Knjizhnica Revije SRP

Bogdan Novak

SREDI ZHIVLJENJA SMO

S SMRTJO OBDANI

 

Pogum Revije SRP 2017/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVIJA SRP

Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/, Ljubljana 

e.m. urednishtvo@revijasrp.si

i.a. http://www.revijasrp.si

 

Naslovnica: Charovnice, Hans Baldung Grien,1508

 

Urednishtvo:

Rajko Shushtarshich odg. urednik

Ivo Antich

 

CIP Katalozhni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjizhnica,  Ljubljana

821.163.6-311.6(0.034.2)

 

NOVAK. Bogdan, 1944-

Sredi zhivljenja smo s smrtjo obdani [Elektronski vir] / Bogdan Novak. El. knjiga. zgodovinski roman

Ljubljana : Revija SRP, 2017. (Pogum Revije SRP, 1408-9254 ; 2017, 1)

 

Nachin dostopa (URL): http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2017-1/sredizh_45.htm

 

ISBN 978-961-6109-65-9 (htm)

 

288525312

 

 

 

 VSEBINA

Na vrhu Gore se svetlika

V samostanskem varstvu

Strashen dan bo dan plachila

Nebesa se vidijo od dalech

Charovnice ne pushchaj pri zhivljenju

Sonce, veliki brat

Dajte mi obleko preizkushnje

Che je zaspal, je za vechno

Alma mater Rudolphina

Sveta preproshchina

Spovednik krizhnih sester

Imenitnost, soochena s skromnostjo

Kraljica vseh dokazov

Hudodelsko znamenje

Zhenska je odsev moshkega

Gvardijan Rafael Ptujski

Rozhnati cvetovi marelice

Kriva prisega

Oh, menishchich moj

Skrivnost vurbershkega gradu

Ljubljena moja

Celjski proces

Ljubi moj menishchich

O zhenskem bistvu

Divja jaga v Chrnem lesu

Vmesno zhivljenje

Danes gospodje Ptujski in nikoli vech

 

 

Sredi zhivljenja.htm >

 

Sredi zhivljenja.pdf >