Revija SRP 101/102

Ciril Gale

 

STRIPAR IN KARIKATURIST V UNIFORMI

 

Leo Korelc je (podobno kot Jelko Peternelj, gl. Revija SRP 53-54 / 2003) slovenski avtor stripov, ki je vechino svojih del objavil na srbohrvashkem podrochju, zato so njegovi stripi v Sloveniji znani le redkim. Od konca 60-ih do zachetka 90-ih (XX) je bil na podrochju Jugoslavije v glavnem poznan kot ploden vojashki publicist, ilustrator in karikaturist.

Rojen v Dolenji vasi pri Chatezhu, obchina Trebnje 15. 11. 1936, konchal vojashko akademijo, delal kot urednik glasil JLA (Narodna armija v slov.) in razlichnih vojashkostrokovnih publikacij. Objavil shtevilne knjige s podrochja vojashkih strok in zgodovine slovenskega partizanstva. Je chlan Drushtva novinarjev Slovenije in sekcije piscev zgodovine NOB. Zhivi v Ljubljani.

Karikature je objavljal od leta 1958, zanje je prejel vech nagrad. Njegova tematska stalnica so bile karikature iz vojashkega zhivljenja, ki jih je zbral v knjigi Vojak in njegov svet. Imel je vech samostojnih razstav karikatur, sodeloval je na shtevilnih mednarodnih razstavah. Leta 1975 je skupaj z znanim fotografom Tihomirjem Pinterjem, prav tako vishjim oficirjem JLA, razstavljal v galeriji Doma JLA v Pulju in na Reki.

Njegova stripografija je razmeroma obsezhna. V revijalnih publikacijah v Srbiji (najvech Nikad robom zalozhbe Dechje novine v Gornjem Milanovcu) je objavil priblizhno dva ducata stripov, risanih v realistichnem slogu, s temo iz slovenske srednjeveshke zgodovine (Gospodar Predjamskega gradu, Celjska grofica) in iz partizanstva. Kot scenarist je sodeloval tudi z drugimi risarji (npr. serija o medvojnih ilegalcih v Ljubljani, risal Radomir Petrovich). Krajshe stripe v karikaturistichnem slogu je objavljal v mnogih listih. Njegova realistichna stripska risba je nekoliko trda in v glavnem v okvirih solidnega povprechja, tudi kot scenarist je zmeraj solidno obdelal izbrano temo. Kot karikaturist je izoblikoval prepoznaven slog s preprosto funkcionalno »golo linijo«, s katero je bil vech desetletij pravi pojem »vojashke karikature« v Jugoslaviji. Od zachetka 90-ih se je posvechal predvsem mladinski ilustraciji, pa tudi zalozhnishtvu; napisal in narisal je npr. knjigo Moj prijatelj pes (2001) in izdajal dobro urejano zbirko populistichne literature Revija 14. Tukaj je predstavljen z odlomkom iz znachilnega karikaturistichnega stripa.