Knjizhnica Revije SRP

Pogum Revije SRP 2010/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdajatelj edicije Pogum Revije SRP

Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum /,

zavod za zalozhnishtvo na podrochju

kulture in umetnosti, Ljubljana

e.m. urednishtvo@revijasrp.si

i.a. http://www.revijasrp.si

 

Naslovnica: Silva Sever

 

Urednishtvo:

Rajko Shushtarshich

Ivo Antich

 

CIP – Katalozhni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjizhnica, Ljubljana

 

323(497.4)"1913/1917"(0.034.2)

305-055.2(497.4)(091)(0.034.2)

94(497.4)"1913/1917"(0.034.2)

 

GLOBOCHNIK, Damir

Afera Theimer [Elektronski vir] / Damir Globochnik. - Ljubljana :

Revija SRP, 2010. - (Pogum revije SRP, ISSN 1408-9254 ; 2010, 1)

Nachin dostopa (URL):  http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2010-1/afera_36.htm

ISBN 978-961-6109-55-0

254018560

 

 

 

 

 

Vsebina

 

Uvod

Zhensko vprashanje

Kamila Theimer

Pseudologia fantastica histerichne zhenske

De profundis!

Metropol-film prve vrste

Druzhabna kartuzija

Ostudna gonja 'izvestnega chasopisja'

Kamila Theimer v bengalichni luchi

... blazna, pardon, histerichna noblesa ...

Zadnje svarilo

Eine gemeine Megäre, charakterlos Lügnerin

Memento mori!

Moje upravichenje

... povabilo k porotni obravnavi ...

Poshtenim ljudem

Sodni dan

... samo osem klerikalcev med 36 porotniki ...

Pikantno razmerje

Tambur, marsh, brez bobna v dir

Brezokusna komedija

Zadnja beseda

Iz tragedije je nastala komedija

Da se resnica spozna ...

Vsekakor je cela zadeva, dasi tragichna, psiholoshko res velezanimiva

Publicistichno delovanje Kamile Theimer

Padejo voditelji, pade stranka

Nepremostljiv prepad

Genij shirokih ljudskih mas

Opombe

Literatura in viri

Spremna beseda: dr. Jurij Zalokar