Knjizhnica Revije SRP

 

Branko J. Hribovshek

ZATON ZAHODA

 

 

Pogum Revije SRP 2016/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdajatelj edicije Pogum Revije SRP

Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum /,

zavod za zalozhnishtvo na podrochju

kulture in umetnosti, Ljubljana

 

e.m. urednishtvo@revijasrp.si

i.a. http://www.revijasrp.si

 

Naslovnica: Hieronymus Bosch,Vrt zemeljskih naslad - Pekel /detajl/

 

Urednishtvo:

Rajko Shushtarshich – odg. urednik

Ivo Antich – lektor in korektor

 

CIP – Katalozhni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjizhnica, Ljubljana

 

316.722(0.034.2)
327(0.034.2)

 

HRIBOVSHEK, Branko J.
Zaton zahoda [Elektronski vir] / Branko J. Hribovshek. - El. knjiga. - Ljubljana :

Revija SRP, 2016. - (Pogum revije SRP, ISSN 1408-9254 ; 2016, 1)

Nachin dostopa (URL): http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2016-1/zaton_44.htm


ISBN 978-961-6109-64-2 (html)

284347136

 

Pogum Revije SRP na internetu 2016 shtevilka 1

 

 

 

 

 

 

 

Vsebina

 

ZATON ZAHODA

I.

Uvod

Kdo in kaj je Zahod?

Americhani – pa tudi nekaj drugih – o ZDA

 

II.

She kaj, pa vzhodnjaki in Zahod

Naravni zakoni nastanka, razvoja in propada

Bioloshka evolucija: prezhivetje najbolj prilagojenega – »tekmovanje« ali »sodelovanje«?

Medsebojno delovanje in sodelovanje

Merilo za stopnjo razvoja

Potek razvoja

Gemeinschaft vs Gesellschaft

Vzgoja

Izbira (selekcija) in evolucija

Entropija

O propadu civilizacij

 

III.

Spoznanje in umetnost

Jezdeci apokalipse

Zdrav razum – kaj je to pravzaprav?

Kaj bi bilo, che bi bilo

 

Zaton zahoda.htm >

Zaton zahoda.pdf >