Revija SRP 1/2

Rajko Shushtarshich

Dokument 1

 

SINDIKATU RTV SLOVENIJE
 
 
Predsedstvu, izvrshilnemu odboru Sindikata kulturnoumetnishkih ustvarjalcev Radiotelevizije Slovenije,
poverjenikom sindikata in chlanom, ki jih problem zanima ali prizadeva
Koordinaciji sindikatov RTVS

 

Sindikat kulturnoumetnishkih ustvarjalcev je nastal, ko so bili ustvarjalci na RTV Ljubljana resno ogrozheni. Kot pove zhe samo ime, zavzemali smo se za kulturno, umetnishko, ustvarjalno radiotelevizijo.

Konkretneje, zavzemali smo se za:

1 ustvarjalnost in ustvarjalce na RTVS
2 za javnost dela na radioteleviziji
3 za vishji kulturnoumetnishki nivo programa RTVS

 

Nasprotovali pa smo:

- metanju ustvarjalcev na cesto,
- pretirani komercializaciji programov (in z njo koruptibilnosti oziroma koruptnosti) ter z njo podrejanju vsebine oddaj sponzorskim in reklamnim interesom,
- protezhiranju ustvarjalcev in administracije po kriteriju lojalnosti ali po privatnih kriterijih (nasprotovali smo nepotizmu), kakrshnikoli uzurpaciji in privatizaciji na radioteleviziji,
- vodenju redakcij po mochi (s silo), taki vsebinsko - programski usmeritvi, ki iznichuje motivacijo vseh ustvarjalcev oddaj,
- nasprotovali smo tajnosti plach, ker ta vodi v plachevanje lojalnosti namesto plachevanja ustvarjalnosti.

V raziskavi SRP RTVS: "Katalog problemov v komunikacijskem procesu" opisujem ali vsaj skusham detektirati problem: "Kako unichiti vsako ustvarjalnost na RTVS". Nekaj teh konkretnih problemov sem posredoval vodstvu, sindikatu in Programskemu svetu za spremljanje nacionalnih programov RTVS (I. - VI.). Za stanje, kot ga vidim, se chutim soodgovornega tako zaradi moje in nashe sindikalne dejavnosti v Komisiji za spremljanje reorganizacije RTVS in she posebej zaradi uporabe in zlorabe podatkov Sluzhbe za raziskave programov. Trdim, da so podatki o gledanosti oddaj razvedrilnega programa precenjeni, nezanesljivi in v neposredni uporabi zlorabljeni, tudi proti ustvarjalcem razvedrilnega programa.

Menim tudi, da je potreben nash (sindikalni) angazhma za razreshitev nakopichenih problemov v razvedrilnem programu. Morda se motim, vendar menim, da je zadeva v redakciji Razvedrilnega programa she bolj kruta kot ta, ki sem si jo drznil opisati in nakazati v raziskovalni nalogi. Le malo tega vem, kar se dogaja, in to je prevech, da bi mirno gledal, kakshno televizijo in kakshne odnose v redakciji ustvarja nash nekdanji predsednik sindikata KUU. In che je le nekaj tega res, tako kot pravim, potem so ustvarjalci potrebni zashchite svojega sindikata. To, kar se sedaj dogaja v tej redakciji, pa zagotovo ni to, za kar smo se zavzemali in se je zavzemal tudi nekdanji predsednik sindikata KUU RTVS in sedanji urednik Mito Trefalt. Dvomim, da je on sam sposoben uvideti to vpijocho razliko med njegovim ravnanjem danes in onim prej, ko je she bil predsednik sindikata KUU RTVL-S.

"O razmerah, ki jih opisuje Rajko Shushtarshich, se bo Mito Trefalt pogovoril na redakcijskem sestanku Razvedrilnega programa 13.julija ob 12 uri." Domnevam, da na svoj nachin, to je, z zastrashevanjem in s preverjanjem in utrjevanjem lojalnosti. (Vchasih se je temu reklo "izpeljati diferenciacijo".)

Sindikat KUU in Koordinacija sindikatov RTVS bosta morda lahko poslala na sestanek redakcije Razvedrilnega programa svoja zastopnika. Bila bi to prepotrebna podpora ustvarjalcem.

Morda se bosta predstavnika Sindikata KUU RTVS in Koordinacije sindikatov RTVS ob tej prilozhnosti lahko seznanila z le navidez nepomembnimi problemi ustvarjalcev in preverila tudi, koliko se uresnichujejo zhelje, interesi, orientacije sindikatov na RTVS.

"Problem ukinjanja ustvarjalnosti (in avtonomije) se namrech kazhe v shtevilnih, a navidez nepomembnih malenkostih."

V prilogi poshiljam she dosedanje gradivo o problemu "Kako unichiti vsako ustvarjalnost v nacionalni radioteleviziji". (I.-VI.)

 

Pozdrav, Rajko Shushtarshich

V Ljubljani 10. julija, 1993