Revija SRP 1/2

Rajko Shushtarshich

Dokument 2

Radiotelevizija Slovenija
Televizija Slovenija
Sluzhba za raziskave programov

 

Svetu Radiotelevizije Slovenija
Vodstvu Radiotelevizije Slovenija
 
Sposhtovani: Rudi Sheligo - predsednik Sveta RTVS, chlani Sveta RTVS
Ing. Peter Mori - v.d. generalnega direktorja RTVS
Janez Lombergar - glavni urednik TV programov RTVS

 

 

Problematika sluzhbe SRP RTVS
oziroma
Problem telefonskih anket M.T in L.A. za SRP RTVS

 

Zhelel bi, to pot, kar se da otipljivo in kratko opozoriti na probleme, ki nas tarejo, ki so iz dneva v dan tezhji in shkandaloznejshi, vendar se ne razreshujejo. Morda bo ta moj apel koristen, morda ne bo, zhelim le Vam osebno gospod predsednik in pa Svetu in vodstvu RTVS eksemplarichno predochiti nekaj konkretnih vprashanj o problemih raziskav in njihovi prezentaciji javnosti. Menim, da nam she lahko pomagate reshiti nekatere probleme. (Natanchneje pa so opisani v porochilih Programskemu svetu za nacionalne TV programe I.- VII.)

1 Ali je Svet RTVS pripravljen razpravljati o kredibilnosti javnomnenjskih podatkov o gledanju TVS in o manipulaciji z njimi - "manipulabilnimi podatki" (te dni bodo o podobnem problemu razpravljali na HTV)?

Ali ni to vech kot interni problem RTVS?

Ali ni to problem, ki zadeva slovensko strokovno javnost, oziroma zadeva vso slovensko javnost?

 

2 Che Svet RTVS ni pripravljen reshevati problemov raziskav SRP, ali lahko pomaga kako drugache?

V SRP RTVS moramo urgentno strokovno razchistiti osnovne metodoloshke probleme spornih meritev in njihovo predstavljanje javnosti, ker nas tako zavezuje tudi zakon o raziskovalni dejavnosti. (Eno od nachel, na katerih temelji opravljanje raziskovalne dejavnosti, je: - etichnost in odgovornost raziskovalcev za posledice njihovega dela. (U.l. RS 8, 8 avgusta 1991, chlen 5.)

Tako na primer ne vemo:

Kateri % (delezhi) gledanosti medija so pravi?

- Ali je 88%-ni delezh gledalcev televizije v Sloveniji po "Trefaltovih anketah" pravi, odnosno ali drzhi ocena, da je gledalcev, starih nad deset let, v Sloveniji 1,5 miljona, odnosno "priblizhno 1 miljon in 540 tisoch"? Tako je po anketi 11.4.1993.

Negledalcev televizije med samo odajo je bilo le 12%?

- Ali pa je negledalcev televizije v Sloveniji 46% ? Tak je namrech delezh negledalcev televizije v Sloveniji, v chetrtek, dne 9.9.1993
po "Trefalt - Ambrozhichevem Barometru". Dnevnik TV2 ob 19.30 pa je ta dan gledalo 40% anketiranih?
 
- Kateri izrachuni % so pravi v anketi (3.9.1993) o zadnjih podrazhitvah oz. o zaupanju predsedniku vlade Drnovshku?
 
- Ali verjame trditvam preds. vlade... ker mu zaupa 7% ali 71% (?), odnosno mu ne verjame... ker mu ne zaupa 12% ali 14% ?
Vendar brez strokovne razsodbe teh problemov, ki sem jih navedel le kot primer, nismo in ne bomo mogli reshiti!
 

3 Predvsem pa me zanima, che je za tako prezentacijo teh in takih podatkov tudi nujno ali neizogibno, da se uporablja ime SRP RTVS? Ali ne bi zadoshchalo, che bi rekli, da so to ankete in podatki tistih, ki so dejanski avtorji (M.T. in L.A. oz R.P.) ali vsaj, da so to raziskave Informativnega odnosno Razvedrilnega programa RTVS?

 

4 Predlagam, da se za strokovno razreshitev problema vkljuchi tudi Univerza v Ljubljani in poglobi sodelovanje SRP RTVS s Centrom za raziskovanje javnega mnenja in mnozhichnih komunikacij - dr. Nikom Toshem. Naj ob tem ponovno spomnim, da je bil Niko Tosh pobudnik za ustanovitev nekdanje raziskovalne enote SShP DERPO, ki je bila v razvidu raziskovalnih organizacij Slovenije.

Ponovno tudi prosim Svet RTV Slovenija in vodstvo RTVS za soglasje in podporo pri ustanovitvi, oziroma ozhivitvi revije Bilten SShP RTVL. (Proshnja z dne 19.julija 1993).

Za odgovor se she kar mudi, revija je pripravljena za tisk.

 

S sposhtovanjem, Rajko Shushtarshich

V vednost:
 
dr. Niko Tosh - direktor CRJMMK Univerze v Ljubljani
dr. Misho Jezernik - preds. Programskega sveta
Lado Ambrozhich - odgovorni urednik Inf. progrograma TVS
Mito Trefalt - urednik Razvedrilnega programa

Ljubljana, 13. septembra 1993