristavi blizu Dikanjke 107/108, 107  
 
Ivo Antich
Epigramizmi: Anti(ch)kronika
107/108, 108
 
 
Ivo Antich
Popare
107/108, 111
 
  Ivo Antich Travne bilke; Novi dan (za Avstrobalkan) /humoreski/
107/108, 114
 
 
Ivo Antich
Mnozhichnomedijske belezhke
107/108, 116
 

Chlovekov razvoj

 
Anton Lajovic
O hierarhiji nashih vrednot
107/108, 125
 
 
Rajko Shushtarshich
Kriza /Koga ali chesa?/
107/108, 133
 

Za zgodovinski spomin

 
Rajko Shushtarshich
Drzhavo dam za konja
/Ali prepoznavnost drzhave – moch sistema ali narodova zavest – identiteta mi-stva/
 
 
107/108, 140
 
 
 
Anton Lajovic
Jezikovna vljudnost slovenskega chloveka
107/108, 145
 

Iz zgodovinskega spomina

  Rihard Orel Zanimivosti iz plebiscita o pripadnosti Beneshke Slovenije
107/108, 151
 
 
Ivan Trinko
Beneshka Slovenija /Sholstvo pod Italijo; Rezija; Zgodovinski oris/
 
107/108, 158
 
 
Radivoje Peshich
prev.: Ivo Antich
Slovanstvo in mi v njem /Na pragu tretjega tisochletja – civilizacija brez milosti; Slovanstvo in mi v njem/
 
107/108, 171
 

 

Neprevedene knjige
  Lev Detela Psihogrami osebne chloveshke stiske sredi svetovne politichne krize /Dopisovanje znanih avstrijskih pisateljev Josepha Rotha in Stefana Zweiga/
 
 
107/108, 177
 

Chitalnica

  Lev Detela Rebulov roman o Slovencu v vrtincih francoske revolucije
107/108, 180
 
  Ivo Antich »Kulturni delavec«
107/108, 183
 

Vprashalnica

  Ivo Antich Prevajalski »lashki topol« /Vechno »lashko« vprashanje: traduttore, traditore – prevajalec, izdajalec/
107/108, 185