Pogum Revija SRP 2007/2

Branko J. Hribovshek

 

SLOVANSKA IN PROTOSLOVANSKA PISMENOST
 
/naslovnica knjige Branko J. Hribovshek, O imenu Slovani, 2007

»Najvech sveta otrokom slishi Slave …«

 

 

 

Ozadje naslovnice je faksimile iz Brizhinskih spomenikov;  v stolpcu na levi je ime Slovan v razlichnih pisavah in jezikih (pyrgijske tablice [1,2], rune [3], predcirilska ruska runica [4], glagolica itd.), na desni sta stilizirana napisa iz neolitske podonavske kulture: vretenska utezh iz Vinche [5], glinasta ploshchica iz Tartarije [6] (Op. avt.)
Levo (od zgoraj): napis na pyrgijskih ploshchicah (cluvenias) [1, 2] rune (slovan) [3], ruska runica [4] oglata glagolica (slovenin), okrogla glagolica (slaven), sledijo latinski in cirilski zapisi imena v raznih slovanskih jezikih   Desno (od zgoraj):   Vretenska utezh iz Vinche [5], Glinasta tablica iz Tartarije [6].