Pogum Revije SRP 2003/3

 

Objavljene priloge in dokazi:

Dokument: dva chlanka (DELO)

 

 

 

 Ministrstvo za kulturo: birokratsko in zahrbtno

Drushtvo slovenskih pisateljev nasprotuje postopkom, ki so jim izpostavljeni nashi chlani, samostojni umetniki. Nachin, kako so samostojni umetniki zvedeli, da so njihove pravice, dodeljene na Ministrstvu za kulturo, naenkrat neveljavne, je birokratski in zahrbten.

Birokratski je zato, ker ne uposhteva posebnega nachina dela, kakrshno je pisateljsko delo: za vsako knjigo, ki jo pisatelj napishe, je potrebno veliko chasa in dela. Pisanje ene same knjige se velikokrat zavleche skozi vech let. Ne vem, ali naj spet nashtevam ljudi, ki so napisali samo eno knjigo, ki pa je pomembna za nasho, ne samo literarno, zgodovino in bi po merilih Ministrstva ne zasluzhili niti skromnega oproshchenja socialnih zdravstvenih storitev, kar je vse, kar je v nashi pohlepni drzhavici samostojnim umetnikom ostalo?

Ker je narava pisateljskega dela takshna, kot je, in zasluzhek od tega dela skromen, je le majhno shtevilo slovenskih pisateljev samostojnih umetnikov. To shtevilo je tako majhno, da bi se nad njim moralo ministrstvo zamisliti, ne pa da hoche she tiste, ki so se iz chistega idealizma zanj odlochili, onemogochiti z odvzemom zhe dodeljenih pravic.

 

____________

Delo, 8.9. 1994

Zahrbten je ta nachin zato, ker bi ministrstvo lahko tiste nashe redke posameznike obvestilo, kaj se jim pripravlja (ali naj vsi drzhavljani beremo Uradni list?), pravzaprav, kakshno neljubo presenechenje mu je zakuhalo v svojih uradih.

Ne, ministrstvo za kulturo tudi v tem primeru deluje proti tistim, ki kulturo ustvarjajo, zhaga si vejo, na kateri sedi, in ochitno misli, da je zadostno samo sebi na svoji veji, zastopa v protikulturni vladi piotikulturne interese in se popolnoma podreja financhnemu ministrstvu, saj je ochitno podleglo tistim vladajochim krogom, ki jim je kultura bolj v napoto kot v skrb.

Ali pa se ministrstvo ne upa spogledati iz ochi v ochi s posledicami svojega delovanja in raje prepushcha obveshchanje o svojih potezah Zavodu za socialno in zdravstveno zavarovanje. To je zelo potuljeno in ne kazhe na samozavest, ki naj bi jo ministrstvo imelo. Pot obveshchanja pa je birokratska in je za nashe kraje, kjer se ravno socialistichni birokratizem koti in mnozhi, znachilna, pa pogubna za drzhavo Slovenijo.

 

 

Dane Zajc,

predsednik

Drushtva slovenskih pisateljev

 

 

 

 

Nich vech »izbrisanih« v kulturi

 

»Napaka je bila, da smo podpisali odlochbo, s katero se je nekaterim samozaposlenim odvzela pravica za pokojninsko, socialno in zdravstveno zavarovanje,« je vcheraj izjavil minister za kulturo Vasko Simoniti. Njegovo ministrstvo je po sklepu vlade »odpravilo napako«, s katero so pred dobrimi tremi meseci 71 samostojnim umetnikom odvzeli pravico do plachila prispevkov za socialno zavarovanje iz drzhavnega prorachuna. »Vsem kulturnikom, ki so bili prizadeti, bomo poravnali vse prispevke za socialno zavarovanje za nazaj in za tekoche leto naprej,« je povedal kulturni minister Vasko Simoniti. Sklep, ki je zachel veljati 2. septembra, odpravlia odlochbe ministrstva za kulturo, s katerimi je bilo nekaterim samozaposlenim v kulturi odvzeta pravica do plachila prispevkov za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje iz drzhavne blagajne. Simoniti je dodal, da so z rebalansom prorachuna zagotovili dodatnih 200 milijonov tolarjev za samozaposlene v kulturi, hkrati pa so se odlochili, da je treba poiskati drugo, lazhjo ali ustreznejsho reshitev, ki bo samozaposlenim v kulturi olajshala njihovo prijavljanje. Ti morajo vsako leto do konca marca ministrstvu predlozhiti podatke o dohodninskem stanju, na podlagi katerih na ministrstvu sprejmejo odlochitev o plachevanju prispevkov samozaposlenim. Na ministrstvu predlagajo, da bi od davchne uprave sami pridobili odlochbo, na podlagi katere bi postopek, tako minister, stekel lazhe in enostavneje. Razmishljajo pa tudi she o drugih mozhnostih, na primer da bi cenzus, ki bi ga avtor presegel, razporedili na vech let. STA

 

___________

Delo, 6.9. 2005

Op. ur.: Podchrtavanja v tekstu Ivo Antich

 

* Nekateri dokumenti so zaradi dokumentarnosti zachasno v gajici.

 

 

 

 

 

 

Ministrstvo za kulturo: birokratsko in zahrbtno

Društvo slovenskih pisateljev nasprotuje postopkom, ki so jim izpostavljeni naši člani, samostojni umetniki. Način, kako so samostojni umetniki zvedeli, da so njihove pravice, dodeljene na Ministrstvu za kulturo, naenkrat neveljavne, je birokratski in zahrbten.

Birokratski je zato, ker ne upošteva posebnega načina dela, kakršno je pisateljsko delo: za vsako knjigo, ki jo pisatelj napiše, je potrebno veliko časa in dela. Pisanje ene same knjige se velikokrat zavleče skozi več let. Ne vem, ali naj spet naštevam ljudi, ki so napisali samo eno knjigo, ki pa je pomembna za našo, ne samo literarno, zgodovino in bi po merilih Ministrstva ne zaslužili niti skromnega oproščenja socialnih zdravstvenih storitev, kar je vse, kar je v naši pohlepni državici samostojnim umetnikom ostalo?

Ker je narava pisateljskega dela takšna, kot je, in zaslužek od tega dela skromen, je le majhno število slovenskih pisateljev samostojnih umetnikov. To število je tako majhno, da bi se nad njim moralo ministrstvo zamisliti, ne pa da hoče še tiste, ki so se iz čistega idealizma zanj odločili, onemogočiti z odvzemom že dodeljenih pravic.

 

____________

Delo, 8.9. 1994

Zahrbten je ta način zato, ker bi ministrstvo lahko tiste naše redke posameznike obvestilo, kaj se jim pripravlja (ali naj vsi državljani beremo Uradni list?), pravzaprav, kakšno neljubo presenečenje mu je zakuhalo v svojih uradih.

Ne, ministrstvo za kulturo tudi v tem primeru deluje proti tistim, ki kulturo ustvarjajo, žaga si vejo, na kateri sedi, in očitno misli, da je zadostno samo sebi na svoji veji, zastopa v protikulturni vladi piotikulturne interese in se popolnoma podreja finančnemu ministrstvu, saj je očitno podleglo tistim vladajočim krogom, ki jim je kultura bolj v napoto kot v skrb.

Ali pa se ministrstvo ne upa spogledati iz oči v oči s posledicami svojega delovanja in raje prepušča obveščanje o svojih potezah Zavodu za socialno in zdravstveno zavarovanje. To je zelo potuljeno in ne kaže na samozavest, ki naj bi jo ministrstvo imelo. Pot obveščanja pa je birokratska in je za naše kraje, kjer se ravno socialistični birokratizem koti in množi, značilna, pa pogubna za državo Slovenijo.

Dane Zajc,

predsednik

Društva slovenskih pisateljev

 

 

 

Nič več »izbrisanih v kulturi«

 

»Napaka je bila, da smo podpisali odločbo, s katero se je nekaterim samozaposlenim odvzela pravica za pokojninsko, socialno in zdravstveno zavarovanje,« je včeraj izjavil minister za kulturo Vasko Simoniti. Njegovo ministrstvo je po sklepu vlade »odpravilo napako«, s katero so pred dobrimi tremi meseci 71 samostojnim umetnikom odvzeli pravico do plačila prispevkov za socialno zavarovanje iz državnega proračuna. »Vsem kulturnikom, ki so bili prizadeti, bomo poravnali vse prispevke za socialno zavarovanje za nazaj in za tekoče leto naprej,« je povedal kulturni minister Vasko Simoniti. Sklep, ki je začel veljati 2. septembra, odpravlia odločbe ministrstva za kulturo, s katerimi je bilo nekaterim samozaposlenim v kulturi odvzeta pravica do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje iz državne blagajne. Simoniti je dodal, da so z rebalansom proračuna zagotovili dodatnih 200 milijonov tolarjev za samozaposlene v kulturi, hkrati pa so se odločili, da je treba poiskati drugo, lažjo ali ustreznejsho reshitev, ki bo samozaposlenim v kulturi olajshala njihovo prijavljanje. Ti morajo vsako leto do konca marca ministrstvu predložiti podatke o dohodninskem stanju, na podlagi katerih na ministrstvu sprejmejo odločitev o plačevanju prispevkov samozaposlenim. Na ministrstvu predlagajo, da bi od davčne uprave sami pridobili odločbo, na podlagi katere bi postopek, tako minister, stekel laže in enostavneje. Razmishljajo pa tudi she o drugih možnostih, na primer da bi cenzus, ki bi ga avtor presegel, razporedili na več let. STA

 

___________

Delo, 6.9. 2005

Op. ur.: Podčrtavanja v tekstu Ivo Antich

* Nekateri dokumenti so zaradi dokumentarnosti začasno v gajici.

 

Predhodna dokumenta:

Odlochba MzK - Vasko Simoniti

Pritozhba - Ivo Antich