revijasrp.si
 
 
 
 
 
 
 
Revija SRP
   
 
 
Letnik I oktober 1993
shtevilka 1 - 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Revija SRP
1993 1/2
 
 
 
 
 
Vsebina Revije SRP 1/2
 
 
 
 
         
 
Franci Zagorichnik
Koncept urednishke manipulacije / 8. pontsko pismo/
4
 
 
Franci Zagorichnik
Ars moriendi, elegija
7
 
 
Ivo Antich
Pesnika pobij kot psa,
10
 
 
Ivo Antich
Mrki ptichi vojne, pesmi,
11
 
 
Ivo Antich
Krokar, eksperimentalni strip
14
 
 
Franci Zagorichnik
Pontska pisma
15
 
 
Rajko Shushtarshich
Uvodna utemeljitev Revije SRP
21
 
  Jozhe Spacal Balet, TV scenografija, 1993

nsl. 1

 
         
Porochila raziskovalca Programskemu svetu:
         
 
Rajko Shushtarshich
Programskemu svetu RTV Slovenija I
Primernost Tednika ali
Kako unichiti vsako ustvarjalnost v nacionalni radioteleviziji
24
 
 
Rajko Shushtarshich
Programskemu svetu RTV Slovenija II
Kako preprechiti vsako ustvarjalnost v Sluzhbi za raziskave
programov
29
 
 
Rajko Shushtarshich
Programskemu svetu RTV Slovenija III
Problem raziskav razvedrilnega programa
32
 
 
Rajko Shushtarshich
Programskemu svetu RTV Slovenija IV
Avtonomija raziskovanja raziskovalca SRP
36
 
 
Rajko Shushtarshich
Programskemu svetu RTV Slovenija V
Personalna legitimiteta v malem ali Vrednotni sistem enega
42
 
 
Rajko Shushtarshich
Programskemu svetu RTV Slovenija VI
Epilog
Kako unichiti vsako ustvarjalnost v nacionalni radioteleviziji
51
 
 
Rajko Shushtarshich
Programskemu svetu RTV Slovenija VII
Problem raziskav informativnega programa
in avtonomija raziskovanja, raziskovalca na M.M. (mas mediju)
57
 
IZ RAZISKAV SShP, DERPO, SRP
Za osvezhitev zgodovinskega spomina
na programsko usmeritev nekdanje raziskovalne enote (organizacije) DERPO in RTVL
         
 
Rajko Shushtarshich
Medij in chas, Cenzurirani tekst iz Demokracije
63
 
 
Rajko Shushtarshich
Iz Razglasa
66
 
 
Rajko Shushtarshich
Iz Arhimedovega zakona
68
 
 
Rajko Shushtarshich
Iz Obupnih pisem
76
 
 
Rajko Shushtarshich
Alternativni sociolog na srechanju sociologov
78
 
 
Alenka Puhar
Osebni pogled na chase, ko je bilo razpushchanje politichna moda
 
80
 
 
Alenka Puhar
Iz zapushchine Egona Tomca - Alenka Puhar
83
 
  Rajko Shushtarshich Samo za primer: Raziskava na sodishchu
91
 
 
Matevzh Krivic
Odgovor na vlogo udelezhenca
- Krshitev ugleda RTVL
 
93
 
 
Rajko Shushtarshich
Trije premisleki iz Raziskave o raziskovanju
- Prvi premislek: Bistva opeharjena znanost
94
 
 
Rajko Shushtarshich
- Drugi premislek: Medij noche vedeti
103
 
 
Rajko Shushtarshich
- Tretji premislek: Spoznanje samo po sebi nima mochi,
Premislek o raziskavi "Vrednotne orientacije ekonomske propagande"
 
107
 
  Rajko Shushtarshich
Kratka predstavitev Kataloga problemov medija RTVL/S
110
 
 
Rajko Shushtarshich
O kriterijih resnice za mnozhice - Medijevi kriteriji resnice
116
 
 
Rajko Shushtarshich
- Splav
120
 
 
Rajko Shushtarshich
- Stavka
123
 
 
Rajko Shushtarshich 
Chetrti premislek: Moch sama po sebi, Demokracija mochi - Slovenske volitve 1992
 
132
 
 
Janez Jerovshek
- Primopredajno porochilo gen. dir. - Janez Jerovshek
136
 
 
Rajko Shushtarshich
- She o demokraciji v moji dezheli
138
 
 
Rajko Shushtarshich
- O hlapchevstvu naroda
145
 
 
Étiénne de La Boétie
prev.: Rajko Shushtarshich
Prostovoljno suzhenjstvo
/Propagandni dodatek - Étienna de La Boétiea/
 
146
 
Dokumenti
         
 
Dokument 1
Rajko Shushtarshich
Sindikatu KUU RTV Slovenija
 
151
 
 
Dokument 2
Rajko Shushtarshich
Svetu, vodstvu RTV Slovenija
153
 
 
Dokument 3
Predsetsto KUU RTVS
Predsedstvo sindikata KUU RTVS
Vodstvu RTVS, direktorjem in kolegijem!
155
 
 
Dokument 4
Rajko Shushtarshich
Svetu RTV Slovenija
158
 
 
Dokument 5
Rajko Shushtarshich
Apel posameznikom - chlanom Sveta RTVS
160
 
 
Alenka Goljevshchek
Recenzija knjige Traktat o svobodi ali vrednotni sistem
161
 
 
Denis Ponizh
Recenzija knjige Traktat o svobodi ali vrednotni sistem
162