Pogum Revije SRP 2003/3
 
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture
in umetnosti, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
m.sh.1339427, d.sh.71461965, b.r. 02031-0253838625
e.m. urednishtvo@revijasrp.si
i.a. http://www.revijasrp.si

Ljubljana, 12. maja 2004

 

URAD VARUHA CHLOVEKOVIH PRAVIC RS
Dunajska cesta 56, Ljubljana

 

Sposhtovana ga. Brigita Urh

 

Zadeva: Dopolnitev vloge za varstvo chlovekovih pravic Revije SRP

Vlogo zavoda Revija SRP, Prazhakova 13, Ljubljana dopolnjujem z dokazi dopolnilno dokumentacijo k tozhbi Revije SRP na Upravno sodishche Republike Slovenije, Trzhashka 68a, Ljubljana. Upravno sodishche RS je rabilo leto dni, da je tozhechi stranki posredovalo odgovor tozhene stranke MK RS, sekretarja g. Cirila Bashkovicha. Zato sem se kot pooblashchena oseba za zastopanje Revije SRP odlochil za nekoliko hitrejshi odgovor na odgovor.

Odgovor Revije SRP na odgovor tozhene stranke Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije z dne 23. 4. 2003, vrochen Reviji SRP 6. 5. 2004, ki ga je po pooblastilu ministrice Andreje Rihter poslal drzhavni sekretar ministrstva Ciril Bashkovich v zadevi: tozhba Revije SRP zoper Sklep MK RS sht. 403-50/2003-26 dr. UG, z dne 18. 3. 2003, o programskem razpisu za leto 2003 (P1-03):

 

Dokazi dodatna dokumentacija:

 
Financhni nachrt za leto 2003 rekapitulacija (fotokopija originala in izpolnjen obrazec, 28. maja 2003);
KOMENTAR K "SKRIVNEMU OBRAZCU" in pojasnilo k tozhbi, 28. maja 2003;
ODPRTO PISMO IX, Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, ge. Andreji Rihter, ministrici za kulturo RS; KAJ SE DOGAJA, 21. maja 2003 (Dokument 1 v prilozheni Reviji SRP 57/58, oktober 2003);
ODPRTO PISMO IX-1, Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, ge. Andreji Rihter, ministrici za kulturo RS; /KAJ SE DOGAJA (1. 1), z dne 21. sept. 2003, vrocheno ministrstvu: 22. sept. 2003 (Dokument 1.1 v prilozheni Reviji SRP 57/58, oktober 2003);
Revija SRP 55/56, 2003 in Revija SRP 57/58 , 2003;
Zbornik revije SRP 2003, Bohorichica IIRevija SRP;
CD Revija SRP celotno knjizhnico Revije SRP, v njej: Pogum Revije SRP 2003/3, ZHIGOSANA USTVARJALNOST, Rajko Shushtarshich, Franci Zagorichnik, Matjazh Hanzhek (za javnost zadeve priloge, dokazi v nadaljevanju).
 
 
 
S sposhtovanjem
Rajko Shushtarshich
za zavod Revija SRP
odg. ur. in v.d. direktorja
 
V Ljubljani, 12. maja 2004
 

 

_________________
Nadaljevanje zadeve:
Odgovor MK RS na tozhbo Rev SRP
Odgovor na odgovor (Revije SRP na odgovor MK RS)
Odgovor Varuha chlovekovih pravic RS