Pogum Revija SRP 2004/2

Ivo Antich

POPARE
POSTHISTORICHNE PARABOLE

 

DOKTOR FIG

 
DOKTOR FIG
 
Zhe Presheren
je rimal
knjige in fige.
 
Cheprav je bil
doktor knjig,
je bil za drhal
doktor fig.
 
Je pach vedela,
da s knjigo
zasluzhish
eno figo;
 
da tisti,
ki pishe knjige,
ni vreden fige.
 
 
 
 
PRESHERNOVA JULIJA-ANA
(Shizoskica)
 
Prva mu je bila
nedosegljiv ideal,
druga le sredstvo,
sprostilni kanal.
 
Burzhujko je v pesmi
povelicheval,
proletarko v praksi
ponizheval.
 
Plavolasa Julija,
temnolasa Ana:
prvi mati, drugi macheha
sivolasa Julijana.
 
Na dve premladi
in eno prestaro razklan?
Na dvoje ali troje? Gotovo,
da je bil vchasih pijan...
 
Pa pohujshana Ljubljana
in dolina Sv. Florjana.
 
 
 
 
BOGOMIR IN CHRTOMILA
(Nauki in zasuki po F. P.)
 
Po izrochilu je Eva
mozha v spolni raj speljala;
tako razmnozhena reva
je zunaj raja ostala.
 
Po “Krstu” je zhenska vila,
svechenica, Bogu mila,
moshki pa kakor Chrtomir
divje nemiren je hudir.
 
In zadeva se zasuka:
Chrtomiru pokazala
je devica raj Nauka –
tako samska sta ostala.
 
 
 
 
PRESHEREN IN VRAZ
 
Ali je usoda
Stanka Vraza
primer zmage
ali poraza?
 
Mogoche le kurnik
Krpanistana
je bil premajhen
za dva velikana.
 
Izrinil je Vraza
mojster Presheren,
“shtajerskohrvashki”
brat ni bil primeren.
 
Presheren se ni
(i)lirsko premaknil,
Vrazu pa muzo
je kranjsko spodmaknil.
 
Potem mu je Vraz
v kranjsko stajico
vendarle podtaknil
ilirsko gajico.
 
 
 
 
KRANJSKA “AFRIKA”
 
Popotnik pride
v Afrike pushchavo
in tam zagleda
tigrice postavo.
Tako Presheren pravi.
A tigrov ni v pushchavi
afrishki. Je ta “napaka”
namerno opozorilo,
da vse se le v pushchavi
kranjski je zgodilo?

 

Balkanska predklet