Knjizhnica Revije SRP

 

Rajko Shushtarshich

Franci Zagorichnik

Matjazh Hanzhek

 

ZHIGOSANA USTVARJALNOST

 

 

 

Pogum Revije SRP 2003/3

 

Izdajatelj edicije Zbornik Revije SRP:

Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum /, Ljubljana

 

e.m. urednishtvo@revijasrp.si

i.a. http://www.revijasrp.si

 

Naslovnica: Rajko Shushtarshich, Zhig in glava

 

Urednishtvo:

Rajko Shushtarshich - odg. urednik

Ivo Antich - lektor in korektor

 

CIP - Katalozhni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjizhnica, Ljubljana

050(497.4) Revija SRP (049)

Shushtarshich, Rajko

Zhigosana ustvarjalnost [Elektronski vir] / Rajko Shushtarshich, Franci Zagorichnik, Matjazh Hanzhek.

- Ljubljana : Revija SRP , 2003-2009. -

(Pogum Revije SRP; ISSN 1408-9254 ; 2003, 3)

Nachin dostopa (URL): http://www.revijasrp.si

 

ISBN 961-6109-28-6

1. Zagorichnik, Franci, 2. Hanzhek, Matjazh

127324160

 

Izid publikacije so omogochili sodelavci

 

 

 

 

 

 

 

AVTORJI

 

 

 

 

 

UVOD

 

 

Rajko Shushtarshich, Zmed

»Shirshe gledano, zadevamo ob skrivnostnost vrednotenja slovenske kulturne ustvarjalnosti.

Najbrzh ne bomo nikoli nashli zadovoljivega odgovora, vsaj takega ne, ki bi kazal na minimalno soglasje med protagonisti, upravljavci kulture na eni in avtorji ustvarjalci na drugi strani, ker prvi kulturo, umetnost in kulturnike, umetnike omogochajo oz. onemogochajo, slednji pa kulturo, umetnost zgolj udejanjajo. Pa vseeno obchasno poskushamo.«

 

 

 

 

DOKUMENTI ZGODNJEGA OBDOBJA

 

 

Franci Zagorichnik, Koncept urednishke manipulacije /8. pontsko pismo/

 

 

Rajko Shushtarshich, Uvodna utemeljitev Revije SRP

 

 

Rajko Shushtarshich, Svetu RTV Slovenija /Ustanovitev Revije SRP RTVS/

 

 

Rajko Shushtarshich, O nemozhnosti komunikacije ali Tri razlage o ozhivljanju in mrtvichenju neke revije

 

 

Franci Zagorichnik, Mnenje o nekem mnenju o Reviji SRPa (Ob zakljuchku tretjega letnika Revije SRP)

 

 

Franci Zagorichnik,, Ta pankrt, uvodnik (od-vodnik)

 

 

Matjazh Hanzhek, Franci Zagorichnik, Rajko Shushtarshich Zalozhba Lumi, Urednishtvo Revije SRP : MIK, Sergeju Pelhanu

 

 

Rajko Shushtarshich, Endofazija

 

 

Matjazh Hanzhek, Franci ZagorichnikZalozhba Lumi, Urednishtvo Revije SRP : Zahvala MIK

 

 

Matjazh Hanzhek, Franci Zagorichnik, Rajko ShushtarshichZalozhba Lumi, Urednishtvo Revije SRP : Odprto pismo Ministru za kulturo RS Janezu Dularju

 

 

Matjazh Hanzhek Zalozhba Lumi, Urednishtvo Revije SRP : Odprto pismo Ivanu Kristanu, preds. DS RS

 

 

Ivan Kristan – Drzhavni svet RS : Pismo Ivana Kristana, preds. DS RS: Ministrstvu za kulturo; Sklep DS /podpora vprashanjema drzhavnega svetnika Poldeta Bibicha/

 

 

Majda Shirca – Ministrstvo za kulturo RS : Odgovor MK Odbora za mladinsko periodiko, drzhavne sekretarke Majde Shirca

 

 

Matjazh Hanzhek Zalozhba Lumi, Urednishtvo Revije SRP : Ob odgovoru Odbora za mladinsko periodiko Ministrstva za kulturo Drzhavnemu svetu /Pojasnila Matjazha Hanzhka, Zalozhbe Lumi, odg. ur. Revije SRP/

 

 

Matjazh Hanzhek Zalozhba Lumi, Urednishtvo Revije SRP : Dokazilni dokumenti

 

 

Matjazh Hanzhek : Zahvala Poldetu Bibichu

 

 

Matjazh Hanzhek Zalozhba Lumi : Vloga MK RS

 

 

Matjazh Hanzhek Zalozhba Lumi, Urednishtvo Revije SRP :Urednishtvo Revije SRP slovenskim knjizhnicam in slovenski kulturni javnosti

 

 

Rajko Shushtarshich, Urednishtvo Revije SRP :Urednishtvo Revije SRP svojim bralcem, slovenski kulturni javnosti in Ministrstvu za kulturo RS ter Varuhu chlovekovih pravic RS – Jozhefu Shkolchu, Ivanu Bizjaku /v Reviji SRP 29/30;

 

 

Matjazh Hanzhek in Rajko Shushtarshich MK RS in Varuhu, svojim politikom ter bralcem/tudi v Pogumu 2001-1; Vrednote socialne stratifikacije/

 

 

Rajko Shushtarshich, Zavod Revija SRP : Ureditev formalno-statusne obveznosti Revije SRP do drzhave, Ministrstva za kulturo RS (14.4.1999) ter zahvala MK RS in (OSI S) Zavodu za odprto druzhbo, za financhno pomoch

 

 

Rajko Shushtarshich, Zavod Revija SRP : Iz statuta zavoda Revija SRP /nadaljevanje predhodnega dok./

 

 

 

 

 

ODPRTA ZAPRTA PISMA

 

 

Rajko Shushtarshich : Odprto zaprto pismo MK RS, I – Jozhefu Shkolchu, Urednishki program Revije SRP v letu 2001/

 

 

Majda Shirca Bozhidar Premrl : Odgovor na odprto zaprto pismo Revije SRP

 

 

Rajko Shushtarshich : Odprto zaprto pismo MK RS, II – Majdi Shirca, She o vrednotah in vrednotenju

 

 

Rajko Shushtarshich : Neodvisni mediji

 

 

Rajko Shushtarshich : Odprto zaprto pismo MK RS, III – Rudiju Sheligi, Nekoliko nenavadno porochilo

 

 

Rajko Shushtarshich : Odprto zaprto pismo MK RS, IV– Andreji Richter, Slovenskim knjizhnicam IVa

 

 

Rajko Shushtarshich : Odprto pismo MOL – Nelidi Nemec, Smilji Repich Burger, Barbara Repovsh; v vednost: Petru Bozhichu

 

 

Rajko Shushtarshich : Prijava na javni razpis MOL

 

 

Nelida Nemec : Odgovor nachelnice MOL v zvezi z obvestilom Slovenskim knjizhnicam

 

 

Rajko Shushtarshich : Javni razpis ali ..?

 

 

Rajko Shushtarshich : Odprto zaprto pismo MK RS, V – Andreji Richter, ministrstrici za kulturo RS/

 

 

Rajko Shushtarshich : Odprto zaprto pismo MK RS, VI /Merila in kriteriji MK RS – konkretno/

 

 

Rajko Shushtarshich : Odprto zaprto pismo MK RS, VII – Andreji Richter, Diferenciacija slovenskih revij in program neodvisne Revije SRP 2003 do 2012/

 

 

Andreja Rihter : Odgovor ministrice MK RS na odprto pismo

 

 

Rajko Shushtarshich : Obeti slovenski kulturi /Javni interes v kulturi/

 

 

 

 

 

KAJ SE DOGAJA?

 

 

Ivan Pal Ministrstvo za kulturo RS : Vpis v razvid ... Najava odlochbe ...

 

 

Rajko Shushtarshich : Vpis Revije SRP v razvid medijev

 

 

Ivan Pal Ministrstvo za kulturo RS : Odlochba vishjega inshpektorja Ivana Pala /izvajanje ZMED/

 

 

Rajko Shushtarshich, Chemu taki toni? /11. september 2002/

 

 

Rajko Shushtarshich : Odprto zaprto pismo MK RS, VIII – Andreji Rihter /Zavrzhene slovenske revije/

 

 

Urosh Grilc Ministrstvo za kulturo RS : Odgovor svetovalca vlade RS

 

 

Rajko Shushtarshich : Odgovor na odgovor /nadaljnja poizvedovanja/

 

 

 

 

 

SHE ODPRTA PISMA – SHE MERILA IN KRITERIJI

 

 

Jolka Milich : Odprto pismo Jozhetu Horvatu, podsekretarju Ministrstva za kulturo /She merila in kriteriji MK RS – konkretno/

 

 

Slovenski ustvarjalci : Odprto pismo (43) literarnih ustvarjalcev in ustvarjalk ge. Andreji Rihter, ministrici za kulturo, vladi in parlamentu RS ter slovenski javnosti

 

 

Jolka Milich : Slovenska poezija v Italiji /Kdo peha vozichek, nalozhen s slovensko poezijo, chez domache planke v svet?/

 

 

Jozhe Shtucin : KD Republika Slovenija, II /Masten zhig/

 

 

Jolka Milich : Odprto pismo /Barbari Brezigar, dr. Lovru Shturmu, Matjazhu Hanzhku, Zdenki Cerar/

 

 

Jolka Milich : Zhe spet o Bredi Smolnikarjevi

 

 

Vasko Simoniti : Odlochba MzK RS – Ivu Antichu /izbris iz razvida samozaposlenih v kulturi/

 

 

Ivo Antich : Pritozhba zoper Odlochbo MzK RS na Delovno in socialno sodishche – sledech "pouku o pravnem sredstvu" kot je naveden v odlochbi

 

 

Ivo Antich : Pritozhba na Vishje delovno in socialno sodishche v Ljubljanai I in II

 

 

 

 

 

Matjazh Jarc : Kulturni Forum in resolucija /o Nacionalnem programu za kulturo 2004-2007/

 

 

 

 

 

JAVNA RAZPRAVA – TOZHBA (Dokumenti: tozhbe, pritozhbe, sodbe)

 

 

Rajko Shushtarshich : Tozhba zoper MK RS na Upravno sodishche RS / Tozba na internetu – v vednost sodelavcem in za javnost zadeve/

 

 

Rajko Shushtarshich : "Cukrarna d" /zbral in izpolnil priloge in dokaze, t.j. obrazce, dokazila ob prijavi na Javni razpis MK RS za zalozhnishtvo, za l.. 2003/

 

 

Financhni nachrt za leto 2003 - rekapitulacija

 

 

Komentar k "Skrivnemu obrazcu" /in pojasnilo k tozhbi/

 

 

Rajko Shushtarshich : Odprto pismo MK RS, IX – Andreji Rihter /Kaj se dogaja/

 

 

Rajko Shushtarshich : Odprto pismo MK RS, IX-1 – Andreji Rihter /Kaj se dogaja (1.1) – prvo nadaljevanje/

 

 

Rajko Shushtarshich, Uradu Varuha chlovekovih pravic RS

 

 

Ciril Bashkovich, Odgovor MKRS na tozhbo Revije SRP

 

 

Rajko Shushtarshich, Odgovor na odgovor (Revije SRP na odgovor tozhene stranke – MK RS)

 

 

Rajko Shushtarshich, Uradu Varuha chlovekovih pravic RS /dopolniv vloge/

 

 

Matjazh Hanzhek – Odgovor Varuha chlovekovih pravic RS

 

 

Rajko Shushtarshich : Odprto pismo MK RS, X – Vasku Simonitiju /Kaj se dogaja? – drugo nadaljevanje/

 

 

Jozhe Horvat : Odgovor na Odprto pismo MKRS, X/Kaj se dogaja? – drugo nadaljevanje/

 

 

Rajko Shushtarshich : Odprto pismo MK RS, X-1 – /Kaj se dogaja? – tretje nadaljevanje/

 

 

Rajko Shushtarshich, Nadzorstvena pritozhba, Ministrstvu za pravosodje RS – Lovru Shturmu

 

 

Robert Marolt, Intervencija Ministrstva za pravosodje RS – za ministra dr. Lovra Shturma

 

 

Jasna Shegan, Porochilo Upravnega sodishcha RS – podpredsednica sodishcha Jasna Shegan

 

 

Darinka Marguch, Sodba v imenu ljudstva – predsednica senata Upravnega sodishcha RS

 

 

Rajko Shushtarshich : Pritozhba zoper Sodbo v imenu ljudstva Upravnega sodishcha RS /v vednost sodelavcem in za javnost zadeve/

 

 

Rajko Shushtarshich, Odprto pismo Vasku Simonitiju /MzK RS XI – Kaj se dogaja? – chetrto nadaljevanje; Zadeva: Vasko Simoniti zoper Iva Anticha/

 

 

Rajko Shushtarshich, Seznam upravichencev /privilegirani do donacij/

 

 

Rajko Shushtarshich, Odprto pismo Janezu Janshi – ministrskemu predsedniku RS, XII /Kaj se dogaja? – peto nadaljevanje; Zadeva: Neodvisni mediji/

 

 

Rajko Shushtarshich, Opomnja sistemu: She o neodvisnih medijih /Kabinetu predsednika vlade RS, Ministrstvu za kulturo – Kabinetu ministra/

 

 

Igor Prodnik Vasko Simoniti, Odgovor Direktorata za medije pri MzK RS /Opomba urednika k pismu/

 

 

Rajko Shushtarshich, Nadzorstvena pritozhba /druga/ Vrhovnemu sodishchu RS – predsedniku Francu Testenu

 

 

Franc Testen, Obvestilo o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlashanja / Vrhovno sodishche RS – predsednik Franc Testen

 

 

Martina Lippai, Sodba v imenu ljudstva – predsednica senata VS RS

 

 

Rajko Shushtarshich, Opombe urednika Revije SRP k sodbi VS RS

 

 

 

EPIZODA ZAVOD

 

 

DODATEK iz leta 2015-2018 Dokumenti likvidacije Zavoda (v letu 2015, 2016, 2017, 2018):

Ukinitev – Ugasnitev – Izbris – Likvidacija Zavoda Revija SRP /kratek komentar k tej zadevi/

 

 

 

v Reviji SRP:

Rajko Shushtarshich, Program resnichno neodvisne Revije SRP (2013-2022), sht.. 121/122, 191)

Rajko Shushtarshich, »Breme lastnishtva« – Kres za praznik ustvarjalnega dela? In she nekaj malega o vrednoti delo

Rajko Shushtarshich – Ivo Antich, She o ukinjanju neodvisne Revije SRP (2015) /Zavod ni bil prava oblika institucionalizacije za neodvisno Revijo SRP/

Rajko Shushtarshich, Povzetek o absurdnem ukinjanju Revije SRP (samo nekaj absurdov)

Rajko Shushtarshich, Se bo nadaljevalo! Doklej? /Porochilo nekdanjega papirnatega direktorja/

Rajko Shushtarshich, Pritozhba, ki ni pritozhba (Pa saj to ne more biti res?)

 

 

 

Rajko Shushtarshich, Pritozhba na odlochbo ZPIZ-4 – TOZHBA

Rajko Shushtarshich, Nagrada za ustvarjalno delo /Zadeva: uveljavljanje sodnega varstva pravic/ Revija SRP, 133/134, 182

Rajko Shushtarshich, Administrativna stvarnost  (Ob njej pa she paralelna stvarnost)/ Zadeva: ogovor na odgovor ZPIZa/

Revija SRP, 133/134, 184

 

 

Rajko Shushtarshich, Birokratsko shikaniranje za primer ...  Revija SRP, 133/134, 186

Rajko Shushtarshich, Kratka zgodovina Zavoda Revija SRP (1998-2015)  Revija SRP, 133/134, 189

Ivo Antich, Chhetrt stoletja »svetokletja« (25 letnikov Revije SRP) Revija SRP, 135/136, 95

 

 

Matevzh Krivic, »Summum ius – summa iniuria« Revija SRP, 137/138, 190

 

 

Matevzh Krivic, »Nasciturus pro iam nato habetur« Revija SRP, 137/138, 197

v Lives Journalu:

Rajko Shushtarshich, Ivo Antich, Birokratsko ukinjanje neodvisne revije /Trije dokumenti iz Revije SRP/ ; Lives Journal 10, 148/

 

 

Rajko Shushtarshich, – Ivo Antich, Bureaucratic cancellation of the independent review /Three documents from the independent Revija SRP – Lives Journal/; Lives Journal 10, 149/

 

Rajko Shushtarshich, Pritozhba, ki ni pritozhba (Pa saj to ne more biti res?), Lives Journal 11, 190

Rajko Shushtarshich, An appeal that is not an appeal (This cannot be?) ; Lives Journal 11, 191/

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKLJUCHEK

 

 

Rajko Shushtarshich : Zhig in Kultura