Pogum Revije SRP 2003/3

 

DOKUMENTI (tozhbe, pritozhbe, sodbe): 

/tudi v gajici/

 

1 Dokument: TOZHBA na Upravno sodishche RS, Enota Ljubljana, 12. aprila 2003

2 Vloga Uradu Varuha chlovekovih pravic RS, 26. novembra 2003; dopolnitev vloge, 12. maja 2004

3 Odgovor Varuha chlovekovih pravic RS, sht.: 5.8 - 82 / 2003 - 7 - UR, 23. junija 2004

4 Nadzorstvena pritozhba Ministrstvo za pravosodje RS - ministru Lovru Shturmu, 18. junija 2005

5 Zaprosilo za porochilo Ministrstva za pravosodje RS, sht.: 712-482/05, 29. avgusta 2005

6 Porochilo Upravnega sodishcha RS, Opr. sht.: Su 020400/2005-20, 6. septembra 2005

7 SODBA Upravnega sodishcha RS, U 693/2003-14, 28. decembra 2005

8 PRITOZHBA na Upravno sodishche RS, Opr. sht.: U 693/2003-14, 9. januarja 2006

9 Nadzorstvena pritozhba /druga/ Vrhovnemu sodishchu RS - predsedniku Francu Testenu, 19. januarja 2009

10 Obvestilo VS RS o varstvu pravice do sojenja - predsednik Franc Testen, 4.marca 2009

11 Sodba VS RS, 13. septembra 2009

 

 

Rajko Shushtarshich

za zavod Revija SRP

poobl. oseba za zastopanje

odg. ur. in v.d. direktorja