UPRAVNO SODISHCHE
REPUBLIKE SLOVENIJE
Trzhashka 68a
1000 Ljubljana

 

Opr. sht.: Su 020400/2005-20
Datum: 6.9.2005
 
 
 
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
dr. Lovro Shturm, minister
 
 
ZADEVA: Porochilo v zadevi opr. sht. U 693/2003 - Rajko Shushtarshich
ZVEZA: Vashe zaprosilo sht. 712-482/05 z dne 29. 8. 2005
 
 
 
Sposhtovani!
 
 
Upravno sodishche Republike Slovenije v Ljubljani je dne 14. 4. 2003 prejelo tozhbo tozheche stranke Revija SRP, Prazhakova 13, Ljubljana, ki jo zastopa Rajko Shushtarshich, odgovorni urednik in v.d direktorja Zavoda, zoper tozheno stranko Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Ljubljana, zoper sklep tozhene stranke sht. 403-50/2003-26 z dne 18. 3. 2003, s katerim je bila vloga tozhnika, ki je prispela na javni razpis Pl-03 zavrzhena kot nepopolna. Tozhba je bila posredovana v odgovor tozheni stranki ter zastopniku javnega interesa 16. 4. 2003. 23. 4. 2003 je zastopnik javnega interesa prijavil udelezhbo v tem upravnem sporu, 16. 5. 2003 pa je tozhena stranka odgovorila na tozhbo in sodishchu posredovala upravne spise. 5. 5. 2004 je bil odgovor tozhene stranke posredovan tozhechi stranki, kije nanj odgovorila s pripravljalno vlogo z dne 10. 5. 2004.
 
Zadeva je bila zaradi v sklopu programa hitrejshega reshevanja denacionalizacijskih zadev v zachetku leta 2005 predodeljena drugemu sodniku, ki pa je od 1. 5. 2005 do 30. 10. 2005 na ochetovskem dopustu. Zadeva se reshuje v skladu z rednim pripadom zadev na sodishche in v skladu z reshevanjem tozhb po vrstnem redu pripada in tako she ni prishla na vrsto za reshevanje. Sodishche bo zadevo obravnavalo prednostno, zato lahko tozhnik prichakuje, da bo njegova tozhba obravnavana koncem tega leta oziroma v zachetku leta 2006.
 
S sposhtovanjem in lep pozdrav!
 
Podpredsednica sodishcha:
Jasna SHEGAN, l.r.
V vednost:
Zavod Revija SRP - Rajko Shushtarshich, Prazhakova 13, Ljubljana

 

Nadaljevanje:
Dokument SODBA UPS RS