Revija SRP
/Svoboda, Resnica, Pogum/
 
 
 
 
 
 
Letnik 19, junij 2011
shtevilka 103/104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Revija SRP
junij 2011 shtevilka 103/104
 

Vsebina Revije SRP

         
 
Fran Levstik
Nasha nesrecha
103/104, 4
 
 
Vanja Strle
Drevo nad oblaki
103/104, 7
 
 
Ines Cergol
Pesmi iz zasede
103/104, 13
 
 
Matej Krajnc
Noch dolgih nozhev
103/104, 19
 
 
Milenko Strashek
Nespechnost
103/104, 23
 
 
Franko Bushich
prev.: Ivo Antich
Iz kljubovanja
103/104, 32
 
 
Silvio Cumpeta
prev.: Jolka Milich
Med elegijo in satiro
103/104, 35
 
 
Matej Krajnc
Kompleks poslednje odveze
103/104, 48
 
 
Iztok Vrhovec
Pust; V vrtincu /dve zgodbi/
103/104, 54
 
 
Evgen Spektorski
Dostojevski in realizem
103/104, 61
 
 
Lev Detela
Zapleti v vijugah chasa, I
103/104, 71
 
 
Lev Detela
Literarna popotovanja, XI /Bratislava/
103/104, 87
 
  Damir Globochnik Slikarski odrazi domachega okolja
103/104, 94
 
  Franc Novinc 
Likovna dela /slike
103/104,96
 
  Damir Globochnik Skovir (1928–1929)
103/104, 105
 
 
Ivo Antich
Bori – celjski fenomen (ne le) stripa
103/104, 109
 
  Bori Zupanchich Totalci /iz stripa/
103/104, 110
 
  Ivo Antich Janez & Jovan /strip – karikatura/
103/104, 111
 
 
Matej Krajnc
Martialis she zhivi, mar ne vesh tega? /pushchice/
103/104, 112
 
 
Ivo Antich
Poliglot /humoreska/
103/104, 115
 
 
Ivo Antich
Resnicizmi in spominizmi
103/104, 117
 
 
Ivo Antich
Epigramizmi: Anti(ch)kronika
103/104, 118
 
 
Ivo Antich
Popare
103/104, 121
 
 
Ivo Antich
Mnozhichnomedijske belezhke
103/104, 123
 

Chlovekov razvoj

 
Evgen Spektorski
Nastanek in tezhnje danashnjega nacionalizma
103/104, 135
 
 
Rajko Shushtarshich
Nashe razmerje s sistemom – Neodvisni SRP
103/104, 142
 

Za zgodovinski spomin

 
Fran Levstik
Misli o narodnosti
103/104, 146
 

Iz zgodovinskega spomina

 
Davorin Trstenjak
 Kerons in Ger /narodni bozhanstvi starih Korotanov/
103/104, 161
 
Neprevedene knjige
 
Lev Detela
Paralelni literarni univerzum zhivih in mrtvih /Gerhard Roth/
03/104, 167
 

Chitalnica

 
Lev Detela
Trzhashka ljubezenska rapsodija v navzkrizhju dveh narodov
/Bojan Pavletich/
 
103/104, 169
 
 
Lev Detela
Navzkrizhja slovenskega narodnostnega polozhaja na Trzhashkem /Evelina Umek/
 
103/104, 172
 

Vprashalnica

 
Ivo Antich
Kosov(sk)o vprashanje: »Kdaj so Slovenci prishli v svojo sedanjo domovino?«
 
103/104, 174
 
  Jolka Milich O prevajanju in poeziji, XVIII
103/104, 178
 
  Jolka Milich Kaj naj si mislim o slovenski ambasadi v Rimu?
103/104, 197