Pogum Revija SRP 2005/2

Bine Rogelj

 

DEZHURNA KOST karikatura, 1983
v el. knjigi Bogdana Novaka : Pavlihova fracha, 2005
 

 

 

 

 

TIPKE prirejena karikatura po Stauberju, 1983
v el. knjigi Bogdana Novaka : Pavlihova fracha, 2005

 

 

 

 

 

naslovnica
karikature v knjigi