Revija SRP 1/2

Rajko Shushtarshich

 

POROCHILA RAZISKOVALCA PROGRAMSKEMU SVETU

PROGRAMSKEMU SVETU RTV SLOVENIJA I
Darku Marinu - uredniku Tednika

 

 
PREDLOG RAZISKAVE
 
Primernost Tednika
ali
Kako unichiti vsako ustvarjalnost v nacionalni radioteleviziji

 

Utemeljitev predloga raziskave:

Pred kakim mesecem se je oglasil s pobudo za raziskavo o Tedniku pri nas (Sluzhbi za raziskave programov) Darko Marin - urednik Tednika. Pomembno je poudariti, da je dal pobudo za raziskavo in ne narochilo ali zahtevek za njeno izvedbo.

Tednik je letos vidno spremenil zasnovo oddaje. Che na kratko oznachim novo podobo dnevnika, bi rekel takole: Sprememba je ochitna, oddaja je odmevna, polemichna in predvsem kritichna do perechih problemov nashega vsakdana, obravnava kochljive teme in zadeva v mochne interese. V takem primeru je jasno, da bo zhela odobravanje in morda she bolj nasprotovanje posredno in neposredno prizadetih.

Raziskave odmevnosti gledalcev na novo podobo Tednika pa se kljub temu nismo lotili. Bili smo mnenja, ali natanchneje, prichakovali smo, da bo spremenjeno podobo Tednika podprlo vodstvo RTVS, Svet RTVS in zlasti Programski svet za nacionalne TV programe RTVS, katerega dejavnost je tudi zaznavanje in spremljanje vsebinskih programskih sprememb na slovenski radioteleviziji.

Programski svet RTVS pa je bil (to pot) chisto drugachnega - nasprotnega mnenja.

"Programski svet za nacionalne TV programe je razpravljal o pri-mernosti Darka Marina kot voditelja oddaje Tednik in v zvezi s tem izrekel vrsto pomislekov, zlasti ob nastopu Toneta Fornezzija Tofa v tej izrazito politichno informativni oddaji." (Informator RTVS 46, 25.3.93.)

Nekdo se torej v oceni tega pomembnega problema mochno moti. V tem primeru je raziskava za nas potrebna. Problemu je treba priti, che ne do dna, pa vsaj chim blizhe njegovemu bistvu. Upamo, da bo programski svet pokazal potrebno toleranco in razumevanje za nashe stalishche (SRP) in tudi za nekoliko svojski in izostren nachin izrazhanja tega raziskovalnega problema s strani predlagatelja.

Po tem formalnem uvodu bom preshel na ednino in nekoliko bolj polemichen ton, vse z namenom, da orishem problem na svojski - subjektven nachin, tako da ta ne bo le formalen, ampak morda malo bolj zhivljenjsko zhiv.

 

Morda nepotreben uvod v oris problema:

Kakih petnajst let spada v moj delokrog (poleg narochenih raziskav, vechinoma anket - odmevnosti gledalcev na program medija) tudi preuchevanje (uradno se reche analiza, vendar je to prevech ambiciozna oznaka) vsebine sporochil medija in preuchevanje komunikatorja samega. Tako je bilo to opredeljeno in potrjeno davno nekoch od Skupshchine radiotelevizije Ljubljana. In tega se she kar drzhim, ker tega she ni nihche uradno preklical (ne vodstvo, ne svet, ne programski svet RTVS).

Le zato imam o nekaterih, po mojem mnenju bistvenih problemih medija svoje mnenje in she dolzhnost, da ga javno izrazim.

Menim, da je pobuda Programskega sveta o neprimernosti urednika Tednika Darka Marina pomota. Lahko da to ni bila pomota, da je to le glede svoje razsezhnosti nepremishljeno dejanje ali pa le del igre politichnih interesov.

Dejstvo je tu in che se bodo podobne pobude s tako lahkotno utemeljitvijo uveljavile kot praksa, potem bo to nevarna in nam zhe dobro znana praksa.

V tem primeru vsebini medijevih sporochil na instituciji RTVS ni pomochi (zopet naj poudarim, da je to moje osebno mnenje), ker bo nadaljevala s tisto akutno boleznijo, ki sem jo raziskoval in opisoval leta 1983, takrat na primeru SShP (Sluzhbe za raziskave programa in obchinstva oziroma DERPO (Delovne enote za razikovanje

programov in obchinstva), v Raziskavi o raziskovanju.(*1) Bolezen institucije, njene administrativne mochi sem takrat simbolichno opisal kot problem, "kako unichiti vsako ustvarjalnost v raziskovalni enoti?" Kmalu pa sem spoznal, da ima ta problem shirshe razsezhnosti, da je globlji; sedaj trdim, da je osnovni problem te mochi: "kako unichiti vsako ustvarjalnost v nacionalni radioteleviziji?" (Opomba: che ne v nacionalni, pa v javni ali drzhavni, ali pa le komercialni radoteleviziji.)

 

Problem:

Ta je resen in presega problem "primernost" enega urednika, enega urednishtva in prerashcha v bistveni problem medijeve ustvarjalnosti in ustvarjalnosti v neki dezheli.

 

Seveda ne prichakujem, da mi boste verjeli kar na besedo, ker ta nikoli ni zalegla, ni se podala nikomur. Pa tudi Darku Marinu taka raziskava ne bo kaj prida pomagala, tudi dr. Janezu Jerovshku neka podobna ni.(*2) Pa se vseeno drzhim vodila, da je vredno poskusiti znova in znova. Trdim namrech, da ne gre le za eno oddajo, enega urednika, ampak za administrativno logiko mochi, ki deluje vselej enako, tako da mora slej ko prej unichiti vsako ustvarjalnost v instituciji.

Kot vidite, sem do problema zhe opredeljen, kar za vas verjetno pomeni, da sem pristranski, skrajno subjektiven. Delno to drzhi, vse moje analize so subjektivne, izhajajo iz subjekta in tudi izbor mnenj bo subjektiven in vsako posamezno mnenje tudi. Objektiven pa je (po moje) le tisti izbor in tista analiza, ki ji daje objektivnost (domnevno) neka institucionalna moch, kot je v nashem primeru utemeljitev (ali bolje neutemeljitev) v pobudi Programskega sveta. Obljubim lahko le to, da bosta analiza in njen postopek razvidna v vsej svoji subjektivnosti (od zachetka do konca).

Osebno she vedno mislim, da raziskava zaradi svoje aplikabilnosti niti ni potrebna. Zakaj?

- Tednik je v novi podobi oddaja, ki je vidno opazna med oddajami informativno politichnega programa, je oddaja, ki je vidno spremenila svojo podobo;
- je odaja, ki se loteva bistvenih problemov nashega vsakdana, dnevov, tednov;
- je vidno kritichna do teh problemov, zato polemichna in nujno vzburja kontradiktorne odmeve, od obchudujochih do skrajno nasprotujochih, zanichujochih reakcij posameznih gledalcev in tistih, ki za njimi stoje;
- je oddaja, ki je zhiva, ki kazhe, kakshno je zhivljenje, kazhe mu ogledalo, njegov obraz;
- skratka, je dokument chasa, ki ne vzbuja le odmevov, vzbuja tudi pregon.
(Pustimo, da konkretneje o vsem tem spregovori sama raziskava.)

Che je res tako, potem vse to dokazuje, da je v njej nekaj, kar bi bilo potrebno podpreti ne glede na morebitno politichno tveganje.

Che pa bi se morda le izkazalo, da je izbor tem politichno prevech pristranski, vam prav nich ne brani, da ozhivite she eno konkurenchno oddajo. Dva zhiva Tednika bosta zagotovo doprinesla k vsebini medijevih porochil vech kot en mrtev, z administrativno pobudo ukrochen, z intervencijo obvladan, v ustvarjalnem zagonu z netoleranco zadushen TV Tednik. (V tem primeru ne mislim na njegovo razpolovitev ampak kvechjemu podvojitev.)

Nastop Toneta Fornezzija v Tedniku je morda bil konceptualni spodrsljaj in ne vech kot to. Za napako ga shteje (tako nam je rekel) urednik sam. Izrazheni pomislek Programskega sveta "zlasti z nastopom Toneta Fornezzija Tofa v tej izrazito politichno informativni oddaji" pa je tendenciozen (tak, ki ima z izpostavljanjem enega primera namen dosechi preprichevalen uchinek o celoti). In she, pobuda za odstranitev urednika (zavita v jezik Novoreka) je drastichna. V celoti gledano je za oznachitev novega Tednika nezadostna. Nikakor ne more biti zadosten razlog in ne zadostna utemeljitev za intervencije v ustvarjalno delo urednishtva, urednika in sodelavcev. (Razumeti, deshifrirati jo, ni ravno tezhko, v prejshnjem rezhimu smo si izostrili chut za branje zapisnikov.)

Dokler je oddaja polemichna, je zhiva in pustite jo pri miru (vsaj dokler je polemichna!), sicer boste v kali zatrli vsako ustvarjalnost ne le v Tedniku, ampak v nacionalni radioteleviziji. (Zgledi vlechejo.)

 

Operacionalni predlog raziskave je vseboval:

1. Vprashalnik za gledalce TV Tednika
Predvsem zheli ugotoviti odmevnost oddaje pri gledalcih, zapazhanje "svojskosti" Tednika in druga stalishcha, ki so se izoblikovala v odnosu do nove podobe Tednika.
 
2. Analiza pisem gledalcev, ki naj bi bila opravljena na podoben nachin, kot je bila v analizi "Stavka" - raziskava za nekdanjega gen. dir. dr. Janeza Jerovshka.
 
3. Analiza konkretnih oddaj
Analizirali bi nekaj oddaj: kakih 5, do najvech deset oddaj s posnetkov na VHS kasetah.
3.1 Analiza neodvisnih ocenjevalcev (zunanjih sodelavcev)
V kriteriju izbora ocenjevalcev bi lahko sodelovali:
- Programski svet
- Urednik Darko Marin
- Morda tudi RPO
(V vsakem primeru pa bi oba nasprotna protagonista morala imeti enako mozhnost izbora ne-odvisnih ocenjevalcev.)
3.2 Interpretacija problema - vsakega ocenjevalca posebej
- Skupna interpretacija ni smiselna.
 
4. Mogoche dodatne analize:
4.1 Programski svet narochi svojo raziskavo o Tedniku pri neod-
visni znanstveni instituciji
4.2 Programski svet opravi svojo analizo sam
4.3 Chlani Programskega sveta izpolnijo vprashalnik SRP
- Tudi to je manj prichakovana mozhnost dodatne analize.)

 

Opomba:
 
Ker je problem pomembnejshi, kot se to komu morda zdi na prvi pogled, bi lahko vsaj v enem primeru poskusili izvesti analizo problema "do konca".
Sama analiza problema ustvarjalnosti v mediju (ki bi jo v primeru zavrnitve celotne predlagane raziskave vseeno opravil, kolikor mi to kompetentni na RTVS ali SRP ne bi izrecno - utemeljeno odsvetovali) je vkljuchena v shirshi raziskovalni projekt: Katalog problemov v komunikacijskem procesu. Nosilec avtor.
 

 

Za konec

pa she nekaj, kar je sicer moj problem, a naj ga vseeno omenim. Vem, da me bodo slej ko prej sprashevali, kje je moja doslednost v vrednotni oziroma politichni orientaciji iz chasov boja za nacionalno radiotelevizijo Slovenije.(*3) Odgovor: ni je. Res smo se nekdanji akterji sindikata KUU RTVS chudili imenovanju Darka Marina za urednika TV Tednika, ni bila ravno v skladu z nashimi predstavami in tezhnjami po spremembah na mediju, ki naj bi sledile spremembam v sistemu. Vendar resnichne spremembe v institucijah sistema se dogajajo neprichakovano in spontano, so nepredvidljive in vedno jih povzrochajo konkretni ljudje - individui. Taka nepredvidljiva sprememba je ravno ta nesrechni Tednik urednika Darka Marina in sodelavcev in samo zato nas prav nich ne briga, kaj je bilo z njimi v prejshnjem sistemu, ker imamo v ospredju problem ustvarjalne oddaje, bistven nam je problem ustvarjalnosti v mediju. Ustvarjalnost nekdanjih ali pa tudi sedanjih nasprotnih politichnih "mishljenikov" je v taki orientaciji samo dobrodoshla vzpodbuda za ustvarjalnost njihovih nasprotnikov. Ustvarjalnost je nad hitro minljivimi politichnimi interesi trenutnih koalicij, obchutljiva je in ranljiva, lahko jo je unichiti, tezhko negovati, nikakor pa je ni mogoche planirati, ali zagotoviti si jo z administrativnimi ukrepi. Ustvarjalnost je nad politichnimi interesi. (Edino v tem je morda vsaj nekaj doslednosti v moji osebni vrednotni orientaciji.)

 

Ljubljana, 30.marca 1993

Rajko Shushtarshich
Stane Obranovich

 

V vednost:

- glavni urednik TV programov RTVS Janez Lombergar
- odgovorni urednik informativnega programa TVS Lado Ambrozhich
 
_______
*1 08 Raziskava o raziskovanju, "Ali je raziskovanje komunikacijskega procesa v instituciji mnozhichnega medija mogoche?", Bilten SShP 51, 1983, Ljubljana, p 107 /avtor/
*2 40.1 Stavka, (Analiza nekaterih relevantnih dejstev v zvezi s stavko novinarjev RTVS v marcu 1992 - Poskus celostne interpretacije stavke); Raziskovalno porochilo svetu RTV Slovenija, 13. aprila 1992, Ljubljana, p 37 (50 izvodov) /avtor/
*3 36.1 Vrednotne orientacije nacionalne radiotelevizije, (Povzetek porochila o dejavnosti sindikata (KUU RTVS) v boju za nacionalno radiotelevizijo), 1991, Ljubljana, p 54 /interno porochilo - soavtor/
36.2 Vrednotne orientacije nacionalne radiotelevizije, (Raziskovalno porochilo za leto 1991), SRP RTVS, 1991, Ljubljana, p 70, (5 izvodov) /nosilec/