Revija SRP 1/2

Matevzh Krivic

 

ODGOVOR NA VLOGO UDELEZHENCA
KRSHITEV UGLEDA RTV LJUBLJANA
(8a)

 

She dandanes pa je pouchna in aktualna tale obramba krshiteljev ugleda mogochne institucije medija
(Op. ur.: povzemam tochko 7 iz spisa Matevzha Krivica):

 

SODISHCHU ZDRUZHENEGA DELA V LJUBLJANI
Ljubljana, Resljeva 14
 
PREDLAGATELJ: Rajko Shushtarshich, Prazhakova 13, Ljubljana, ki ga zastopa Matevzh Krivic, Sp. Pirniche 24, Medvode
UDELEZHENEC: Radiotelevizija Ljubljana, DSSS, Moshe Pijadejeva 10, ki jo zastopa odvetnik Miro Senica, Trubarjeva 26, Ljubljana

 

Nashe pravo ne shchiti ugleda nobene institucije niti posameznika pred resno kritiko, celo che je ta kritika neutemeljena, shchiti ga le pred zhalitvami in obrekovanji (t.j. neresnichnimi ochitki). Zato je o krshitvi ugleda RTV kot krshitvi delovnih dolzhnosti mogoche govoriti kvechjemu v zvezi z vprashanjem neresnichnih trditev o RTV, ne pa mimo tega. To vprashanje pa je bilo zhe obravnavano pod tochko 5.

Kljub temu ni mogoche molche mimo trditve v vlogi udelezhenca, da "ni v navadi, da individualni poslovodni organ obrazlaga izven svoje OZD smiselnost in potrebnost reorganizacijskih procesov, speljanih po samoupravni poti". Ta trditev bi zhe v zvezi z "navadno" OZD izrazhala nesprejemljivo pojmovanje, da so dogajanja znotraj OZD le stvar nje same in da se javnosti nich ne tichejo. She toliko bolj je taka trditev nesprejemljiva, che se nanasha na RTV kot organizacijo, katere dejavnost je izrazito shirshega druzhbenega pomena - in she dvakrat bolj, che je znotraj take organizacije prishlo do ukinitve raziskovalne enote, poprej vpisane v razvid raziskovalnih organizacij pri Raziskovalni skupnosti Slovenije.

Tudi ne drzhi povsem trditev v vlogi udelezhenca, da na reorganizacijo v DSSS RTV ni imela nikakrshnih pripomb RK SZDL. 26. 10. 1984 je bilo (v njeni izjavi) npr., recheno, da "ni mogoche tolerirati ukinitve raziskovanja" na RTV.

O dokazni vrednosti pisma Lada Poharja (priloga VIII) pa najbrzh dovolj pove zhe dejstvo, da je navedbe v tem pismu, kolikor se nanashajo nanj, dr. Slavko Splichal v celoti demantiral v svojem pismu tov. Vipotniku z dne 10.20. 1984 (glej Vrednotne orientacije avtonomne propagande znanosti, ISU, Ljubljana 1986, str. 136). Prilagam kopijo tega pisma.

Prilagam tudi kopije pisem predsednika Jugoslovanskega zdruzhenja za sociologijo Nika Tosha, predsednika Slovenskega socioloshkega drushtva Ivana Svetlika in predsednika znanstvenega sveta Instituta za sociologijo Slavoja Zhizhka, ki vsi v imenu svojih institucij protestirajo proti ukinitvi raziskovalne enote v RTV Ljubljana.

Zaslishevanje prich po mojem mnenju ni potrebno. Che bi udelezhenec vztrajal pri zaslishanju priche Vide Shrot, pa predlagam, naj sodishche, che noche iz ustnega prichevanja dobiti enostranske slike, zaslishi kot priche she raziskovalce na RTV Zlatka Naglicha, Staneta Obranovicha, Petra Ocepka in Branka Shibala (RTV Ljubljana, Moshe Pijadejeva 10).

 

Po pooblastilu predlagatelja Matevzh Krivic

Ljubljana, 3. 4. 1988