Pogum Revija SRP 2004/1

Lucijan Vuga

 

MEGALIT (?) /fotografija L.V./
 
ob Nadizhi pri Robichu pod cerkvico sv. Volarja (sv. Hilarij)
/naslovnica knjige Lucijana Vuge Megalitski jeziki, 2004/