Revija SRP 101/102

Leo Korelc

 

TONI NOVA UNIFORMA

/iz stripa/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________

Kuriri, sht.. 53, Gornji Milanovac, 27. 2. 1972