Pogum Revija SRP 2004/1

Lucijan Vuga

  

 

 

MEGALITSKI JEZIKI

 

PISHCHAL IZ DIVJIH BAB, BARJANSKO KOLO,

SVETOLUCIJSKA KULTURA IN VENETSKE BANJSHICE

 

 

 

IZ VSEBINE CELOTNE KNJIGE:

 

PREDGOVOR – TEORIJA KONTINUITETE IN MEGALITSKE KULTURE

SPOMIN NA KARLA OSHTIRJA

UVOD

OD KOD VENETI? Kdo so sploh (bili) 

Indoevropejci in od kod so prishli, che so sploh od kod prishli?

Za izhodishche – svetolucijska kultura

S LOVANI IN ETRUSHCHANI

Etrushchani – teorije za 21. stoletje

Tabula Cortonensis – neizpolnjeni upi

Kdo je bil Giuseppe Sergi?

Zgodovinski vidiki

Jezikoslovni vidiki

Jezikovna argumentacija

Kako so prishli Pramadzhari v Italijo in kdaj?

VENETI IN ANTI

Zagonetke o keltih

Japodi

Kaj pravi karel oshtir o antih?

DIVJE BABE – NAJSTAREJSHA PISHCHAL NA SVETU

MEGALITI, GRADISHCHA IN KASHTELIRJI

PRAZGODOVINSKO KOLO Z LJUBLJANSKEGA BARJA

ZAKLAD Z BANJSHKE PLANOTE

SVETOLUCIJSKA KULTURA

STARINSKI JEZIKOVNI SLEDOVI