Revija SRP 1/2

Rajko Shushtarshich

 
IZ RAZGLASA
(2)
 
DS DO RTV Ljubljana
Tov. Boris Bergant
 

Ugovor DS, sklepu DS (brez sht.), na 6. redni seji 29.12.1982, to je sklepu, ki ukinja raziskovalno enoto

Zdi se, da sporazumna ukinitev raziskovalne enote, to naj bi bil sporazum med ustvarjalci programa in raziskovalci, nikoli ni bila mozhna. V pismu generalnemu direktorju F. Luzharju, 23. 12. 1982, in DS SO ste videli nazaslishan napad na hierarhijo institucije. Morda bi generalni direktor ali drugi pooblashcheni administrator v imenu DS le moral reagirati na to pismo. Tega niste storili, bodisi zato, ker se vam ne zdi vredno ukvarjati se s prenapetimi raziskovalci, bodisi zato, ker je tako najenostavneje, ali pa celo zato, ker veste, da ravno to hochem. Ignoranca je sploh osnovni odnos do raziskovanja in raziskovalcev.

Naj vam interpretiram to drzno dejanje. Ni bilo napisano v afektu ali kot reakcija uzhaljenega raziskovalca. Predlog generalnemu direktorju RTV Ljubljana, da razmisli o odstopu s polozhaja vrhovnega administratorja, utemeljujem analogno kot predlagatelj ukinitve raziskovalne enote: s hipertrofijo, s predimenzioniranjem nechesa. To nekaj pa se pri obeh razlikuje. Kot raziskovalec trdim, da je predimenzionirana administracija, generalni direktor pa, kot vrhovni administrator, da je predimenzionirana raziskovalna enota. Naj ponovim osnovno trditev iz "Kljuchnih pripomb k predlogu nove organiziranosti sluzhbe za raziskavo programov in obchinstva, 12. 2. 1981, ki sem vam jih posredoval ob prilozhnosti najinega razgovora o reorganizaciji DE RPO. To je: "Strokovno kompetenten in strokovno organiziran raziskovalni oddelek lahko vech pripomore k stabilizaciji, kot prihranek, ki je dosezhen z ukinitvijo raziskovalnih delokrogov." Do tega stavka bi se DS DO moral opredeliti.

Predlagal sem le razmislek o odstopu kot protiutezh za ukinitev cele enote. Se vam ne zdi, da sem pretirano zadrzhan? Naziv vrhovni administrator uporabim provokativno, da se izpostavi osnovni konflikt med raziskovanjem, znanostjo na eni strani in administracijo na drugi strani; med ustvarjalnostjo in uradnishkim rutinerstvom. No, ta akcija je zaenkrat propadla. Che tako gledate, moja predrznost le ni bila tako nezaslishana.

V spopadu je raziskovalna vloga z administrativno vlogo. Rezultat je jasen in neizbezhen. Moram ga le dokazovati in konchno dokazati. Kajti ta je eden od osnovnih dokazov, da "raziskovanje v administrativno hipertrofirani instituciji ni mozhno".

Da se ne ponavljam, nekatere podrobnosti o tem raziskovalnem problemu so opisane v ugovoru DS DSSS, ki vam ga v prilogi poshiljam. Pomemben je le tisti del, ki se nanasha na porochilo o akcijski raziskavi.

Toliko le uvodoma, sedaj pa preidimo k stvari, cheprav me resnichno skrbi, kaj si boste mislili, ko vam poshiljam ugovor. Ugovarjam vashi ukinitvi DE RPO na 6. redni seji DS DO RTV Ljubljana. Videli boste, da ta ugovor ni obichajen.

PROGLASHAM: da ukinitve raziskovalne enote kratkomalo ne priznam. "Ta je nor", pravite. In kaj potem, che neki norec ne priznava sklepa centralnega delavskega sveta RTV Ljubljana? Ali pa se vas zadeva ne tiche, na to ne morete reagirati, to se kratkomalo ne spodobi. Zanesljivo vam napovedujem, da bo ta ignoranca nekega dne povsem odpovedala, zato raje preberite pozorneje tale RAZGLAS: Razglasham, da she naprej obstajam kot raziskovalec programov in obchinstva in komunikatorja. (V skladu s smernicami 4. seje skupshchine zavoda RTV Ljubljana, z dne 19.6. 1975, ki jih tako pogosto citiramo.)

She naprej sluzhim shtudiju programa in se ga posluzhujem (SShP). "COGITO ERGO SUM". Spomniti vas moram na stavek "Mishljenja ni mozhno usmerjati z administrativnimi odloki". (Iz pisma tov. I. Krpachu, 3. 12. 1982, ki sem vam ga tudi poslal.) Naj dodam le to: Mishljenja ni mozhno administrativno ukiniti.

Kako mi boste preprechili raziskovanje? Raziskovalno tehnologijo sem zhe zdavnaj prilagodil izrednemu stanju, to je stanju gverile, che se po vojashko izrazim. Morate se lotiti bolj grobih ukrepov.

Naj vam obrazlozhim. Pravnoformalne ukinitve torej ne priznam. Disciplinska izkljuchitev je le dvojna ukinitev, kar je isto kot enkratna ukinitev. Ukinitev plache ne bo pomagala. Raziskoval vam bom pach brezplachno. Odvzem pisalne mize - te svetinje uradnika - me ne bo motil. Izgon iz pisarne morda (?) tudi ne, ker tam ustvarjalca predvsem motijo z neskonchno narashchajochimi administrativnimi zadevami.

Najbrzh ni potrebno natanchneje pojasnilo. Povem le she to: Ne bom se vech umikal. Tega sem se kratkomalo navelichal.

Morali se boste grdo potruditi, che boste hoteli ukiniti, s tem razglasom ustanovljeno:

ALTERNATIVNO RAZISKOVALNO ENOTO, SLUZHBO ZA SHTUDIJ PROGRAMA, zaenkrat s starejshim naslovom (SShP), to pa le zaradi sposhtovanja tradicije.

Che pa se z razglasom strinjate, ga podprite! Dovolj bo moralna podpora.

 

Lep pozdrav! Rajko Shushtarshich

 
Priloga: - Ugovor DS DSSS, 25. 1. 1983
V vednost - arhiv DE RPO

 

Opomba k Ugovoru sklepu DS zavoda o razpustu raziskovalne enote (in RAZGLASU)
 
Razglas je predrznost akterja "brez primere". No, to seveda ni res. Primerov za predrznost raziskovalcev se ne manjka in morda bi veljalo premisliti, ali ne bi zgodovinsko ukinili predrznost in samosvojost nekaterih raziskovalcev. Ne gre le za slab zgled, ampak za demonstracijo neizbezhnosti, ki se vchasih neizprosno pojavi, je neizbezhno prisotna.