Knjizhnica Revije SRP

 

Branko J. Hribovshek

 

 

IMHOTEP MLAJSHI: KAKO SEM

ZGRADIL VELIKO PIRAMIDO

 

 

 

 

Pogum Revije SRP 2020/1

 

 

 

 

 

VSEBINA

 

PRVI DEL: PRETEKLOST NACHRTA

 

Predgovor

Neznani porochevalec

Kako sem zgradil Veliko piramido

Moja mladost

Preteklost nachrta

Sveta naloga

Vojni pohod

Tujka

Faraonov grob

Faraonova smrt

Pogreb mogochnega Kufuja

Chasi po Kufuju

 

 

DRUGI DEL: NACHELNI NACHRT

 

Piramida: Nachelni nachrt

Ustroj

Prehodi

Veliki prehod

Vodovod

Vodna dvigala

Peshchena dvigala

Vlechne vrvi

Protiutezhi in klanchine

Vodenje vrvi

Brushenje kamnitih klad

Vodne tehtnice

Vbochenost strani piramide

Smeri

Smernik

Smer sever-jug

Polozhaj piramide

 

Piramida: Gradnja

Vodna dvigala

Povrshina skalne osnove

Dostava in premik klad

Naveze za premik in postavljanje klad

Nameshchanje in utrjevanje polozhaja klad

Prva klanchina

 

Moja usoda, moja groza

Neimenovani

Zakljuchna beseda

 

 

Slike: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdajatelj:

Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum /;

Lives Journal / Liberty, Verity, and Spirit / 

Ljubljana – Slovenija

 

i.a: http://www.revijasrp.si

i.a: http://www.livesjournal.eu

 

Urednishtvo:

Rajko Shushtarshich

Ivo Antich – lektor in korektor

Branko J. Hribovshek – naslovnica

 

Branko J. Hribovshek IMHOTEP MLAJSHI: KAKO SEM ZGRADIL VELIKO PIRAMIDO

 

 

Edicija: Pogum Revije SRP, 2020-1. 

 

Ljubljana 2020

 

 

Nachin dostopa (URL):

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2020-1/Imhotep_mlajshi_tisk.pdf

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2020-1/Imhotep_mlajshi_tisk.doc