Revija SRP 1/2

Rajko Shushtarshich

Dokument 4

Radiotelevizija Slovenija
Televizija Slovenija
Sluzhba za raziskave programov

 

Svetu Radiotelevizije Slovenija

 

Sposhtovani: Rudi Sheligo - predsednik Sveta RTVS, chlani Sveta RTVS, dr. Slavko Splichal, Viktor Blazhich, Danijel Bozhich, dr. Pavel Gantar, Vane Goshnik, Branko Grims, Andrej Lenarchich, Danijel Malenshek, Dare Milich, Marjana Novak, Stane Perpar, France Pibernik, Ella Pivar, Marjan Podobnik, mag. Janez Pogachnik, Silvano Sau, Marko Selan, Jozhe Snoj, mag. Lenart Shetinc, Borut Shuklje, Tone-Mito Trefalt, Igor Vidmar, Oto V. Vilchnik, dr. Boshtjan M. Zupanchich

 

Zadeva: Ustanovitev Revije SRP RTVS

 

Svetu RTV Slovenija zopet naslavljam proshnjo za soglasje in podporo za ustanovitev odnosno ozhivitev ukinjene revije BILTEN SShP RTVL. Prva vloga Svetu RTVS je od dne 19. julija 1993, druga vloga Svetu RTVS je od 13. septembra 1993. (Obe prilagam.)

Sedaj je stanje stvari takole: Osnovni problem, ki je tudi nosilni problem v prvi shtevilki Revije SRP, ozhivljene revije Bilten SShP je: Kako preprechiti ustvarjalnost na nacionalni radioteleviziji? Ta problem je posebej osvetljen na primeru raziskovanja medija v mediju? Po pravilu ali po svoji naravni poti se problem seli po institucionalni hierarhiji in nujno koncha na njenem vrhu. Tako je sedaj pred Svetom RTVS. Konkretizira pa se na vprashanju, ali boste in kako boste preprechili izid Revije SRP?

Cheprav razumem institucionalno logiko mochi, ker jo pach raziskujem, postanem neuchakan, ko je za formalne administrativne zadeve pri rojevanju oziroma ozhivljanju neke revije potrebno vlozhiti toliko naporov, toliko chasa, toliko emocij. Che je neka skupina ustvarjalcev pripravljena v nek projekt vlozhiti svoj ustvarjalni napor, tvegati zanj, zakaj je potem potrebno temu toliko institucionalnega nasprotovanja, taktichnega zavlachevanja? Ahilova peta ustvarjalcev je simbolichno zaobjeta v zgodbi o Ahilu in zhelvi. Pochasi, a zanesljivo se jih loteva nestrpnost v smislu neuchakanosti, ta namrech sodi v ustvarjalni nemir.

Izkushnje me uche, da izida revije ni mogoche preprechiti, javnost raziskovalnega dela jamchi zakon. Lahko pa se nesmiselno zavlachuje reshitev problema ali jasen in odkrit odgovor na zastavljeno vprashanje, proshnjo, problem. Ponovno vas prosim, da problem vzamete na dnevni red Sveta in nanj odgovorite. Utemeljitev zavrnitve je za pobudnika raziskovalca pomembna. V tem primeru bom nashel reshitev z drugimi ustanovitelji, jo financiral sam in tako omogochil razpravo o utemeljenosti in potrebnosti revije v shirshi strokovni in drugi zainteresirani javnosti, ker, kot recheno, problem ravno tako zadeva vso slovensko javnost. In zgodba z Raziskavo o raziskovanju (Bilten SShP 51 iz leta 1983) se bo ponovila, morda v minimalni variaciji.

Zhelel bi povedati le she to, da si konec koncev z zahtevo po reviji ne izmishljujemo nechesa, kar bi bilo samovoljna domislica nekaj ustvarjalcev. Le resno jemljemo zlasti tri nachela, na katerih temelji opravljanje raziskovalne dejavnosti, ki so:

- svoboda znanosti,
- avtonomnost raziskovalcev,
- raznoterost znanstvenih mnenj in metod.

Nadvse resno pa jemljemo svobodo misli in pisanja, ker je to vrednotna orientacija, zaradi katere smo se zavzemali za demokracijijo. Vendar ne le deklarativno ali tako na sploshno, ampak tudi konkretno. Onemogochanje Revije SRP pa je tak konkreten primer, ko svoboda misli in pisanja nista resno mishljeni.

 

S sposhtovanjem, Rajko Shushtarshich

V vednost:
Ing. Peter Mori - v.d. generalnega direktorja RTVS
Janez Lombergar - glavni urednik TV programov RTVS
dr. Misho Jezernik - predsednik Programskega sveta TVS
 
Priloge 3:
- vloga Svetu RTVS, 19. julija 1993
- vloga Svetu RTVS, 13. septembra 1993
- vsebina in naslovnica Revije SRP
* rachunalnishki izpis Revije SRP 1-2 oktober 1993 je na voljo tistim, ki ga izrecno zhele
 
V Ljubljani, 29. septembra 1993