Revija SRP 1/2

Rajko Shushtarshich

 

PPROGRAMSKEMU SVETU RTV SLOVENIJA II
 
in dr. Mishu Jezerniku - predsedniku

 

PROBLEM

Kako preprechiti vsako ustvarjalnost
v
Sluzhbi za raziskave programov

 

Zhelim biti kratek, zato bom povzel opis problema pisma Programskemu svetu RTVS, 30. marca 1993:

Kakih petnajst let spada v moj delokrog (poleg narochenih raziskav, vechinoma anket - odmevnosti gledalcev na program medija) tudi preuchevanje vsebine sporochil medija in preuchevanje komunikatorja samega. Tako je bilo to opredeljeno in potrjeno davno nekoch od Skupshchine radiotelevizije Ljubljana. In tega se she kar drzhim, ker tega she ni nihche uradno preklical (ne vodstvo, ne svet, ne programski svet RTVS).

Problem sem opisoval (zhe) leta 1983, takrat na primeru SShP (Sluzhbe za raziskave programa in obchinstva) oziroma DERPO (Delovne enote za razikovanje programov in obchinstva), v Raziskavi o raziskovanju. Bolezen institucije, njene administrativne mochi sem takrat simbolichno opisal kot problem: "kako unichiti vsako ustvarjalnost v raziskovalni enoti?" Kmalu pa sem spoznal, da ima ta problem shirshe razsezhnosti, da je globlji; sedaj trdim, da je osnovni problem te mochi: "kako unichiti vsako ustvarjalnost v nacionalni radioteleviziji? (Opomba: che ne v nacionalni, pa v javni ali drzhavni ali pa le komercialni radoteleviziji.)

Danes pa me zanima samo to, kako bodo chlani programskega sveta, posebej njegov predsednik dr. Misho Jezernik, sodelovali pri reshevanju tega problema?

 

Che to nekoliko konretiziram in se omejim na najbolj pereche pod-probleme tega problema, bi me zanimalo predvsem naslednje:

1. Javnost raziskovanja - mogochost publiciranja (interpretacij)
2. Svoboda ustvarjanja - mishljenja in izrazhanja (pisanja)
(Programski svet bi se lahko opredelil glede teh problemov in nakazal njihovo razreshitev, pisno seveda.)

Che pa to problematiko she nadalje konretiziram, bom tako ali tako konchal na konkretnih aplikabilnih problemih sluzhbe: anketah, internih interpretacijah, chlankih, knjigah. Drugache recheno, she tako banalni problemi so tako ali drugache vezani na kompleksnejshe, sploshnejshe probleme in enih ni mogoche reshevati brez drugih. To se ve, pravite. Teoretsko zhe, v praksi pa se venomer pozablja in znova in znova reshujemo iste probleme in govorimo iste rechi, ne da bi karkoli (od tega) reshili.

Zgolj za primer bom vzel svojo bibliografijo, spomnil odlochujoche, da sem bil sprejet v raziskovalno enoto DERPO na RTVL zaradi svoje raziskovalne usmeritve na podrochje vrednot in na njej temelje vse moje interpretacije.

Problem pa je v tem, da brez tega (temeljnega) tudi onega (uporabnega), kar vchasih urgentno zahtevajo in morda celo potrebujejo na RTVS, ni mogoche narediti kolikor toliko korektno. "Trgovina je vezana."

Problem je she v tem, da neka dolgorochna raziskovalna usmeritev (tako posameznika kot sluzhbe) ni kar tako za odmet, kot da bi nekoga poslal v napachni kino.

Kot primer bi posebej izpostavil predvolilne ankete, anketo o splavu in anketo o stavki novinarjev na RTVS. Hkrati pa so interpretacije le teh primer problemov v shirshem raziskovalnem projektu "Katalog problemov v komunikacijskem procesu" /nosilec avtor/.

 

Sedaj pa me zanima, kaj od te bibliografije sluzhi odlochujochim na RTVS ali kaj vsaj tolerirajo in chesa ne? Moj odgovor je, da najbrzh ne potrebujejo nichesar, tolerirajo pa le kako malenkost od tega, na primer ankete do procentov, interpretacij pa zhe ne vech.

Kakshna je vasha toleranca? Obkrozhite prosim tiste teme oziroma raziskovalne probleme (shtevilke bibliografskih oznak), ki jih she dopushchate ali jih imate za potrebne!

 

Priloga: Vprashalnik-bibliografija *

 

Rajko Shushtarshich

 

______
* Vprashalnik - bibliografija je obsegal Bibliografijo raziskovalnega obdobja ISF Univerze, SShP (DERPO) RTVL in zunanjega sodelovanja ISU (1972 - 1992).
(Prvi del vprashalnika (od a - f) je vseboval neobvezna vprashanja, raziskovalna porochila iz obdobja ISU, ta so bila bolj zaradi historiata in primerjave.
Drugi del bibliografijo raziskovalnega obdobja, SShP (DERPO) RTVL in SRP RTVS (1979 - 1992).
Tretji del pa interne - neobjavljene publikacije in priredbe za chlanke, knjigo, skratka, to kar she ishche zalozhnika.)
Navodilo je bilo enostavno: Obkrozhite prosim tiste shtevilke bibliografskih oznak raziskovalnih tem - problemov, ki bi jih dopushchali ali jih imeli za potrebne!

 

She kratek vprashalnik o nekaterih eksistenchnih problemih SRP RTVS

 

1. NASHTELI BOMO NEKAJ STALISHCH O TEMELJIH PROBLEMIH SLUZHBE.
PROSIMO, DA ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE?
(Obkrozhite shifro 1 ali 2 ali 3 pri vsakem odgovoru)
 

 

DA
NE
NE VEM
- sluzhba potrebuje avtonomnost odlochanja
vsaj o metodoloshkih problemih raziskav
1
2
3
- sluzhba potrebuje avtonomnost odlochanja
pri izbiri raziskovalnih problemov 1 2 3
1
2
3
- predmet raziskovanja sluzhbe je celotni
komunikacijski proces (medij, vsebina
sporochil, obchinstvo - javno mnenje) 1 2 3
1
2
3
- sluzhbi je treba zagotoviti javnost
raziskovalnega dela (publiciranje raziskav) 1 2 3
1
2
3
- sluzhba ni zgolj servis programskih
urednikov in vodstvenih delavcev TVS 1 2 3
1
2
3
- sluzhba je v sedanjih razmerah preveliko
breme za RTVS, treba jo je ukiniti 1 2 3
1
2
3

- Vashi predlogi, sugestije : ................................

 

2. Prosimo, da napishete svoje pobude, predloge, mnenja, pripombe
o problemih SRP Televizije Slovenija. .........................................................
..................................................................... .........................................................
 
 

Za sodelovanje se vam zahvaljujem!

Rajko Shushtarshich

______
Opomba: Vprashalnik je pilotni vprashalnik, dodelamo ga lahko skupaj, seveda v primeru, che boste pripravljeni sodelovati. V tem primeru bi vprashano populacijo razshirili na vse kljuchne kadre na RTVS. V primeru pa, da programski svet ne zheli pomagati pri reshevanju problemov sluzhbe, potem anketa verjetno ni potrebna, ni smiselna, ker potem je ta igra zhe izgubljena.

Ljubljana, 7.maja 1993