Pogum Revija SRP 2017/2

Bogdan Novak

 

Naslovnica knjige, Bogdan Novak, CVETNI PRAH (pesmi)

Naslovnica: Polona Hanzhek Novak, Tihozhitje, 1916