Vsebina Revije SRP 105/106
 
 
 
 
Revija SRP
/Svoboda, Resnica, Pogum/
 
 
 
 
Letnik 19, oktober 2011
shtevilka 105/106
 

 
 
Izdajatelj revije
 
 
REVIJA SRP
Zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture in umetnosti,
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/, Ljubljana
m.sh.1339427, d.sh.71461965
i.a: http://www.revijasrp.si
e.m: urednishtvo@revijasrp.si
utemeljitev chrkopisa glej Zbornik Bohorichica I/II/III
Naslovnica
Bojan Bensa: Padec, 2010
Izbor likovnih del
Damir Globochnik
Tisk
VED d.o.o., Ljubljana
Urednishtvo
Revija SRP, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
Urednishki odbor
Rajko Shushtarshich odg. urednik,
Ivo Antich lektor in korektor,
Lev Detela neprevedene knjige,
Damir Globochnik likovna priloga,
Jolka Milich poezija,
Franko Bushich,
Matej Krajnc,
Iztok Vrhovec
Narochila, prodaja
Knjigarna KONZORCIJ, Zalozhba Mladinska knjiga,
Slovenska 29, 1000 Ljubljana
Izposoja na dom
Slovanska knjizhnica, Einspielerjeva 1
p.p. 2670, 1001 Ljubljana
Revijo financirajo
sodelavci
Revija je dvomesechnik /izhaja na shtiri mesece kot dvojna sht./
  ISSN 1580-6499