Pogum Revije SRP 2003/3
 
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture
in umetnosti, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
m.sh.1339427, d.sh.71461965, b.r. 02031-0253838625
e.m. urednishtvo@revijasrp.si
i.a. http://www.revijasrp.si

Ljubljana, 26. novembra 2003

 

URAD VARUHA CHLOVEKOVIH PRAVIC RS
Dunajska cesta 56, Ljubljana

 

Zadeva: Vloga za varstvo chlovekovih pravic

Konkretizacija vloge:

– Vloga prijavitelja zavoda Revija SRP (zavod je poimenovan po reviji), Prazhakova 13, Ljubljana, za program zalozhnishtvo, prispela na javni razpis MK RS P1-03 (tj. v letu 2003), je bila neupravicheno zavrzhena kot domnevno nepopolna.

– Zoper ta sklep ni bila dovoljena pritozhba, dopustno pa je bilo vlozhiti tozhbo na Upravno sodishche Republike Slovenije, Trzhashka 68 a, Ljubljana, v roku 30 dni od vrochitve odlochbe. (Kar smo storili.)

– Upravno sodishche Republike Slovenije reshuje tozhbo skrajno pochasi, z ozirom, da gre za javni programski razpis za slovensko zalozhnishtvo za leto 2003. (Medtem bi marsikakshna revija lahko zhe preneha obstajati.)

– Dokumente o zadevi smo zhe poslali, prilagamo she elektronsko knjigo Zhigosana ustvarjalnost na CD-ju, ki pa je izshla tudi na internetu. V njej so pregledno zbrani vsi dokumenti tozhbe, kakor tudi vrsta drugih dokumentov, ki kazhejo na neenakopraven (po mojem mnenju korupten – pokvarjen) odnos MK RS do slovenskih zalozhnikov in slovenske literarne ustvarjalnosti.

– Bistvo nashe vloge pa je: da menimo, da nam MK RS krni svobodno izrazhanje misli in svobodo pisanja, tj. dejavno uporabo (konzumiranje) chlovekove in tudi ustavne pravice: “Svoboda misli in pisanja”! (Zgodba je dolga enajst let, enajst let ukinjanja neodvisne revije, najprej na RTVS, nato na enak nachin na MK RS. To je le epilog te zgodbe.)

 

Prilogi:
–  CD Revija SRP (celotno knjizhnico Revije SRP)
–  KOMENTAR K "SKRIVNEMU OBRAZCU" (in pojasnilo k tozhbi)
 
 
 
Rajko Shushtarshich
za zavod: Revija SRP
odg. ur. in v.d. direktorja

Ljubljana, 26. novembra 2003  

 
 
 
___________________
Nadaljevanje zadeve:
Dopolnitev vloge Varuhu