Pogum Revije SRP 2003/3
8. Skrivni dokument MK RS
(Priloge dokazi: Naknadni dokaz)

 

KOMENTAR K "SKRIVNEMU OBRAZCU"
(in pojasnilo k tozhbi)
 
 
 
Skrivni ali skrivani dokument: Financhni nachrt za leto 2003 – rekapitulacija je posebna zanimivost. Izpolnil sem ga kar tako, bolj za vajo in da bi dojel tehtnost tega obrazca, za katerega vemo, da je imel shkodljive posledice za mnoge zavrzhene slovenske zalozhnike. Samo ta domnevno manjkajochi obrazec je bil edini razlog za zavrnitev 29 oziroma 28 zalozhnikov (eden je bil zavrzhen 2x). (Glej SKLEP MK RS 403-50/2003-26, z dne 18.4.2003.)
Ob tej prilozhnosti sem skrivni oz. skrivani dokument opremil z opombami. Za pravilno oz. popolno izpolnitev obrazca bi se moral posvetovati vsaj z rachunovodjo ali pa s kakim strokovnjakom za logiko obrazcev za prorachunske porabnike. Obrazci za zalozhnishtvo "Cukrarna d "* so prirejeni dejavnosti. Ta pa ne. Morda je nekakshen sploshni obrazec, potreben za izvajanje kasnejshih restrikcij pri letnem porachunu. Posebna zanimivost skrivnega obrazca so t. i. "zaklenjena" polja oz. postavke v obrazcu (glej op. 4).

Gotovo she vedno nimam celotnega obrazca Financhni nachrt za leto 2003 – rekapitulacija. Temu namrech manjkajo polja za datum, podpis odg. osebe in zhig prijavitelja, neizogibne sestavine obrazcev, kot jih imajo vsi drugi obrazci MK RS v razpisni dokumentaciji za zalozhnishtvo. Tega obrazca namrech nisem pridobil iz famoznih internetnih strani MK RS Kaj se dogaja, marvech iz vlozhishcha MK RS, Cankarjeva 5, Ljubljana. Che obrazcu ministrstva manjka glava Ministrstva za kulturo RS, namrech ni malenkost. Tak, kot je, je brezglav in neobvezujoch (brez glave in zhiga); je ne samo shkandalozen, ampak je pravno nichen! SKLEP MK RS (pod II. 46) o zavrzhenju vloge zavoda Revija SRP je evidentno nezakonit!

Utemeljitev SKLEPA MK RS: "Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev dolochenih v besedilu razpisa se na podlagi 15. chlena Pravilnika in petega odstavka 117. chlena Zakona zavrzhejo." je torej neutemeljena. Tudi v SKLEPU MK RS, Obrazlozhitvi pod tochko II, tretji odst. 15. chlena Pravilnika, ni navedeno, da je obrazec Financhni nachrt za leto 2003 – rekapitulacija prijavni obrazec oz. obvezna sestavina razpisa. Tudi med opozorili v prijavnih obrazcih o obveznih prilogah ga ni, in na seznamu dokumentacije "Obvezne priloge: Za revijo, ki se poteguje za sofinanciranje..." ga tudi ni!
 
 
Da ne pozabim:
 
Zakaj sem moral oziroma zakaj mi je bilo dovoljeno vlozhiti tozhbo zoper MK RS?
Najprej, gospa ministrica Andreja Rihter in dr. Urosh Grilc iz MK nista dala zaproshenih pojasnil, prekinila sta komunikacijo med zavodom Revija SRP in MK (Glej objavljena dokazila: – Dokument 1, Revija SRP 55/56 – Dokument 2, Revija SRP 55/56 – Dokument 3, Revija SRP 55/56.)
In potem je tu she pravni poduk v sklepu MK, ki je po mojem mnenju nezakonit ali vsaj nesmiseln: "Zoper ta sklep ni dovoljena pritozhba, dopustno pa je vlozhiti tozhbo na Upravno sodishche Republike Slovenije, Trzhashka 68a, Ljubljana, v roku 30 dni od vrochitve odlochbe."
Navadno, tj. v primeru resnichnih (nepokvarjenih, nekoruptnih) razpisov, imajo prijavitelji na javni razpis mozhnost, da v nekem kratkem roku dopolnijo manjkajocho dokumentacijo.
 
 
Povzete opombe oz. komentarji k "Skrivnemu obrazcu":
 
— Opomba 1: Skrivni obrazec "Financhni nachrt za leto 2003 – rekapitulacija", ki naj ga "predlagatelj" (prijavitelj na razpis) izpolnil le v tistem delu, ki se nanasha na Programski razpis 1 2003 (P1-03), je zhe izpolnjen v postavkah obrazcev za Zalozhnishtvo, Programski sklop Izdaja revij (zalozhnishtvo, revije, na straneh 2, 3 in 4)! (Glej dokaz 2: obrazce Programski razpis 1 2003 (P1-03) Zalozhnishtvo, Programski sklop Izdaja revij (zalozhnishtvo, revije, na straneh 2, 3 in 4.)
 
— Opomba 2: (Glej dokaz 2: obrazce Programski razpis 1 2003 (P1-03) Zalozhnishtvo, Programski sklop Izdaja revij (zalozhnishtvo, revije, na strani 4.)
Kaj pomeni postavka »usredstvenje lastnih uchinkov« bi avtor obrazca vsekakor moral pojasniti.
 
— Opomba 3: (Glej dokaz 2: obrazce Programski razpis 1 2003 (P1-03) Zalozhnishtvo, Programski sklop Izdaja revij (zalozhnishtvo, revije, strani 2, 3.)
Delitev odhodkov na postavke: Vir MK in Drugi viri je chisto ugibanje, dokler je delezh MK neznan (navadno do polovice programskega leta).
 
— Opomba 4: (Glej dokaz 2: obrazce Programski razpis 1 2003 (P1-03) Zalozhnishtvo, Programski sklop Izdaja revij (zalozhnishtvo, revije, na strani 2, 3.) Za kakshno "poenotenje stroshkov" in "zaklepanje polj" v obrazcu gre, verjetno vedo samo posvecheni. ["Pojasnilo: Zaradi poenotenja delitve stroshkov na sploshne stroshke delovanja ter programske materialne stroshke, so nekatera polja v specifikaciji zaklenjena."] Vendar she vedno nimam celotnega obrazca Financhni nachrt za leto 2003 – rekapitulacija, ker mu manjkajo polja za datum, podpis odgovorne osebe in zhig prijavitelja, kot jih imajo vsi drugi obrazci. Prav tako mu manjka glava Ministrstva za kulturo RS. Tak, kot je (brez glave in zhiga), je pravno nichen!
 
 
______________
* Literarna opomba: Cukrarna d; Zoran Kocmur in Sasho Trupej, MK sta avtorja oz. rachunalnishka oblikovalca dokumentov in besedila javnega razpisa Programski razpis za zalozhnishtvo 2003 (P1-03). Domnevam, da sta tudi avtorja poimenovanja dokumentov. Kdorkoli je bil boter (podeljevalec imena) dokumentom, je dokumente domiselno in pravilno poimenoval: Cukrarna d.
 

Za Revijo SRP, Rajko Shushtarshich

V Ljubljani, 28. maja 2003
 
 
 
________________
Nadaljevanje zadeve:
Varuhu chlovekovih pravic
Odgovor MKRS na tožbo Rerv SRP