Knjizhnica Revije SRP

Lev Detela

TRI ZVEZDE

 

Pogum Revije SRP 2008/5 – I, II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdajatelj edicije Pogum Revije SRP

Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum /,

zavod za zalozhnishtvo na podrochju

kulture in umetnosti, Ljubljana

e.m. urednishtvo@revijasrp.si

i.a. http://www.revijasrp.si

Naslovnica: Iztok Brodnjak, Tri –zve, 2008

Urednishtvo:

Rajko Shushtarshich – odg. urednik

Ivo Antich – lektor in korektor

 

CIP – Katalozhni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjizhnica, Ljubljana

821.163.6-311.6(0.034.2)

DETELA, Lev

Tri zvezde [Elektronski vir] : roman o celjskih grofih in      

Veroniki Desenishki / Lev Detele. - Ljubljana : Revija SRP, 2008. -

(Pogum revije SRP, ISSN1408-9254 ; 2008, 5) ;

Nachin dostopa (URL): http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2008-5/trizv_31.htm

ISBN 978-961-6109-50-5

 

239402240

 

  

[Klasichni vir] – natisnjena knjiga: zalozhba Ved, Ljubljana, 2008

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazalo

 

Uvodna beseda: Ivo Antich

O avtorju

 

 

I

KNJIGA

 

Lepa charovnica

 

Razvrat

 

Pekel

 

Nezvesta srca

 

Uroki nochne poroke ali umetnost ljubljenja

 

 

 

 

II

KNJIGA

 

Strah, tema, ljubezen

 

Smrt, ta chudna kruta ptica