Knjizhnica Revije SRP

 

Rajko

Shushtarshich

ENDOFAZIJA

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pogum Revije SRP 2012/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VSEBINA

 

 

Endofazija I

Endofazija I - drugi del

Paralelna stvarnost

Paralelna igra administrativni stvarnosti

Paralelna stvarnost P.S.I

Paralelna stvarnost P.S.II

Endofazija II

Endofazija II - drugi del

Endofazija III

Endofazija III - drugi del

 

 

 

Endofazija.pdf  >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdajatelj edicije Pogum Revije SRP

Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum /,

zavod za zalozhnishtvo na podrochju

kulture in umetnosti, Ljubljana

 

e.m. urednishtvo@revijasrp.si

i.a. http://www.revijasrp.si

 

Naslovnica: Rajko Shushtarshich, Nevidno, 2012

 

Urednishtvo:

Rajko Shushtarshich odg. urednik

Ivo Antich lektor in korektor

 

CIP - Katalozhni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjizhnica, Ljubljana

821.163.6-32

SHUSHTARSHICH, Rajko
Endofazija [Elektronski vir] / Rajko Shushtarshich. - El. knjiga. - Ljubljana : Revija SRP, 2012. -

(Pogum revije SRP, ISSN 1408-9254 ; 2012, 3)

Nachin dostopa: http (URL) : http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2012-3/endo_40.htm

ISBN 978-961-6109-59-8 (html)

262584576