Pogum Revija SRP 2013/1
Branko J. Hribovshek

 

»Die Germania«

/naslovnica knjige: Branko J. Hribovshek, »NAJBOLJ NEVARNA KNJIGA«
Tacitova Germanija od Rimskega imperija do Tretjega rajha, 2013