Sl. 16
 
Polozhaj Siriusa, ki ustreza ozvezdju Oriona, kot ga tvorijo kapelice, med kapelico St. Katharina in vrhom Unt. Gibla. Zaradi preglednosti nismo vnesli imen.