Knjizhnica Revije SRP

 

 

Nadja & Matjazh Jarc

FOTOPRIZMATI

 

 

 

 

 

 

Pogum Revije SRP 2017/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdajatelj edicije Pogum Revije SRP

Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum /,

Ljubljana

 

e.m. urednishtvo@revijasrp.si

i.a. http://www.revijasrp.si

 

Naslovnica: Poezija, fotografija 2017

 

Urednishtvo:

Rajko Shushtarshich – odg. urednik

Ivo Antich

 

Nadja & Matjazh Jarc, Fotoprizmati

Naslov [Elektronski vir] / Nadja & Matjazh Jarc. - Ljubljana :

Revija SRP, 2017. - (Pogum revije SRP 20017-3)

Nachin dostopa (URL): http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2017-3/Fotoprizmati.htm 

 

Pogum Revije SRP shtevilka 47

Nadja & Matjazh Jarc : Fotoprizmati  >

Fotoprizmati.htm >

Fotoprizmati.pdf >