Knjizhnica Revije SRP

 

Rajko Shushtarshich

Franci Zagorichnik

Matjazh Hanzhek

 

ZHIGOSANA USTVARJALNOST

 

 

 

Pogum Revije SRP 2003/3

 

Izdajatelj edicije Zbornik Revije SRP:

Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum /, Ljubljana

 

e.m. urednishtvo@revijasrp.si

i.a. http://www.revijasrp.si

 

Naslovnica: Rajko Shushtarshich, Zhig in glava

 

Urednishtvo:

Rajko Shushtarshich - odg. urednik

Ivo Antich - lektor in korektor

 

CIP - Katalozhni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjizhnica, Ljubljana

050(497.4) Revija SRP (049)

Shushtarshich, Rajko

Zhigosana ustvarjalnost [Elektronski vir] / Rajko Shushtarshich, Franci Zagorichnik, Matjazh Hanzhek.

- Ljubljana : Revija SRP , 2003-2009. -

(Pogum Revije SRP; ISSN 1408-9254 ; 2003, 3)

Nachin dostopa (URL): http://www.revijasrp.si

 

ISBN 961-6109-28-6

1. Zagorichnik, Franci, 2. Hanzhek, Matjazh

127324160

 

Izid publikacije so omogochili sodelavci

 

 

 

 

 

 

AVTORJI

 

 

 

 

 

UVOD

 

 

Rajko Shushtarshich, Zmed

 

 

 

 

 

DOKUMENTI ZGODNJEGA OBDOBJA

 

 

Franci Zagorichnik, Koncept urednishke manipulacije /8. pontsko pismo/

 

 

Rajko Shushtarshich, Uvodna utemeljitev Revije SRP

 

 

Rajko Shushtarshich, Svetu RTV Slovenija /Ustanovitev Revije SRP RTVS/

 

 

Rajko Shushtarshich, O nemozhnosti komunikacije ali Tri razlage o ozhivljanju in mrtvichenju neke revije

 

 

Franci Zagorichnik, Mnenje o nekem mnenju o Reviji SRPa (Ob zakljuchku tretjega letnika Revije SRP)

 

 

Franci Zagorichnik,, Ta pankrt, uvodnik (od-vodnik)

 

 

Matjazh Hanzhek, Franci Zagorichnik, Rajko Shushtarshich – Zalozhba Lumi, Urednishtvo Revije SRP : MIK, Sergeju Pelhanu

 

 

Rajko Shushtarshich, Endofazija

 

 

Matjazh Hanzhek, Franci Zagorichnik – Zalozhba Lumi, Urednishtvo Revije SRP : Zahvala MIK

 

 

Matjazh Hanzhek, Franci Zagorichnik, Rajko Shushtarshich – Zalozhba Lumi, Urednishtvo Revije SRP : Odprto pismo Ministru za kulturo RS Janezu Dularju

 

 

Matjazh Hanzhek – Zalozhba Lumi, Urednishtvo Revije SRP : Odprto pismo Ivanu Kristanu, preds. DS RS

 

 

Ivan Kristan – Drzhavni svet RS : Pismo Ivana Kristana, preds. DS RS: Ministrstvu za kulturo; Sklep DS /podpora vprashanjema drzhavnega svetnika Poldeta Bibicha/

 

 

Majda Shirca – Ministrstvo za kulturo RS : Odgovor MK Odbora za mladinsko periodiko, drzhavne sekretarke Majde Shirca

 

 

Matjazh Hanzhek – Zalozhba Lumi, Urednishtvo Revije SRP : Ob odgovoru Odbora za mladinsko periodiko Ministrstva za kulturo Drzhavnemu svetu /Pojasnila Matjazha Hanzhka, Zalozhbe Lumi, odg. ur. Revije SRP/

 

 

Matjazh Hanzhek – Zalozhba Lumi, Urednishtvo Revije SRP : Dokazilni dokumenti

 

 

Matjazh Hanzhek : Zahvala Poldetu Bibichu

 

 

Matjazh Hanzhek – Zalozhba Lumi : Vloga MK RS

 

 

Matjazh Hanzhek – Zalozhba Lumi, Urednishtvo Revije SRP :Urednishtvo Revije SRP slovenskim knjizhnicam in slovenski kulturni javnosti

 

 

Rajko Shushtarshich, Urednishtvo Revije SRP :Urednishtvo Revije SRP svojim bralcem, slovenski kulturni javnosti in Ministrstvu za kulturo RS ter Varuhu chlovekovih pravic RS – Jozhefu Shkolchu, Ivanu Bizjaku /v Reviji SRP 29/30;

 

 

Matjazh Hanzhek in Rajko Shushtarshich MK RS in Varuhu, svojim politikom ter bralcem/tudi v Pogumu 2001-1; Vrednote socialne stratifikacije/

 

 

Rajko Shushtarshich, Zavod Revija SRP : Ureditev formalno-statusne obveznosti Revije SRP do drzhave, Ministrstva za kulturo RS (14.4.1999) ter zahvala MK RS in (OSI S) Zavodu za odprto druzhbo, za financhno pomoch

 

 

Rajko Shushtarshich, Zavod Revija SRP : Iz statuta zavoda Revija SRP /nadaljevanje predhodnega dok./

 

 

 

 

 

ODPRTA ZAPRTA PISMA

 

 

Rajko Shushtarshich : Odprto zaprto pismo MK RS, I – Jozhefu Shkolchu, Urednishki program Revije SRP v letu 2001/

 

 

Majda Shirca – Bozhidar Premrl : Odgovor na odprto zaprto pismo Revije SRP

 

 

Rajko Shushtarshich : Odprto zaprto pismo MK RS, II – Majdi Shirca, She o vrednotah in vrednotenju

 

 

Rajko Shushtarshich : Neodvisni mediji

 

 

Rajko Shushtarshich : Odprto zaprto pismo MK RS, III – Rudiju Sheligi, Nekoliko nenavadno porochilo

 

 

Rajko Shushtarshich : Odprto zaprto pismo MK RS, IV– Andreji Richter, Slovenskim knjizhnicam IVa

 

 

Rajko Shushtarshich : Odprto pismo MOL – Nelidi Nemec, Smilji Repich Burger, Barbara Repovsh; v vednost: Petru Bozhichu

 

 

Rajko Shushtarshich : Prijava na javni razpis MOL

 

 

Nelida Nemec : Odgovor nachelnice MOL v zvezi z obvestilom Slovenskim knjizhnicam

 

 

Rajko Shushtarshich : Javni razpis ali ..?

 

 

Rajko Shushtarshich : Odprto zaprto pismo MK RS, V – Andreji Richter, ministrstrici za kulturo RS/

 

 

Rajko Shushtarshich : Odprto zaprto pismo MK RS, VI /Merila in kriteriji MK RS – konkretno/

 

 

Rajko Shushtarshich : Odprto zaprto pismo MK RS, VII – Andreji Richter, Diferenciacija slovenskih revij in program neodvisne Revije SRP 2003 do 2012/

 

 

Andreja Rihter : Odgovor ministrice MK RS na odprto pismo

 

 

Rajko Shushtarshich : Obeti slovenski kulturi /Javni interes v kulturi/

 

 

 

 

 

KAJ SE DOGAJA?

 

 

Ivan Pal – Ministrstvo za kulturo RS : Vpis v razvid ... Najava odlochbe ...

 

 

Rajko Shushtarshich : Vpis Revije SRP v razvid medijev

 

 

Ivan Pal – Ministrstvo za kulturo RS : Odlochba vishjega inshpektorja Ivana Pala /izvajanje ZMED/

 

 

Rajko Shushtarshich, Chemu taki toni? /11. september 2002/

 

 

Rajko Shushtarshich : Odprto zaprto pismo MK RS, VIII – Andreji Rihter /Zavrzhene slovenske revije/

 

 

Urosh Grilc – Ministrstvo za kulturo RS : Odgovor svetovalca vlade RS

 

 

Rajko Shushtarshich : Odgovor na odgovor /nadaljnja poizvedovanja/

 

 

 

 

 

SHE ODPRTA PISMA – SHE MERILA IN KRITERIJI

 

 

Jolka Milich : Odprto pismo Jozhetu Horvatu, podsekretarju Ministrstva za kulturo /She merila in kriteriji MK RS – konkretno/

 

 

Slovenski ustvarjalci : Odprto pismo (43) literarnih ustvarjalcev in ustvarjalk ge. Andreji Rihter, ministrici za kulturo, vladi in parlamentu RS ter slovenski javnosti

 

 

Jolka Milich : Slovenska poezija v Italiji /Kdo peha vozichek, nalozhen s slovensko poezijo, chez domache planke v svet?/

 

 

Jozhe Shtucin : KD Republika Slovenija, II /Masten zhig/

 

 

Jolka Milich : Odprto pismo /Barbari Brezigar, dr. Lovru Shturmu, Matjazhu Hanzhku, Zdenki Cerar/

 

 

Jolka Milich : Zhe spet o Bredi Smolnikarjevi

 

 

Vasko Simoniti : Odlochba MzK RS – Ivu Antichu /izbris iz razvida samozaposlenih v kulturi/

 

 

Ivo Antich : Pritozhba zoper Odlochbo MzK RS na Delovno in socialno sodishche – sledech "pouku o pravnem sredstvu" kot je naveden v odlochbi

 

 

Ivo Antich : Pritozhba na Vishje delovno in socialno sodishche v Ljubljanai I in II

 

 

 

 

 

Matjazh Jarc : Kulturni Forum in resolucija /o Nacionalnem programu za kulturo 2004-2007/

 

 

 

 

 

JAVNA RAZPRAVA – TOZHBA (Dokumenti: tozhbe, pritozhbe, sodbe)

 

 

Rajko Shushtarshich : Tozhba zoper MK RS na Upravno sodishche RS / Tozba na internetu – v vednost sodelavcem in za javnost zadeve/

 

 

Rajko Shushtarshich : "Cukrarna d" /zbral in izpolnil priloge in dokaze, t.j. obrazce, dokazila ob prijavi na Javni razpis MK RS za zalozhnishtvo, za l.. 2003/

 

 

Financhni nachrt za leto 2003 - rekapitulacija

 

 

Komentar k "Skrivnemu obrazcu" /in pojasnilo k tozhbi/

 

 

Rajko Shushtarshich : Odprto pismo MK RS, IX – Andreji Rihter /Kaj se dogaja/

 

 

Rajko Shushtarshich : Odprto pismo MK RS, IX-1 – Andreji Rihter /Kaj se dogaja (1.1) – prvo nadaljevanje/

 

 

Rajko Shushtarshich, Uradu Varuha chlovekovih pravic RS

 

 

Ciril Bashkovich, Odgovor MKRS na tozhbo Revije SRP

 

 

Rajko Shushtarshich, Odgovor na odgovor (Revije SRP na odgovor tozhene stranke – MK RS)

 

 

Rajko Shushtarshich, Uradu Varuha chlovekovih pravic RS /dopolniv vloge/

 

 

Matjazh Hanzhek – Odgovor Varuha chlovekovih pravic RS

 

 

Rajko Shushtarshich : Odprto pismo MK RS, X – Vasku Simonitiju /Kaj se dogaja? – drugo nadaljevanje/

 

 

Jozhe Horvat : Odgovor na Odprto pismo MKRS, X/Kaj se dogaja? – drugo nadaljevanje/

 

 

Rajko Shushtarshich : Odprto pismo MK RS, X-1 – /Kaj se dogaja? – tretje nadaljevanje/

 

 

Rajko Shushtarshich, Nadzorstvena pritozhba, Ministrstvu za pravosodje RS – Lovru Shturmu

 

 

Robert Marolt, Intervencija Ministrstva za pravosodje RS – za ministra dr. Lovra Shturma

 

 

Jasna Shegan, Porochilo Upravnega sodishcha RS – podpredsednica sodishcha Jasna Shegan

 

 

Darinka Marguch, Sodba v imenu ljudstva – predsednica senata Upravnega sodishcha RS

 

 

Rajko Shushtarshich : Pritozhba zoper Sodbo v imenu ljudstva Upravnega sodishcha RS /v vednost sodelavcem in za javnost zadeve/

 

 

Rajko Shushtarshich, Odprto pismo Vasku Simonitiju /MzK RS XI – Kaj se dogaja? – chetrto nadaljevanje; Zadeva: Vasko Simoniti zoper Iva Anticha/

 

 

Rajko Shushtarshich, Seznam upravichencev /privilegirani do donacij/

 

 

Rajko Shushtarshich, Odprto pismo Janezu Janshi – ministrskemu predsedniku RS, XII /Kaj se dogaja? – peto nadaljevanje; Zadeva: Neodvisni mediji/

 

 

Rajko Shushtarshich, Opomnja sistemu: She o neodvisnih medijih /Kabinetu predsednika vlade RS, Ministrstvu za kulturo – Kabinetu ministra/

 

 

Igor Prodnik – Vasko Simoniti, Odgovor Direktorata za medije pri MzK RS /Opomba urednika k pismu/

 

 

Rajko Shushtarshich, Nadzorstvena pritozhba /druga/ Vrhovnemu sodishchu RS – predsedniku Francu Testenu

 

 

Franc Testen, Obvestilo o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlashanja / Vrhovno sodishche RS – predsednik Franc Testen

 

 

Martina Lippai, Sodba v imenu ljudstva – predsednica senata VS RS

 

 

Rajko Shushtarshich, Opombe urednika Revije SRP k sodbi VS RS

 

 

 

EPIZODA ZAVOD

 

 

DODATEK iz leta 2015-2017 – Dokumenti likvidacije Zavoda (v letu 2015, 2016, 2017):

Ukinitev – Ugasnitev – Izbris – Likvidacija Zavoda Revija SRP /kratek komentar k tej zadevi/

 

 

 

v Reviji SRP:

Rajko Shushtarshich, Program resnichno neodvisne Revije SRP (2013-2022), sht.. 121/122, 191)

Rajko Shushtarshich, »Breme lastnishtva« – Kres za praznik ustvarjalnega dela? In she nekaj malega o vrednoti delo

Rajko Shushtarshich – Ivo Antich, She o ukinjanju neodvisne Revije SRP (2015) /Zavod ni bil prava oblika institucionalizacije za neodvisno Revijo SRP/

Rajko Shushtarshich, Povzetek o absurdnem ukinjanju Revije SRP (samo nekaj absurdov)

Rajko Shushtarshich, Se bo nadaljevalo! Doklej? /Porochilo nekdanjega papirnatega direktorja/

Rajko Shushtarshich, Pritozhba, ki ni pritozhba (Pa saj to ne more biti res?)

 

 

 

Rajko Shushtarshich, Pritozhba na odlochbo ZPIZ-4 – TOZHBA

Rajko Shushtarshich, Nagrada za ustvarjalno delo /Zadeva: uveljavljanje sodnega varstva pravic/ Revija SRP, 133/134, 182

Rajko Shushtarshich, Administrativna stvarnost  (Ob njej pa she paralelna stvarnost)/ Zadeva: ogovor na odgovor ZPIZa/

Revija SRP, 133/134, 184

 

 

Rajko Shushtarshich, Birokratsko shikaniranje za primer ...  Revija SRP, 133/134, 186

Rajko Shushtarshich, Kratka zgodovina Zavoda Revija SRP (1998-2015)  Revija SRP, 133/134, 189

Ivo Antich, Chhetrt stoletja »svetokletja« (25 letnikov Revije SRP) Revija SRP, 135/136, 95

 

 

Matevzh Krivic, »Summum ius – summa iniuria« Revija SRP, 137/138, 190

 

 

v Lives Journalu:

Rajko Shushtarshich, – Ivo Antich, Birokratsko ukinjanje neodvisne revije /Trije dokumenti iz Revije SRP/ ; Lives Journal 10, 148/

 

 

Rajko Shushtarshich, – Ivo Antich, Bureaucratic cancellation of the independent review /Three documents from the independent Revija SRP – Lives Journal/; Lives Journal 10, 149/

 

Rajko Shushtarshich, Pritozhba, ki ni pritozhba (Pa saj to ne more biti res?), Lives Journal 11, 190

Rajko Shushtarshich, An appeal that is not an appeal (This cannot be?) ; Lives Journal 11, 191/

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKLJUCHEK

 

 

Rajko Shushtarshich : Zhig in Kultura